Ordonnantie inzake het dekken van brouweryen en de hoogte van de schoorstenen van deze bedryven (n.a.v. brand in brouwery van Jan Nicolaes Wouters in Valkenswaard omdat de schoorsteen te laag was, 1758)

Waar opgedelibereert is goetgevonden en verstaan de brouwers te ordonneeren haare brouwerye welke met strooy gedekt syn het strooy af te breeken en deselve met pannen te leggen als meede de schoorsteenen drie voeten booven de vorst met steen op te metselen en sulcx binnen drie weeken op peene dat die tyt verstreeken synde de brouwerye welke in voegen voorsz. niet syn gemaakt by het begaan van de schouwe de brouwovens sullen werden ingeslaagen en onbruykbaar gemaakt.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 sf 25-5-1758

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.