Resolutie tot het instellen van een wacht (Valkenswaard 1744)

Off ook niet dienstigh en nootsakelyk soude weesen in deese teytsomstandigheeden ten dienste en gerustheyt der gemeene ingeseetenen van Valkenswaart omme des avons de tommen te slaan en des nagts de waght te houden en ronde te doen omme te verhoeden dat geene vreemdelinge haar by onteyden binnen deese heerlykheyt onthouden ende sulke vindende aan te geeven by den drossaart.
Is meede geresolveert op de nevenstaande (bovenstaande HV) propositie dat alle avonden de clokke neegen uuren te trom sal werden geslaagen in ider roth en dat ten tien uuren drie mannen uyt ider roth sullen sullen (sic) op de waght trekken en waaken van s'avonds ten tien uuren tot s'morgens ten drie uuren, dat en capityn en rotmeesters hiervan kennisse gegeven sal worden met last en naright aght te geeven dat de waght behoorlyk gedaan word de gebreekige aanstons te executeeren en te penalityten in te vorderen met last dat wanneer de waght des s'nagts imandt op de straat vondt waar op men quaat vermoeden hadt, deselve aanstons daar van kennisse sullen geeven aan den capityn van den rotte (als meede aan den heer drossaart en heere regenten) die als dan nogh eenige manschappe sal commandeeren om de waght te versterken en alle nodige precautie gebruyken.

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 14 29-5-1744

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.