Geschreven uyt de ordonnantie van den schutter tot Weerde als volght (Valkenswaard voor 1692)

Den schutter sal moogen executeeren met acte ende vonnis alle becalangeerde van dat jaer een paerd binnens erffs op ses stuyvers een koeye II st. ende daer door het beest is gekoomen der gebruyker
sant te haelen op onbehoorlyke plaetsen II gul.
heyde te haelen met de karre II gulden
metten hals VI st
vlaggen te haelen int broek II gulden
onbehoorlyk te torven II gulden
de schaepen in het broek te hueden ider eenen stuyver
buyten beesten ofte paerden dobbelt schodt
te minderen ende te meerderen altydt aldus verleent den .. ende hebben des toirconde onderteekent ende by onsen secretaris doen schryven

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 nr 28 1692

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.