Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
Tot en met 30 september 2004
Vanaf 01-10-2004

Artikel 9a. CPL(FB)
De eisen voor de afgifte van een CPL(FB) zijn:
a.
kennis en bedrevenheid algemeen: met goed gevolg de theorie- en praktijkexamens voor een CPL(FB) hebben behaald, waarbij het gehele theorie-examen binnen 18 maanden is afgerond en het praktijkexamen is afgerond binnen 36 maanden vanaf de datum waarop de aanvrager is geslaagd voor het theorie-examen;
b.
kennis: de theoretische vakken, bedoeld in bijlage 7 van deze regeling;
c.
bedrevenheid: de kandidaat bezit voldoende bedrevenheid op de onderdelen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling, hetgeen wordt aangetoond tijdens een examen, dat mag worden afgenomen wanneer de kandidaat voldoet aan de desbetreffende eisen inzake kennis en ervaring;
d.
ervaring: de eisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling;
e.
de eisen voor afgifte van een bijzondere klassebevoegdverklaring heteluchtballonnen of gasballonnen; en
f.
de eisen voor afgifte van een bevoegdverklaring RT.


Artikel 1 7 9a 21 28 35 36 41 42 Bijlage 7
Bijgewerkt op 07-11-2005