Resolutie inzake huiszoeking naar vreemdelingen. Waalre 1799.

Is door den president Jan. B. Smulders in deeze vergadering voorgesteld of het niet noodzaakelyk zoude zyn om eene huysvisitatie binnen deeze gemeente te doen in alle huyze waar men vermoede had, dat eenige Brabandsche of Land van Luyksche uytwykelingen zig zoude kunne bevinden, ten eynde zorg te dragen dat de wetten teegens zodanige vreemdelingen leggende niet illusior worden gemaakt.
Waar op by deeze vergadering is gerezolveerd conform het geproponeerde door den president te rezolveeren, zoo als deeze vergadering doet by deezen en wel om zulk heeden nog ten uytvoer te brengen.
Aldus gerezolveerd binnen Waalre en het zelven ten uytvoer gebragt op dato als booven, dog geene suspecte persoonen binnen deeze gemeente bevonden.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 48v 19-2-1799

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.