Resolutie inzake het ruimen van gekochte heiturf. Waalre 1809

Is ter vergadering door de president voorgedragen dat geduurende eenige jaaren by t doen van de heyverkoping den tyd tot ruyming was gesteld tot half maart, naar dat dezelve was verkogt, t geen tot groot nadeel van de gemeente verstrekt.

Waar op gedelibereerd by deeze vergadering is goedgevonden om voortaan in de publiek verkoopconditie van de heyde te stellen, dat de verkogte van de plaats zal moeten zyn geruymd voor den eersten van louwmaand naer dat dezelve zal zyn verkogt op peene van dezelve te verbeuren ten behoeve van deeze gemeente.

En is meede in deeze vergadering voorgedragen om des gemeentes kerkhof de hoogtens in de laagtens te brengen en vervolgens in het na of voorjaar met linde of andere boomen te omplanten en is conform gedelibeerd en zulks goedgevonden en werd de president gelast de nodige arbeyders daar toe te employeeren.

Bron: SRE AA Waalre 10 f 100v 3 zomermaand 1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.