Ordonnantie tegen houtschenders (Woensel 1800)

Het departementaal bestuur van de Dommel gepenetreerd hebbende de hooge nodzakelykheid dat de verregaande houtdieverye ten strengste werden tegengegaan en daarom ook by publicatie van den 12 deser maand aan alle die gelast syn met d'executie der wetten tegen de houtschenders en dieven geëmaneert ten sterkste aanbevoole de nodige vigilantie en uytvoering der wetten tegen de overtreders en daar het steelen en schenden van hout in deese gemeente van Woensel op eene schandaleuse wysen ten top gereesen is, dusdanig dat de goede ingezeetenen huyverig syn van nieuwe potinge of plantingen aan te leggen en dus tot nadeel van hen en alle ingezeetenen gepriveerd blyven van dat product, dat mede een bron van bestaan uytmaakt,
zoo is 't, dat den drossaard en municipaliteit van Woensel als daar toe gechargeerd een igelyk ten serieusten aanmaand en waarschuuwen sig te wagten van het schenden en steelen van hout en om de overtreders des te beeter te kunnen agterhaalen werd wel expresselyk verbooden bylen of messen in de velden of bosschen aan anderen toebehoorende by sig te hebben als meede werd voor altoos verbooden het hout raapen, stekkeren of soogenaamd sprokkeren of camelotten, als meede het snyden van ryste tot het maken van beessems, soo wel van droog als groen hout, niets uytgezondert, sullende die geene die sich aan een of ander mogte plichtig maken aanstonds in gysseling worden gebragt en sonder oogluyking, hetzy arbiterair gecorrigeerd of swaarder naar exigentie van zaaken naar de wetten sullen worden gestraft, zullende de ouders voor henne kinderen soo die nogh te jong mogte weesen aanspreekelyk syn.
En op dat niemand onweetendheidt aanwenden, sal deese worden gepubliceerd en aangeplackt daar men gewoon is affictie te doen.
Actum in vergadering den 31 maart 1800 het 6e jaar der Bataafsche vryheid.

Bron: SRE AA Woensel 7 ls 31-10-1800

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.