Verbod om te weiden op de kerkhoven van Vught (1801)

Den officier en municipaliteit van Vught verbieden mitsdeezen aan elk en een ieder om geene paarden, koeyen of varkens op de kerkhooven alhier te laaten weiden of loopen waar door de graaven instorten en gespoellieert worden hetgeen alleronbetaamelykst is, weshalve alzoodaanig vee aldaar bevonden wordene dadelyk zal worden geschut waar toe een ieder werd geauthoriseert en bovendien den dienaer der justitie en vorster deezer gemeente gelast daar op te vigileeren ook zal niemand vermoogen om buyten den ordinaire voetpad op eene willekeurige wyze en tot schade van een anders wettigen eygendom ter plaatze gen.t den Boovenacker te passeeren op de boete van drie guldens van elk die bevonden zal worden niet teegenstaande herhaalden waarschouwing zulkx te doen. Een ieder hebben zig hier na te reguleeren en wagten zig voor schaede

Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel AA Vught 9 f 178v 17-6-1801

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.