Resolutie tegen het misbruiken van de heide. Valkenswaard 1797

Alzo van dag tot dag ondervonden word dat er menigvuldige misbruyken met het haalen van heide plaats hebben.
Zo is 't dat wy ondergeteekende na voorgaande deliberatien hebben geresolveerd aan alle ingezeetenen dezer plaats op 't allerstrengste te verbieden zo als verboden word by deeze om geene heide ofte vlaggen buyten de palen of verder als dezelve in den jaare 1796 zyn opgeschooten te haalen en zulx op eene boete van drie guldens, waar van een derde gedeelte ten behoeve van den officier, een derde ten behoeve van den armen en 't overig derde ten behoeven van den aanbrenger zal worden bekeerd.

Zullende hiervan by publicatie aan den volken worden kennis gegeeven om te strecken tot een ieders narigt. Aldus geresolveerd en geattesteerd op heeden dato als boven.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 f 34 1-9-1797

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.