Resolutie tegen ongepermitteerde overpaden. Waalre 1808

Is ter vergadering voorgedraagen dat veele ingezeetenen zig verstouten en niet onzien om voetpaaden over eens anders goederen te maaken waar toe zy niet geregtigd zyn, waar door de granen en nadere veldgewassen door de ingezeetenen worden vertreeden en bedorven.

Zo is t dat gemeente bestuur daar innen willende voorsien by hunne deliberatien heeft goedgevonden by deezen ernstig te verbieden zoo als zy doet by deezen aan elk en een ieder om voortaan geen gebruyk te maaken van over iemand zyne goederen te gaan met paden te maaken, waar toe zy niet geregtigd zyn op poene dat die geene welke zig voortaan daar aan zullen schuldig maaken voor iedere overtreeding zullen verbeuren eene boete van drie gulden voor d eene helft ten behoeve van den schout civiel en de wederhelft ten voordeele van den aanbrenger en zullen de ouders voor henne kinderen aanspreekelyk zyn, werdende mitsdien den gerechtsbode en dorpsschutter van deeze gemeente speciaal gelast om op de rigtige naarkoming deezes stiptelyk te figileeren.

En word de secretaris meede gelast om van deeze deliberatie by publicatie aan de gemeentenaaren kennis te geeven.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 99 15-2-1808 Waalre

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.