Verbod op het 'uitdubben' van aardappelen op andermans land (Vught 1809)

Het gemeente bestuur van Vught veelvuldige klagten zynde voorgekomen dat men zig niet ontziet om eigener authoriteit verzeld van brutaliteiten op een anders land aardappelen uyt te dubben waarschuwen en verbieden by deesen aan een ieder om zig voortaan hier van te wagten ten waare dat schriftelyke permissie der eigenaren van het land kunnen aantonen op poene niet alleen van verbeurte dier uytgedubde aardappelen maar bovendien eene boete van drie guldens

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel, AA Vught 13 f 17 20-10-1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.