Wacht in verband met de generale jacht Vught 1807

Item extract verbaal uit het verhandelde by den landdrost van Braband dato 19 november 1807 houdende aanschryving op last van den minister van justitie tot het houden van een generale jagt binnen dit departement tegens dingsdag den 24 november 1807 te beginnen met het breeken van den dag op goudive, struikrovers, vagebonde etc.

2o Om zo veel manschappen behoorlyk gewapend te kommandeeren als benodigt zyn tot het besette van alle wegen.

Waar op gedelibereert zynde is geresolveert voor Vugt en Cromvoirt de rotmeesters maandagmiddag op te roepen ten raadhuize alhier ten eynde dezelve te gelasten elk uit zyn rot agt man te commandeeren tegen dingsdag s morgens te 6 uuren op de bepaalde posten.

Werden het beseten der wegen en posten bepaald als van ouds:

Rot Taalstraat

Post aan de geweze barrier of zoogenaamd huis ten Halve

Rot Waterkant

Halderse stoep en 't veer aan 't Vaantje

Rot Dorp

Aan het klein barriertje

Rot Eeintje

Aan de stoep by Evert van der Meyden

Rot Vlasmeer

Aan de stoep by Anthony Teurlings

Rot Vlierd

Aan het Schoonveldhekken by Ryk van Breugel

Rot Schorvoirt en Bergenshuize

Op de baan by Wouter Marks opde Schorvoirt

Rot Hoeven

Op de Helvoirtse baan by Bastiaen van der Ven

Rot Heykant

Aan de oude hut by Huubert Floris Witloks.

Laatstelyk zullen schepenen adsisteeren en de posten en suspecte plaatsen visiteren by absentie van de schout civiel.

Bronnen: Streekarchief Langs Aa en Dommel Ra Vught 12 f 13v 20-11-1807

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.