Ordonnantie tegen het zetten van een hut op het broek door de dorpsherder. Waalre 1797

Is door den president in de vergadering voorgedragen, dat het een oud gebruyk is dat er door den dorpsherder jaarlyks een hut in het broek is gesteeken tot schuylplaats voor den zelven, dat het voors. gebruyk van tyd tot tyd is ingeworteld en de herders zelfs zoo ver zyn gegaan, dat zy geheele karren met turf hebben gesteeken tot brand in plaats van eene hut tot schuylplaats voor den reegen, uyt welke naardeelige inkruypinge groote schade aan de gemeente word ingebragt.
Zoo is dat wy officier scheepenen en borgemeester voornoemd tot voorkoming van verdere schade en oneenigheden goedgevonden hebben het steeken van voorzyde hutte finaal te verbieden zoo als wy doen by deezen en werd den secretaris gelast hiervan by publicatie aan den volke kennis te geven en is mede geresolveerd den tans ingesteekene hut ten behoeve van de gemeente te verkopen.
Actum ten raadhuyze van Waalre dato als boven.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 15 1-8-1797 Waalre

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.