Ordonnantie inzake patent voor het poederen van haar, etc. (Woensel en Eckard 1806)

De gemeente bestuuren van Woensel en Eckard doen te weeten, dat een igelyk het zy man of vrouw word gewaarschouwd, welke met en na den eerste january deeses jaars 1806, zal verkiesen haar poeder te draagen, het zy met rond of gekapt haar, paruyken, tourtjes en wat iets meer is, sonder eenige exceptie daar voor sal moeten vragen acte van consent aan de voorn. gemeente bestuuren tot aangift en aanteekening van welke versoek dagelyks except zondags ter secretarye voorn. zal worden gevaceert tot op den eerste maart desen jaare 1806, ten eynde voor den eersten april daar aan volgende de actens van consent af te geeven, op sodanige boete als by ordonnantie op het middel van patent van hun hoogmogende van 2 december 1805 is gestatueerd.
Aldus gearresteerd en gepubliceerd den 12 january 1800 en ses.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 12-1-1806

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.