Resolutie inzake het brandmerken van te scharen vee (Orthen 1779)

Den 22 april is met meerderheyt van stemme geresolvert om alle de beeste en paerde die op de Orthense gemeente werden geschaert om ze te late brande met de letter A en de welke beeste ongebrant op de gemeente bevonden worde wort ider ingeseten gepermiteert om de selve beeste na de Ortese schutscooy te brenge en daer het schot voor te profiteren en het beest aen de schaermeesters bekent te make en besonderlyk soo werden alle de schaermeesters gelast om daer goede toesigt toe te drage datter geen ongebrant vee op de gemeente loopt.

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 1 f 2 22-4-1779

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.