Resolutie inzake het aanbesteden van werken door de schaarmeesters (Orthen 1779)

En wort ook wel besonderlyk door de nabure goet bevonde als dat geen schaermeesters de welke het ook soude moge wese om geen gemyn werk selff te moge make off door een ander te laten maken als het meerder quaem te belopen als ses gulden soo sulle de schaermeesters gehoude syn het selve werk publiek met ront te segge aen nabure van Orte aenbestede.
Als by tyt van hoog water soo sulle de schaermeesters moge werke soo het by al ordentelyk sal behooren. Is geaccordeert voor nabure den 22 april 1779.

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 1 f 3 22-4-1779

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.