Reglement dag- en nachtwacht voor Vught 1807

Het gemeentebestuur van Vught en Cromvoirt formeert agtervolgens resoluten by den landdrost dato 16 november 1807 het volgende reglement tot het houden der dag en nagtwagt binnen deeze dingbanken.

1o De rotmeesters zullen werden gelast uit elk wyk des nagts vier man behoorlyk gewapend te commanderen tot het betrekken der wagte van s avonds 6 tot s morgens 6 uren wanneer in derzelver plaats uit ellk rot voor den dagwagte twee man zal optrekken van s morgen 6 tot s avonds 6 uren.

De noncomparanten welken behoorlyk door den rotmeester zyn geconvoceerd zullen verbeuren telkens 16 stuivers te verbeuren ten behoeve van de overige manschappen die de wagt hebben waargenomen in te vorderen door de rotmeester respective.

Het locaal tot de wagte werd bepaald in de oude school waartoe het nodig vuur en ligt van gemeentens wegen zal worden bezorgt

Tot voorkoming van ignorantie zal dezen worden gepubliceert en geaffigeert op zondag den 29 november 1807

Bronnen: Streekarchief Langs Aa en Dommel Ra Vught 12 f 13 20-11-1807

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.