Verbod om met scherpe voorwerpen koek te kappen (Vught 1805)

Schout civiel en scheepenen van het gemeente bestuur van Vught doen te weeten:

dat hebben goedgevonden tot voorkoming van ongelukken en questien tyde der kermis als andersints aan een ieder te verbieden en interdiceeren gelyk geschied by deesen omme mit scherpe instrumenten of bylen op blokken of te andersints koek te kappen of te laaten kappen alles op een boete van drie guldens te verbeuren by de contraventeurs deeses, waarvan een derde zal strekken voor den heer officier, een derde voor den groote armen deser gemeente en het overig derde part voor den dienaar der justitie die de bekeuring zal hebben gedaan.

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 117v 11-10-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.