Ordonnantie inzake de wacht (Woensel 1804)

Het gemeente bestuur van Woensel doet een iegelyk weeten en maakt by deese kennelyk vermits men soo veel hoord van diefstallen, dat de wagt binnen deese gemeente alle nachten van 's avonds ten tien uren af tot s morgens ten vier uren promptelyk sal gaan,
dat die geen sestien jaaren oud syn sullen de wagt niet mogen betrekken, de capitein of rotmeester sal dezulke niet accepteren, maar na huys senden om door een ander bekwaam persoon vervangen te worden,
de weduwes, daar geen manspersoonen in huys syn en onvermogende zyn, sullen van de wagt vry syn, hierover sal die capitein of rotmeester met billykheid en na goedvinden oordeelen.

Verders word een ider ernstig gewaarschouwd om de orders van den capitein of rotmeester stip na te koomen en te gehoorsamen op boete in geval van nalatigheid als daar toe volgens het reglement syn staande, sullende de boetes sonder eenige verschooning aanstonds ingevorderd en betaalt worden.
Aldus gepubliceert binnen Woensel den 22 january 1804

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 22-1-1804

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.