STAMREEKSEN VAN HET GRONINGSE GESLACHT WALTERS

 

Stamouders

Dit betreft het echtpaar Hindrik Walters en Lisabet Fockes, dat in 1715 trouwde in Beerta. Beiden komen ook onder andere namen voor: Hindrik onder de naam Waltsen en Waltsers en Lisabet onder de naam Foppes, Fokkes en Fokkens. Hindrik verschijnt uit het niets. De naam Walters of Waltsen ben ik in de wijde omtrek van Beerta niet tegengekomen; wellicht dat over de grens moet worden gezocht, dan wel in Friesland. Deze grens verliep overigens in die tijd veel oostelijker (bij het huidige Leer). Ik ben in de archieven wel een Lisabet Fockes tegengekomen uit Winschoten die op 11 februari 1681 werd gedoopt. Zij was dochter van Eltje Fockes en Franske Fransens. De vraag is of zij de gezochte persoon is, dit gezien de geboortejaren van de jongste kinderen van het gezin Walters. De jongste werd in 1733 geboren; Lisabet is dan al 52 jaar. Of deze Lisabet is alleen de moeder van de oudere kinderen of het gaat om een andere persoon.

 

De kinderen zijn:

1. "kind', gedoopt op 7 juni 1716, vermoedelijk Loert

2. Maria, gedoopt in juli 1718

3. Harmke, gedoopt op 28 april 1720

4. Anna, gedoopt op 20 maart 1722

5. Harmke, gedoopt in 1724

6. "kind", gedoopt op 25 juni 1730, nagenoeg zeker Foppe

7. Jan, gedoopt op 30 mei 1733

Alle dopen vonden plaats in Beerta.

 

Drie mannelijke stamreeksen

Uitgaande van 3 zonen volgen 3 stamreeksen in de mannelijke lijn. Die van de vermoedelijke Loert heb ik slechts kunnen volgen tot plm 1820. Foppe is stamvader van alle mij nu bekende groningse Walters'en. Het spoor van de nakomelingen van Jan loopt dood rond 1860.

De lijn van Loert Hindriks Walters

De lijn van Foppe Hindriks Walters

De lijn van Jan Hindriks Walters

 


 

 Terug naar openingspagina