Verbod om te weiden en gras te snyden zonder schriftelijke toestemming (Vught 1808)

Laatstelyk is op voorstel van den schout volgens ingekomen klagten van geërfdens geresolveert te verbieden het weyden van beesten of schapen of gras snyden op een anders land op een boete van drie guldens.

Publicatie

Het gemeente bestuur van Vught doet te weeten dat aangezoen de ingekomen klagten van geërfdens wegens het spolieeren vanhunnen goederen men zig niet ontziet het weyden van beesten of schapen en gras snyden op hunne erven, strydig tegens alle verordening van politie daar in willende voorzien.

Zoo is 't, dat het gemeente bestuur voornt. allen en een iegelyk interdiceeren, omme zonder permissiebillet van de eigenaars eenige beesten of schapen op een anders particulier erf te weyden ofte spolieeren met gras snyden op peene van te verbeuren drie guldens welke boetens zullen werden bekeerd een derde voor den diender of schutter, een derde voor den schout en overig een derde part voor den armen alhier.

Aldus gedaan en gearresteerd in collegio van schepenen dato et presentibus ut supra.

En zal deese werden gepubliceert en geaffigeert op eerstvolgende zondagen.

Actum in vergadering binnen Vught, dato et presentibus utsupra

Bronnen: Streekarchief Langs Aa en Dommel Ra Vught 12 f 52 4-5-1808

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.