Ordonnantie inzake het bestryden van rupsen (Woensel 1806)

Schout en gemeente bestuur van Woensel doen te weeten dat na den maal by publicatie van het departementaal bestuur van Braband van 3 december 1805 alle eygenaars van houtgewassen gelast worden om voor eersten april van ider jaar alle rispenpoppen uyt te roeyen en te verdelgen op peene en boete daer toe staande,
zoo is 't dat schout en gemeentebestuur voorn. al nog een iegelyk die het aangaat waarschouwd om aan die wet en ordonnantie exactelyk te voldoen , terwyle in geval van nalatigheid of verzuym boven en behalven de calange en boete te uytroeyen en verdelgen dier rispenpoppen na afloop en eindigen van deese maand april ten kosten van den nalatigen publicq zal worden aanbesteed.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7, april 1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.