Ordonnantie inzake het onderhoud van de dorpsdyk (Orthen 1817)

Op den 12 october 1817 is met meerderheid van stemmen besloten dat den gantsche dorpsdyk in loten zal moete worden gemaakt door ieder nabuer dewelke schaargemeente trekkende is en wel in dier voege als hem van wege schaarmeesters van Orthen zal worden aangezegd, mits nog dat ieder die nalatig blyft zyn bestemd vak te maken, op zyne kosten door schaarmeesters publiek zal worden besteed en aan syne schaargemeente zal worden gekort.

Bron: SA Den Bosch Archief van de schaarmeesters van Orthen 1 f 30v 12-10-1817

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.