Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
(alleen voor het ballonvaren relevante artikelen zijn weergegeven)

Tot en met 30 september 2004
Vanaf 01-10-2004
Artikel 1
1b
gekwalificeerde opleidingsinstelling: gekwalificeerde opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001
1c
geregistreerde opleidingsinstelling: geregistreerde opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001
2c
FB: de categorie vrije ballonnen (Free Balloons)

Artikel 1
1b
gasballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het inbrengen, in de ballon, van een gas dat lichter is dan lucht:
1c
heteluchtballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het verwarmen van de lucht in de ballon;
2c
FB: de categorie vrije ballonnen (Free Balloons)

Artikel 7

De geldigheidsduur van bijzondere bevoegdverklaringen is voor:
d
de bevoegdverklaringen lieren en slepen: 24 maanden
e
de bevoegdverklaringen heteluchtballonnen en gasballonnen: 24 maanden.

Artikel 7
1
De geldigheidsduur van bijzondere bevoegdverklaringen is voor:
d
de bevoegdverklaringen heteluchtballonnen en gasballonnen: 24 maanden.
2
De geldigheidsduur, bedoeld in de onderdelen a tot en met d van het eerste lid, wordt indien de bevoegdverklaring niet is afgegeven per de eerste dag van de maand van afgifte, berekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand van afgifte.


Artikel 1 7 9a 21 28 35 36 41 42