Reglement voor de doodgraver (Vught 1806)

Is binnen gestaan Jan van Someren als doodgraver van Vught verzoekende instructie op zyne bedieninge en bepaaling van zyn verdienst.

Waar op gedelibereert zynde is geresolveert voor Vught en Cromvoirt te arresteeren volgende instructie.

Het gemeentebestuur van Vught en Cromvoirt agtervolgens gedaane aanstellinge van Jan van Someren en Francis van den Biggelaar als doodgravers binnen deeze gemeente hebben goedgevonden te arresteeren het navolgende reglement van instructie

Het gemeentebestuur van Vught en Cromvoirt agtervolgens gedaane aanstellinge van Jan van Someren en Francis van den Biggelaar als doodgravers binnen deeze gemeente hebben goedgevonden te arresteeren het navolgende reglement van instructie

Art. 1

De doodgravers zullen behoorlyke doodregisters houden en zig in alles volgens de publicatie van den .... gedragen.

Art. 2

Derzelver belooning werd bepaald voor een groot lyk twaalv stuyvers en voor een klyn lyk zonder onderscheid zes stuyvers en in wintertyden wanneer de grond hard bevrooren is, het bepaalde met een derde verhoging, gelyk mede in cas binnen 's kerks begraven wierd dezelve regten buyten en behalven de kosten van opbreeken en toemetselen van het graft.

Art. 3

Dezelven zullen gehouden zyn de graven drie en een halve voer Rynlands te diepen, behoorlyk toe te maken en alle doodsbeenderen van het kerkhof in het krekelhuys (sic) of in het graf te bezorgen.

Art. 4

Het zal aan de doodgraver vry staan de lyken naar zyn goedvinden volgens order te begraven.

Aldus gearresteerd etc.

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 11 f 141 11-1-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2009.