Nog verder uit te zoeken

De de totverre verzamelde gegevens betreffen een tussenstand. Nu is een stamboom waarschijnlijk nooit voltooid, altijd wil je verder terug, maar in dit geval zijn er toch nog wel veel niet ingevulde gegevens. Te noemen zijn:

Verder blijven nog enkele mysteries voorlopig onopgelost. Met name zou de stamboom aangevuld kunnen worden met de volgende punten;

Wat is er geworden van de andere vermoedelijke zonen van Hindrik Walters (geb. rond 1690, gehuwd 1715)

Hindrik en Lisabet kregen meerdere kinderen. De stamboomuitwerking betreft Foppe Hindriks Walters, vermoedelijk geboren in 1730.

Het vermoedelijk oudste kind van Hindrik en Lisabet was waarschijnlijk ook een zoon. Ook dit is verder uit te zoeken, wat wellicht tevens een spoor zou kunnen opleveren voor de herkomst van Hindrik.

Herkomst van Hindrik Walters

Waar komt Hindrik, die in 1715 in Beerta 'uit de lucht' lijkt te zijn gevallen, vandaan? Een speurtocht in Groningen heeft tot dusverre niets opgeleverd. Een spoor naar Duitsland lijkt nu voor de hand te liggen, zeker als wij weten dat de toenmalige grens veel oostelijker lag.

Waar zijn Hindrik Geerts Walters (1817, Nieuw Scheemda) en Harm Geerts Walters (1819, Nieuw Scheemda) gebleven?

Van deze twee zonen van Geert Hindriks Walters en Antje Harms Kok is niets verder bekend. Jong overleden, naar elders vertrokken?

Verdere uitwerking van de Wolters-tak

Het is mij niet gelukt om in contact te komen met nazaten van Foppe Wolters (geboren 1872, Bellingwolde; overl. 1970 Oude Pekela), die veel weten van de verdere familie. Wie kan daarbij helpen?

Had Foppo Geerts Walters (1825 Beerta) nog meer kinderen?

Bekend zijn alleen Geert (1858) en Sipko (1868, zie hieronder). Volgens de overlevering zijn er in deze generatie familieleden naar Amerika geemigreerd. Het antwoord is vermoedelijk bij de burgerlijke stand van Winschoten te vinden.

Sipko Walters (1868, Winschoten)

Sipko (1868) was in de Winschoter-tak de 2e zoon van Foppo Geerts Walters. Over hem is weinig bekend, behalve met wie getrouwd en het feit dat hij tenminste een dochter had (Anna Cato Jacoba Greven-Walters). Nog meer kinderen?

Geert Walters (1858, Beerta)

In de Finsterwolder-tak was Geert de 2e zoon van Wubbo Geerts Walters. Van hem is niets verder bekend. Niet te verwarren met neef Geert Walters (1858) van de Winschoter-tak of met andere neef Geert Walters (1859) van de Pekelder-tak.

Eildert Walters

Volgens mijn gegevens was Eildert Walters in de Finsterwolder-tak een zoon van Eildert Walters (1882). Hij was getrouwd (1941) met Elsje Walters-Schuthof. Van hen is niets verder bekend. Vermoedelijk woonden ze in Winschoten.

Geert Walters (1895)

Geert Walters in de Winschoter-tak was de zoon van Geert Walters en Tjabbina Walters-Roelfsema. Hij was getrouwd met Menje Walters-de Vries. Vermoedelijk geboren in Winschoten; overleden in 1976; verder niets bekend.

Harm Walters (1910)

Harm was in de Winschoter-tak een zoon van Uulko Walters en Anje Walters-Kling. Harm is overleden in 1976 in Winschoten en had een dochter L. Tempel-Walters. Verder niets bekend.