Publicatie tegen het beschadigen van eigendommen van anderen (Vught 1805)

Al nog goedgevonden eene publicatie te arresteeren tegens het spouilleeren der eigendommen luydende als volgt

Schout civiel en het gemeentebestuur van Vught in ervaring gekomen zynde dat men zig niet ontziet de eigendommen en goederen der ingezeetenen en geërfdens deeser gemeente te spouilleeren zoo door steelen van kramme, duymen, gehengen en sloten als zoo genaamd sprokkelen met scherp of bylen en het openslaan van poldersluys,

daarin krachtig willende voorzien,

zoo is t dat het gemeentebestuur voormeld interdiceeren met eenige scherpe instrumenten te gaan sprokkelen of eenig molest aan goederen, plantsoenen of anderzints aan te brengen op poene volgens de placaten van den lande daar tegens gestatueerd aan den lyve te werden gestraft loovende den schout civiel aan den aanbrenger daar van eene premie van 25 guldens gelyk meede aan den geene die den dader of daders van het openslaan van polders sluys, speciaal aan de nieuwe baan binnen den polder zal komen aan te wyzen eene premie van 50 gulden, alles zodanig dat denzelve van het feit kan werden overtuigd zullende des aanbrengers naam, des verkiezende werden gesecreteerd.

Aldus gedaan en gearresteerd in collegio binnen Vught dato et presentibus ut supra

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 33v 10-12-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.