Opgave A3-097 Magisch Kwadraatvierkant

Maak een magisch vierkant van 3x3. Het centrale vakje bevat het nummer van deze puzzel: 97. Alle andere getallen zijn onderling verschillende kwadraten van gehele getallen groter dan 0 en kleiner dan 20. Elke regel en elke kolom heeft dezelfde som. De som van de diagonalen doet er niet toe.

         
   97   
         

Om symmetrische oplossingen te voorkomen: het kwadraat linksboven is kleiner dan het kwadraat rechtsboven, en dat laatste is weer kleiner dan het kwadraat linksonder.

Oplossing

4936164
25697121
16916289

Oplossers: Odette De Meulemeester, Martin Friedeman, Bert ten Hoeve, Sander Waalboer, Rien Verbeek, Gerda De Smet, Kees Leenheer en Wim Brinkhorst.

Vorige Volgende