Ordonnantie inzake de diefstal van veevoeder (Woensel 1805)

Het gemeente bestuur van Woensel doet een iegelyk weeten, dat dewyl hoe langs hoe meer eenige ingezetenen zig niet schaamen van het gras, claver en ander veevoedsel te velde en aan kanten staande aan een ander toebehorende af te snyden of door geyten af te doen graasen, zodanige willekeurige en ongehoorde toeeygeningen noodwendig dienen te worden geweerd,
zoo is 't dat het gemeente bestuur voornoemd een ider waarschouwd en verbied om eenig gras, klaver of eenig ander veevoedsel in de velden, kanten, loopen of wallen aan een ander toebehorende af te snyden, te maayen of door geyten af te doen graasen op de verbeurte in geval van contraventie van ider keer drie gulden ofte wel op zodanige correctie en straffe als na exigentie van zaaken zal bevoenden worden.
Aldus gepubliceerd binnen Woensel den negentiende mey 1800 en vyf

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 19-5-1805

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.