Aanstellen van gezworenen of heemraders in Valkenswaard (1744)

Item off het niet dienstigh soude weesen omme alle verder inconventie en misbruyken der gemeente waar van daagelycx clagten voorkoomen soo weegens ongeoorlooft heyde te haalen, sant te haalen, hoeden en weyden van schaapen, beesten en peerden op de gemeente waar door de onagtsaamheyt van den herder off dryver veel schaaden aan den houtwas, weyden en landen der ingeseeten komt te veroorsaaken, dat in ider gehught booven ende behalven den schutter naar voorbeelt van andere plaatsen jaarlycx per tour eene gezwooren off heemraade diende te werden aangestelt omme op alle meede goede regaert te neemen ende de fautagtige tot voorkomingen van verdere inconventien, etc.

En is ten dien eynde aangesteld gelyk aangestelt wert by deesen Jan Martinus Gragtmans, Peeter Nicolaaschen, Jan Huybert Bierens en Jacobus Kinjet

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 14 29-5-1744

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.