Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
(alleen voor het ballonvaren relevante artikelen zijn weergegeven)

Tot en met 30 september 2004
Vanaf 01-10-2004

Artikel 28 Klassebevoegdverklaring CPL(FB)
1.
De eisen voor een klassebevoegdverklaring in een CPL(FB) zijn:
1a
voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(A): tenminste 12 vluchten hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse A, met een FI(FB);
1b
voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(B);
1b1
meer dan 75 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon, waarbij de totale vluchttijd meer dan 75 uren bedraagt;
1b2
tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste 5 uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse B, met een FI(FB)
1b3
een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 1b2, dat voldaan wordt aan de bedrevenheidseisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;
1c
voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(C);
1c1
meer dan 150 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon, waarbij de totale vluchttijd meer dan 150 uren bedraagt;
1c2
tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste 5 uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse C, met een FI(FB)
1c3
een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 1c2, dat voldaan wordt aan de bedrevenheidseisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;
1d
voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(D);
1d1
meer dan 225 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon, waarbij de totale vluchttijd meer dan 225 uren bedraagt;
1d2
tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste 5 uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse D, met een FI(FB)
1d3
een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 1d2, dat voldaan wordt aan de bedrevenheidseisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;
1e
voor de klassebevoegdverklaring gasballon: de eisen bedoeld onder 1a.
2.
De houder van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met d, is bevoegd om ook de bevoegdheid van een lagere klassebevoegdverklaring, genoemd in het eerste lid, in CPL(FB) uit te oefenen.


Artikel 1 7 9a 21 22 28 35 36 41 42