Ordonnantie inzake het schaargeld en het voldoen daarvan (Orthen 1802)

Door behoorlyke convocatien aan nabeuren gedaan over zaaken het dorp conserneerende zoo is eerst en voor al door de grootste meerderheyd van nabeure besloten.

Ten eersten dat ider nabeur voor het schaare van de gemeente zal betale 1.10.- het welk door den borgemeester daags te voore zal opgehaalt worde den voorgemelden daalder per schaar moet betaalt worden zal blyven stant houden tot ultimo 1814

Ten twede dat voortaan den nieuwe borgemeester een lyst zal houden van alle dorpslaste als mede de kerkmeesters van het kerkengeld ende welke al haar dorpslasten niet betaalt hebbe voor het schaare den eersgemelt? borgermeester het schaare van zodanige mag en moet beletten.

Op huyden den 29 mey 1802 is gedelibeert en van nabeure goedgevonde en verstaan zig met voornstaande te conformeere en hebbe de zelve ten blyke van dit deese eygenhandig onderteekend.

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 1 f 18v 29-11-1802

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.