Resolutie inzake het begraven. Valkenswaard 1806

Is wyders tot voldoening aan de resolutie van het gedeputeerd bestuur van Braband dato 14e december ll tot het houden van het doodregister en het afgeeven van permissiebilletten ter begraving der leyken goedgevonden te qualificeeren zo als gequalificeerd word by deezen den schoolmeester dezer plaats welke voor de registratie van ieder aan te gevene leyk ingevolge voors. resolutie zal laten betalen drie stuyvers en voor het af te gevene permissiebillet insgelyks drie stuyvers beide boven de daar toe staande regels, terwyl in geval de overleden wierd gealimenteerd of geavoueerd onvermogend te zyn, zo wel de registratie als het permissiebillet pro deo zal worden gedaan en gegeeven en zal hier van by extract aan voornoemde Johannes Snoek en by publicatie aan den volke worden kennis gegeeven ten eynde een ieder zig daar na gedragen.

Bron: SRE AA Valkenswaard 17 sf 18-1-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.