Resolutie inzake het het opstellen van een geselpaal of kaak (Valkenswaard 1744)

Item is alnogh door de voorn. vierleedige regeeringh off vergaderingh geresolveert omme een paal te laaten maaken tot een geeselpaal off kaak welke geeselpaal off kaak sal moeten werden geseth op de bolbaan by de weeteringh alhier in de ronde plaats ten welken eynde den regeerenden den borgemeester Jan Hertrooys geauthoriseert werdt omme deselve met den eersten te vervaardigen

Bron: SRE AA Waalre voor 1811 7 f 14 29-5-1744

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.