Historie

1822 - 1997


Rond 1820 kwam vanuit Oisterwijk naar Drunen Franciscus Osualdus Hombergen, geboren in 1804 te Erp. Hij kwam naar hier om te assisteren bij de decoratie van de RK kerk van de H. Lambertus, welke kerk tijdens de beeldenstorm in het bezit was gekomen van de protestanten en in 1810 was overgedragen aan de katholieken van Drunen. Deze kerk stond op de huidige begraafplaats aan de Jac. v.d. Meijdenstraat. (Vroeger was het gebruikelijk de doden rondom de kerk te begraven.)

Al spoedig vestigde Franciscus Osualdus Hombergen zich zelfstandig als "Meesterverver". Als zodanig staat hij gekwalificeerd op de huwelijksacte uit 1828, het oudst bekende document uit het Drunens gemeentearchief , waaruit blijkt dat Franciscus Hombergen te Drunen een schilderszaak was begonnen. Aangenomen moet worden dat hij, zoals dat vroeger ging , toen al enige jaren zelfstandig werkzaam was. Binnen de familie wordt altijd 1822 als jaar van zelfstandige vestiging van Franciscus Hombergen genoemd, waarbij het werk aan de RK kerk zijn "meesterproef" was, hetgeen volgens het Schildersgilde een proeve van bekwaamheid en mogelijkheid tot zelfstandig uitoefenen van het schildersvak was.

Het oudste stuk uit het gemeentearchief dat rechtstreeks te maken heeft met het schildersbedrijf is een rekening uit 1830 aan de gemeente Drunen. Hij heeft toen gewoond op Grotestraat 162, een huis dat later is afgebrand, op de plaats waar nu het parkeerterrein van de Edah supermarkt is gelegen.

Uit het huwelijk van Francicus Hombergen met Maria van Bezouwen zijn 5 kinderen geboren. De zonen Bas en Piet en de dochter Betje bleven ongehuwd bij hun ouders thuis wonen, waar Bas en Piet de zaak van hun vader voortzetten in het pand gelegen achter het huidige pand Grotestraat 240. Zoon Toon vestigde zich als schoenmaker in Waalwijk, waar in 1880 Anna Hombergen werd geboren. Anna kwam al op 6-jarige leeftijd in huis bij haar grootouders, ooms en tante te Drunen, waar zij werd opgevoed en waar zij later het huishouden verzorgde. In 1895 kwam Petrus Wilhelmus (Willem) van Sambeek, een 21-jarige bakkerszoon uit Uden, naar Drunen om knecht te worden in het schildersbedrijf van Bas en Piet Hombergen. In 1900 trouwde hij met Anna en zette de zaak van Bas en Piet voort. Van de 10 kinderen van Willem en Anna namen in 1950 de twee jongste zoons, Harry en Bér de zaak van hun vader over. Harry trok zich in 1966 terug uit de zaak en is in 1969 overleden. In 1959 kocht Bér het pand Grotestraat 160 , waar hij in 1966 met zijn vrouw naast het schildersbedrijf begon met een winkel in schildersbenodigdheden en aanverwante artikelen.

In 1976 werd na diverse uitbreidingen een splisting gemaakt tussen de schildersbenodigdheden en aanverwante artikelen en wordt de Verf en Behang speciaalzaak en het schildersbedrijf voortgezet vanuit het pand Grotestraat 156.

1985 werd dit gedeelte overgenomen door de oudste zoon, de winkel met aanverwante artikelen is tot 1988 nog voortgezet door Bér van Sambeek.

Onder leiding van de vijfde generatie in het schildersbedrijf, legt het bedrijf zich met gem 5 werknemers vooral toe op de onderhoudsmarkt, zowel utiliteit als particulier.


terug naar het bedrijf