Ordonnantie inzake brand (Woensel 1803)

Is by de vergadering goedgevonden en geresolveert tot voorkooming van brand een iegelyk binnen deese gemeente te verbieden op eene boete van 3 gulden het rooken met brandende pypen in eenige stallen of schueren, alsmede op de gemeene straaten en wegen zonder pypenmustke.

Is wyders goedgevonden en besloten om eerstdaags binnen dese gemeente te doen de brandschouw met waarschouwing aan een ieder op eene boete van 3 gulden welke van geene behoorlyke lantaarn in syne wooning mogte bevonden worden te syn voorsien'.

En werd den secretaris versogt van een en ander voorsz. de publicatie te vervaardigen.

Bron: AA Woensel voor 1811 6 sf 13-1-1803

Terugkeren naar Overzicht pagina costuymen etc.

Terugkeren naar Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2009.