Ordonnantie inzake het bestryden van mollen (Woensel 1809)

Het gemeente bestuur van Woensel alle de geene die deeze zullen zien of horen lezen salut doet te weten, dat wy overwogen hebbende al het schadelyke, dat door het vruten van de mollen in de velden en ackerlanden word toegebragd en dat deeze zodanig vermenigvuldigen, dat de noodzakelykheid gebied, dat zulkx zoo veel mogelyk word tegengegaan, der halven op advis van den schout hebben geresolveerd en gestatueerd by deeze:

1o dat het een ieder geoorlooft zal zyn om op gemeentes en andere particuliere gronden en erven mollen te vangen,

2o dat voor iederen mol, welke in deeze gemeente gevangen word, daar voor zal worden betaald en goedgedaan een halven stuyver,

3o dat ieder mol zal worden aangebragd by Godefrifus van Vlokhoven, collecteur van gemeentens lasten en inkomsten wonende op het Bagynenbroek en by Johannes van de Gevel op Agt, welke daar voor aan den aanbrenger zullen betalen een halve stuyver,

4o dat een ieder welke in het vangen of aanbrengen van mollen tegen het 2 o art. bedriegelyk of ter kwader trouw handeld, verbeuren zal eene boete van drie guldens, waar voor de ouders voor hunne kinderen en de bazen voor hunne knegts en meiden aansprekelyk zullen zyn en

5o dat alle de geenen welke de boeten niet kunnen betaalen voor agt dagen te water en brood zullen gezet worden.

En op dat niemand hier van ontwetend zy, zal deeze twee maal gepubliceerd en daar na geaffigeerd worden daar en zoo gewoonlyk is. Aldus gearresteerd in de vergadering op den 17 maart 1809.

Bron: SRE AA Woensel voor 1811 7 17-3-1809

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.