Ordonnantie inzake met naakten lyve te baayen (Woensel 1807)

Het gemeente bestuur van Woensel doet te weten, dat zy dagelykx al meer ontwaaren dat veele jonge lieden zig niet schaamen publiek en ten aanzien van een ider in de Dommel en op andere plaatsen op klaar ligten dag en by avond tyd te baayen of te zwemmen
en want zulks niet alleen strydig is aan de tucht en goede zeden, maar ook waar door zeer dikwils ongelukken en onheylen gebeuren,
zoo is 't dat het gemeentebestuur van Woensel aan alle en een iegelyk verbied om in de rivier de Dommel of in andere wateren met naakten lyve te baayen of te zwemmen op eene boete van drie guldens waar voor de ouders voor hunne kinderen aanspreekelyk zullen zyn, te verdeelen een derde voor den aanbrenger, een derde voor de vorster die de calange doet en een derde voor den armen, wordende den vorster en diender gelast om daar op ten sterkste te vigileeren.
Aldus gearresteert in de vergadering den 29 mey 1807

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 29-5-1807

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.