Genealogie Braat

Hoewel de vroegst bekende voorvader afkomstig was uit Vlaardingen, woonden veel leden van de hieronder beschreven familie Braat in Hillegersberg, Maassluis en Poortugaal. Veel leden van de eerste generaties van deze familie Braat bekleedden openbare functies: ze waren bijvoorbeeld onderwijzer, gerechtsbode, belastingontvanger, schepen of kerkmeester. Zoals het bekleden van openbare functies vaak met zich meebracht, werd door de familie een familiewapen gevoerd; zie de afbeelding links.
Ook in lijsten van bestuurders van de stad Vlaardingen is de naam Braat (Braet) te vinden. Vermoed zou kunnen worden dat beide families verwant zijn. Een relatie met deze tak Braat is echter nog niet gevonden. De Vlaardingse familie Braet voerde bovendien een ander wapen: ‘Drie vogels (2-1), de rechter en de linker schildrand vergezeld van drie stippen (2-2-2)’, aldus een beschrijving van M.C. Sigal jr. in De Nederlandsche Leeuw 1933 (kol. 417).
Wel verwant aan de hieronder beschreven familie zijn de dragers van de naam Van der Ent Braat. De naam ontstond op initiatief van Dirk Braat, die voor zijn zoon een verzoek indiende om de uitgestorven naam Van der Ent voor zijn achternaam te plaatsen. Deze toestemming werd bij Koninklijk Besluit verleend. Deze familie wordt in de afzonderlijke Genealogie Van der Ent Braat behandeld.
De gegevens in het onderstaande overzicht zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de door M.C. Braat samengestelde Bijdrage genealogie Braat (Epe, 1978), op basis waarvan ik aanvullend onderzoek heb verricht.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )


I MEES JANSZ. BRAET
Afkomstig uit Vlaardingen, schoenmaker schepen en kerkmeester te Hillegersberg, overl. voor 19 mei 1670, trouwt le Hillegersberg 24 jun,17 jul 1639 PIETERTJE PIETERS, van Hillegersberg, ondertr. 2e Hillegersberg 21 nov 1649, trouwt 2e met attestatie Krimpen a/d Lek 11 dec 1649, AAGJE SIERE (weduwe van Cornelis Herbers), overl. omstreeks 1681.

uit het le huwelijk:

1 PIETER, volgt II

2 JOHANNIS, geb. tussen 1646 en 1648, hoedenstoffeerder, overl. tussen 1670 en 1681.

II PIETER BRAAT (zoon van I )
Geb. Hillegersberg ca 1646, schoenmaker, begr. kerk Hillegersberg 2 nov 1713, trouwt met attestatie Gouderak 13 okt 1669. ondertr. Hillegersberg 13 sep, MARIJTJE GERRITS KOOT, overl. voor 1695, dochter van Gerrit Jacobs en Maartje Bonifaes.

Uit dit huwelijk:

1 GERRIT, ged. Hillegersberg 27 jul 1670, ‘sieketrooster op ‘s lants vloot’, overl. aang. Hillegersberg 30 nov 1701.

2 BARTHOLOMEUS, volgt III

3 PIETERTJE, ged. Hillegersberg 11 jun 1679, begr. kerk Hillegersberg 22 apr 1747, trouwt le Hillegersberg 3/19 feb 1702 CORNELIS CORPERSHOEK, reeds weduwnaar van Martien Simons, trouwt 2e Hillegersberg 5/25 feb 1705 PIETER JANSE VAN VLIET, van Ouderkerk a/d IJssel, schoenmaker, overl. aang. Hillegersberg 11 nov 1728.

III BARTHOLOMEUS (zoon van II )
Ged. Hillegersberg 10 jul 1672, in 1691 vertrokken van Hoogvliet naar Poortugaal (zie OV 1966, p. 440), schoolmeester en gerechtsbode te Poortugaal, overl. aang. Poortugaal 11 jun 1729, ondertrouwt Poortugaal 18 nov 1699, AAGJE LEENDERTS VISSCHER, ged. Poortugaal 26 sep 1677, overl. aang. Poortugaal 21 apr 1751, dochter van Leendert Pieters en Aryaantje Jans Visscher.

uit dit huwelijk:

1 Direct overleden kind, aangegeven Poortugaal 24 nov 1699.

2 PIETER, volgt IVa

3 SYAANTJE ged. Poortugaal 21 apr 1704, overl. Poortugaal 29 apr 1704.

4 LEENDERT, volgt IVb

5 Direct overleden kind, aangegeven Poortugaal 1 sep 1708.

6 GERRIT ged. Poortugaal 10 nov 1709, ongehuwd overl. Poortugaal 29 jun 1751.

IVa PIETER BRAAT (zoon van III )
Geb. Poortugaal feb 1701, schoolmeester te Maassluis, overl. aang. Maassluis 28 feb 1789, ondertrouwt 1e Schiedam 12 mrt 1723 RACHEL CRABBENDAM, ged. Schiedam 13 mrt 1701 (of: Poortugaal 6 feb 1701), overl. Maassluis 6 feb 1750, dochter van Cornelis Arondse Crabbendam en Judith Dirksdr. Kanterbergs; trouwt 2e Maassluis 23 dec 1750 ELISABETH VAN ESCH, dochter van Jan van Esch en Maria Maarsman; trouwt 3e Maassluis 17 jun 1764 FRANCINA LUYTERS, weduwe van Crijn Opdendijk;

Uit het 1e huwelijk:

1 AGATHA, geb. Schiedam 1/5 dec 1723, overl. aang. Maassluis 27 mrt 1794 begr. 28 mrt, trouwt Maassluis 13/30 mei 1746 CORNELIS CRABBENDAM (weduwnaar van Maria Potvlieg), ged. Schiedam 10 jun 1716, overl. aang. Maassluis 27 mrt 1798, zoon van Dirk Crabbendam en Pieternella Gijs.

2 BARTHOLOMEUS, volgt V

3 JUDITH, ged. Maassluis 31 okt 1728, begr. Maassluis 8 dec 1798, trouwt Maassluis 6/23 mei 1763, JACOBUS VAN HEUSDEN, wonende te Maassluis, begr. Maassluis 24 mrt 1810.

4 CORNELIA, ged. Maassluis 6 mei 1733, begr. Maassluis 12 nov 1733.

5 CORNELIA, ged. Maassluis 30 dec 1736, overl. aang. Maassluis 15 jun 1761.

6 LENA, ged. Maassluis 28 aug 1740, overl. aang. Maassluis 9 jan 1742.

IVb LEENDERT BRAAT (zoon van III )
Ged. Poortugaal 23 aug 1705, schepen en hoogheemraad van Poortugaal, overl. aang. Poortugaal 7 jan 1795, trouwt IJsselmonde 15 mei,7 jun 1739 PIETERTJE JAPHET MIJNLIEFF, ged. IJsselmonde 19 nov 1713, overl. aang. Poortugaal 3 nov 1757, dochter van Japhet Aarsse Mijnlieff en Lijntie Jan Leeuwenburgh.

Uit dit huwelijk:

1 AAGJE, ged. Poortugaal 23 apr 1741, overl. aang. 15 aug 1795, trouwt Poortugaal 25 jun, 10 jul 1762 BASTIAAN WEY (weduwnaar van Fransina Villerius), ged. Poortugaal feb 1734, schepen en heemraad van Albrantswaard, overl. aang. Poortugaal 6 dec 1796, zoon van Bastiaan Wey en Marijtje Willemsdr. Hoogerwerf.

2 JAPHET, ged. Poortugaal 23 jun 1743, overl. aang. Poortugaal 15 aug 1743.

3 LIJNTJE (LEENTJE), ged. Poortugaal 13 sep 17449 overl. aang. Poortugaal 5 apr 1745.

4 LIJNTJE, ged. Poortugaal 28 aug 1746. overl. Geervliet, 28 aug 1828, trouwt Poortugaal 19 apr,12 mei 1771 WILLEM BASTIAAN WEY, ged. Poortugaal 30 okt 1740, overl. voor 28 aug 1828, zoon van Bastiaan Wey en Marijtje Willemsdr. Hoogerwerf.

5 ARYAANTJE, ged. Poortugaal 8 okt 1747, overl. aang. Rhoon 3 nov 1790, trouwt Poortugaal 5 sep, 5 okt 1777 ARY LENGKEEK, ged. IJsselmonde 25 dec 1750, overl. na 18 dec 1819, zoon van Bernardus Lengkeek en Ingetje van Boles; Ary hertrouwt Geertruyda Mijnlieff.

6 MARIJTJE (AMERIJTJE), ged. Poortugaal 5 okt 1749. overl. Poortugaal 19 mrt 1750.

7 BARTHOLOMEUS, ged. Poortugaal 21 mrt 1751, overl. aang. Poortugaal 4 jun 1751.

8 MARIJTJE, ged. Poortugaal 14 jan 1753, overl. aang. Poortugaal 20 jan 1753.

9 MARIJTJE, ged. Poortugaal 30 mrt 1755, overl. Vlaardingen 21 apr 1815, trouwt le Poortugaal 21 jul, 6 aug 1780, WILLEM VAN SETTEN, ged. Voorburg 8 mei 1746, overl. aang. Poortugaal 19 sep 1781, zoon van Jan van Setten en Anna Wuysters; trouwt 2e Poortugaal 17 mrt, 2 apr 1786 ANDREAS CORNELIS MULLER (weduwnaar van Johanna Sonnebloem), geb. Aalsburg, Jutland. Denemarken ca 1728, zilversmid, overl. Vlaardingen 3 nov 1818, zoon van Niels Amoriset Muller, glazenmaker en Dorothea Kilsdogter.

V BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van IV )
Ged. Maassluis 24 okt 1725, zeilmaker, overl. Maassluis 19 sep 1809, begr. 23 sep 1809, trouwt Maassluis 4/20 mei 1753 GERRITJE VAN WIJK, geb. Maassluis 1/11 mei 1729, overl. Maassluis 7 jan 1812, dochter van Lambert en Teuntje Schelvisvanger.

Uit dit huwelijk:

1 RACHEL, geb. Maassluis 5/6 jan 1754, overl. Maassluis 11 jan 1754.

2 TEUNTJE, ged. Maassluis 1 feb 1755, overl. Maassluis 1 feb 1755.

3 PIETER, geb. Maassluis 21/23 jul 1756, overl. Maassluis 15 dec 1756.

4 LAMBERT, volgt VIa

5 PIETER, volgt VIb

6 TEUNTJE, geb. Maassluis 1/2 mei 1762, overl. Maassluis 13 jul 1762.

7 CORNELIS, geb. Maassluis 22/23 sep 1763, overl. Maassluis 25 jun 1764.

8 TEUNIS, ged. Maassluis 19 okt 1766, ongehuwd overl. Maassluis 10 aug 1831.

9 RACHEL, geb. Maassluis 22/25 apr 1771, schoolhouderes. overl. Vlaardingen 7 mei 1820, trouwt Maassluis 29 apr, 16 mei 1796 HERMANUS VAN LEEUWEN, ged. Vlaardingen 12 apr 1769, kuiper, overl. Vlaardingen 4 jan 1814, zoon van Frank van Leeuwen en Annetje Bruygen.

VIa LAMBERT BRAAT (zoon van V )
Geb. Maassluis 5/8 feb 1758, chirurgijn, overl. Maassluis 13 jun 1818, trouwt Delft 12 mei, 4 jun 1781 JACOBA POST, ged. Delft 3 feb 1754, overl. Maassluis 4 dec 1820, dochter van Frank Post en Saartje Bergwerf.

uit dit huwelijk:

1 GERRITJE, ged. Maassluis 5 nov 1784, naaister, ongehuwd overl. Maassluis 15 mrt 1810

2 GEERTRUIDA, ged. Maassluis 24 aug 1787, overl. Gorinchem 22 jan 1861, trouwt Maassluis 10 aug 1820 HENDRIK VAN DER HOEVE VAN DER JAGT, ged. Maassluis 20 dec 1778, controleur der In- en Uitg. Rechten. overl. Vianen 26 jun 1839, zoon van Adriaan van der Jagt, arts en Kornelia Johanna van der Hoeven.

3 CORNELIA, ged. Maassluis 12 feb 1792, overl. Maassluis 9 mrt 1815.

VIb PIETER BRAAT (zoon van V )
Geb. Maassluis 19 jan 1760, ontvanger indirecte belastingen, overl. Maassluis 22 jan 1831, trouwt Maassluis 16/31 mrt 1784 DIRKJE VAN DER ENDT, geb. Maassluis 29/30 nov 1759, overl. Maassluis 1 apr 1808, begraven 6 apr 1808, dochter van Dirk Janse van der Endt en Jannetje Dirkse van Hamond.

Uit dit huwelijk:

1 GERRITJE, geb. Maassluis 21/24 jul 1785, overl. Maassluis 7 jan 1846, trouwt Maassluis 3 nov 1825 AART ELBERSE (ELBERTUS) KAPTEYN, geb. Andel 29 jul 1790, onderwijzer en wethouder te Maassluis, overl. Rotterdam 3 feb 1871, zoon van Johan Kapteyn, onderwijzer en Helena Koutijs.

2 DIRK, geb. Maassluis 21 mei, 3 jun 1787, overl. Maassluis 2 jan 1789.

3 JOHANNA, geb. Maassluis 10/18 okt 1789, overl. Maassluis 5 jun 1866, trouwt Maassluis 18 dec 1811 PIETER VAN RIJN, geb. Maassluis 15/19 okt 1788, reder, stuurman ter koopvaardij, overl. Maassluis 28 jul 1837, zoon van Jan van Rijn, kapitein ter koopvaardij en Maartje van der Gaauw.

4 BARTHOLOMEUS, volgt VIIa

5 MARIA, geb. Maassluis 11/19 jan 1794, overl. Maassluis 16 jan 1867, trouwt Maassluis 29 mei 1816 HENDRIK DAS, geb. Maassluis 9/17 mrt 1793, kaarsenmaker, overl. Maassluis 12 feb 1875, zoon van Leendert Das en Maartje Goedhart.
Een dochter uit dit huwelijk, Johanna Das, geb. Maassluis 31 mrt 1828, trouwt Arend Hermanus Braat, zie no J.VIII .

6 DIRK, volgt VIIb

7 CORNELIA, geb. Maassluis 13/18 jun 1797, overl. Maassluis 2 aug 1813.

8 JOHANNES, geb. Maassluis 2/5 aug 1802, overl. Maassluis 19 nov 1802.

VIIa BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van VIb )
Geb. Maassluis 8/13 jan 1792, broodbakker te Delft en korenmolenaar te Hazerswoude (1835-1853), overl. Delft 1 feb 1863, trouwt Delft 23 apr 1817 MARIA BROEKHUYZEN, geb. Delft 5/8 jun 1797, overl. Delft 1 apr 1857, dochter van Hendrik Broekhuyzen en Alida Meijer

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt A.VIII

2 PIETER, volgt B.VIII

3 DIRKJE, geb. Delft 29 mei 1821, overl. Delft 31 mei 1821.

4 Direct overleden kind Delft 29 mei 1821.

5 FREDERIK WILLEM, volgt C.VIII

6 DIRKJE, geb. Delft 24 apr 1824, textielhandelares, ongehuwd overl. Delft 9 mrt 1908.

7 CORNELIS BARTHOLOMEUS, volgt D.VIII

8 ALIDA, geb. Delft 23 apr 1828, overl. Delft 21 feb 1869, trouwt Delft 3 aug 1852 MARINUS HOOGENSTRATEN, geb. Leiden 27 nov 1827, stuurman, later koperslager, overl. Den Haag 27 apr 1895, zoon van Hendrik Hoogenstraten, commies b/d straatbelasting en Jacoba Johanna Bouwman. Marinus hertrouwt Delft 18 nov 1869 Maria Paulina Nicola.

9 MARINUS CAREL, volgt E.VIII

10 AART ELBERTUS, volgt F.VIII

11 Direct overleden kind, Delft 1832.

12 MARIA JACOMINA, geb. Delft 20 okt 1834, overl. Den Haag 26 okt 1914, trouwt Delft 25 mrt 1863 JACOB BIEMOND, geb. Maasland 1 mrt 1831, Hoofd Mulo Maassluis, overl. Maassluis 5 jul 1907, zoon van Arij Biemond en Maartje de Jong.

13 JOHANNES, volgt G.VIII

VIIb DIRK BRAAT (zoon van VIb )
Geb. Maassluis 7 (ged. 13) mrt 1796, vanaf 25 februari 1822 onderwijzer te Sluipwijk, later burgemeester van Sluipwijk en Stein, drukker, overl. Sluipwijk 17 nov 1859, trouwt Voorhout 10 feb 1822 GEERTJE PROSMAN, geb. Voorhout 10 sep 1799, overl. Gouda 12 mei 1867, dochter van Arend Prosman en Maria de Heer.

Uit dit huwelijk:

1 PIETER KORNELIS, volgt H.VIII

2 AREND HERMANUS, volgt J.VIII

3 DIRK, volgt Genealogie Van der Ent Braat, nummer I .

4 MARIA ELISABETH, geb. Sluipwijk 5 apr 1829, overl. Sluipwijk 14 aug 1829.

5 LEONARD ADRIAAN, geb. Sluipwijk 10 apr 1830, overl. Sluipwijk 11 sep 1830.

6 MARIA LEONORA, geb. Sluipwijk 14 jul 1831, overl. Sluipwijk 31 jul 1831.

7 LEONARD ADRIAAN, geb. Sluipwijk 18 jul 1832, overl. Sluipwijk 12 okt 1832.

8 LEONARDUS MARIUS, geb. Sluipwijk 5 sep 1833, overl. Sluipwijk 30 dec 1833.

9 MARIA LEONORA, geb. Sluipwijk 16 jan 1835, overl. Gouda 22 mei 1886, trouwt Gouda 27 mei 1860 DIRK JOOSTEN DE RUITER, geb. Gouda 13 mei 1833, smid, overl. Gouda 21 mrt 1914, zoon van Anthonie Joosten de Ruiter, smid en Francina Berlijn.

10 ELISABETH GEERTRUI, geb. Sluipwijk 27 aug 1836, ongehuwd overl. Leiden 4 apr 1891.

11 LEONARDUS ELSERTUS, geb. Sluipwijk 21 jun 1840, overl. Sluipwijk 18 aug 1840.

12 JEANETTE MATHILDE, geb. Sluipwijk 4 apr 1845, overl. Sluipwijk 21 jun 1845.

A.VIII HENDRIK BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 22 jul 1818, korenmolenaar te Schiedam, overl. Koudekerk aan den Rijn 19 sep 1879, trouwt Vlaardingen 25 apr 1849 JOHANNA ELIZABETH DEN BOER, geb. Vlaardingen 16 jul 1824, overl. Gouda 15 jan 1896.

uit dit huwelijk:

1 BARTHOLOMEUS, volgt A.IXa .

2 HUIBERT (HUIB), geb. Schiedam 22 mrt 1852, oliefabrikant, overl. Gouda 22 mrt 1924, trouwt Waddinxveen 24 aug 1881 KAATJE ARINA HOOGENDIJK, geb. Zuid-Waddinxveen 6 jul 1857, overl. Gouda 19 jan 1937, dochter van Leendert Proos Hoogendijk en Jacoba Maria Mijnlieff. Huib en zijn echtgenote voeden na het overlijden van zuster Maria Braat en zwager Nicolaas van Krimpen (zie hieronder) hun kinderen op.

3 MARIA, geb. Schiedam 10 mei 1853, overl. Schiedam 8 okt 1853.

4 DIRKJE, geb. Schiedam 17 feb 1855, ongehuwd overl. Den Haag 1 jun 1937.

5 MARIA, geb. Schiedam 9 mei 1856, overl. Utrecht 14 jun 1901, trouwt Gouda 8 okt 1886 NICOLAAS VAN KRIMPEN, geb. Moordrecht 28 mrt 1854, graanhandelaar te Gouda, overl. Gouda 9 mrt 1908, zoon van Jan van Krimpen en Neeltje Oudijk (zie: Nederland's Patriciaat 57 (1971), p. 290).
Uit dit huwelijk: 1 Hendrik, geb. Gouda 27 apr 1889, overl. Haarlem 10 dec 1961; 2 Neeltje, geb. Gouda 11 sep 1890, overl. Rotterdam 2 feb 1958; 3 Jan, geb. 12 jan 1892, lettergieter en boekdrukker, werkzaam bij Joh. Enschede & Zonen, trouwt 1e 1916 Maria Paulina (Nini) Brunt; trouwt 2e 1930 Catharina Elizabeth Henrietta (Tootje) ten Houte de Lange; trouwt 2e 1938 Catharina Jacoba Senn.

6 JOHANNA ELISABETH, geb. Schiedam 15 feb 1858, overl. Baarn 15 mei 1938, trouwt Gouda 13 okt 1893 KAREL JOHANNES RUIJSCH VAN DUGTEREN, geb. Utrecht 9 feb 1859, ingenieur Waterleiding Leeuwarden, overl. Baarn 5 jun 1931, zoon van Jan Hendrik Nicolaas Ruijsch van Dugteren, muntmeester aan de Rijksmunt en Antoinette Wilhelmina Campagne.

7 CATHARINA SOPHIA, geb. Schiedam 16 mei 1859, overl. Schiedam 11 sep 1859.

8 HENDRIK, volgt A.IXb .

9 CATHARINA SOPHIA, geb. Schiedam 29 aug 1862, ongehuwd overl. Velp 23 jun 1923.

10 DIRK, volgt A.IXc .

11 MAARTJE, geb. Schiedam 14 okt 1865, overl. Den Haag 15 aug 1940, trouwt Gouda 7 okt 1887 SJUARDUS STEENSMA, geb. Franeker 17 mei 1864, bloemist, fabrikant van mineraalwater, overl. Den Haag 23 nov 1905, zoon van Auke Steensma en Antje van der Meulen.

12 ALIDA JACOMINA, geb. Schiedam 28 sep 1867, overl. Den Haag 20 jan 1958, trouwt Gouda 26 jun 1891 DIRK OTTO LELS, geb. Alblasserdam 7 aug 1860, reder, overl. Den Haag 18 jan 1941, zoon van Murk Lels en Ottoline Smit.

13 SIMON, volgt A.IXd .

A.IXa BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van A.VIII )
Geb. Schiedam 7 jul 1850, lid fa. Ruhaak & Co te Surabaya, overl. Heemstede 4 nov 1909, trouwt Haarlem 19 mei 1881 JOHANNA VAN SOMEREN GRÉVE, geb. Purmerend 14 jul 1859, overl. Haarlem 2 dec 1945, dochter van Willem van Someren Gréve en Rebecca van de Poll (zie: Nederland's Patriciaat 30 (1944), p. 72).

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt A.Xa

2 REBECCA, geb. Delft 8 mrt 1884, overl. Haarlem 3 mei 1913, trouwt Haarlem 18 jul 1907 ANTONIE HENDRIK HAENTJES, geb. Arnhem 3 apr 1876, Remonstrants Predikant, overl. Den Haag 5 apr 1968, zoon van Reindert Henri Haentjes en Margrietha Cornelia van der Hegge. Anthonie Hendrik hertrouwt Haarlem 7 jun 1917 Catharina Maria Zuidema.

3 JOHANNA ELISABETH, geb. Delft 18 sep 1889, inspectrice van politie te Rotterdam ( - 1930) en Haarlem (1930- ), overl. Baarn 30 aug 1959.

A.IXb HENDRIK BRAAT (zoon van A.VIII )
Geb. Schiedam 24 nov 1860, koopman, later landbouwer, overl. Koudekerk 27 jan 1938, trouwt Koudekerk 20 okt 1886 NEELTJE DORREPAAL, geb. Koudekerk 2 mrt 1863, overl. Koudekerk 31 jan 1911, dochter van Ary Dorrepaal en Beatrix van den Akker (zie De Nederlandsche Leeuw 1953, kol. 305).

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt A.Xb .

2 BEATRIX, geb. Koudekerk 7 mrt 1891, trouwt Koudekerk 15 feb 1917 JACOB VONK, geb. Koudekerk 3 sep 1889, manufacturier, zoon van Klaas Vonk en Diederika Jongeneel.

3 ARIE, geb. Koudekerk 9 jul 1894, gezagvoerder Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij, overl. Sao Paulo, Brazilië 16 aug 1939, trouwt Medan, Sumatra, Nederlandsch Indië 9 jul 1934 MARIETTI DE VITA (eerder gehuwd met Christoffer Herman Radijs), geb. Amsterdam 5 nov 1891, overl. Sao Paulo 11 jul 1943, dochter van Arnold de Vita en Rosalie Fuldauer.

4 JOHANNA ELISABETH, geb. Koudekerk 17 okt 1896, apothekersassistente, later kunsthandelares.

5 NEELTJE, geb. Koudekerk 29 jan 1898, overl. De Bilt 19 nov 1952, trouwt Koudekerk 11 jan 1923 JOHANN HEINRICH HORNE, geb. Amsterdam 12 jan 1894, hoofdwerktuigkundige Stoomvaart Maatschappij Nederland, overl. De Bilt 5 mrt 1973, zoon van Jacob Horne en Aagje Catharina Johanna Luschen.

6 DIRKJE, geb. Koudekerk 19 jan 1901, trouwt Hazerswoude 19 jun 1925 PANCRAS DEN HOLLANDER, geb. Koudekerk 20 mrt 1901, zelfbedieningsbedrijf Noordwijk aan Zee, overl. Calgary, Alberta, Canada 11 apr 1959, zoon van Martinus Pancras den Hollander en Maartje de Kort.

A.IXc DIRK BRAAT (zoon van A.VIII )
Geb. Schiedam 25 feb 1864, administrateur Kon. Fabriek F.W. Braat, overl. Den Haag 5 dec 1946, trouwt 1e Utrecht 17 jun 1897 ANNA MARIA RUIJSCH VAN DUGTEREN, geb. Utrecht 28 sep 1862, overl. Arnhem 6 feb 1927, dochter van Jan Hendrik Nicolaas Ruijsch van Dugteren, muntmeester aan de Rijksmunt en Antoinette Wilhelmina Campagne; trouwt 2e Den Haag 15 apr 1942 ELISABETH SCHEP, geb. Lekkerkerk 21 aug 1896, overl. 30 jan 1989, dochter van Jan Schep en Aagje Mourik.

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, geb. Zeist 14 mrt 1899, trouwt Den Haag 16 jul 1929 MAGDALENA ELSBETH SWOWODA, geb. Döbris, Duitsland 21 okt 1902, dochter van Paul Swowoda en Paula Else Zehrfeld.

A.IXd SIMON BRAAT (zoon van A.VIII )
Geb. Schiedam 20 feb 1872, hotelier te Edam, overl. Amsterdam 12 sep 1930, trouwt Gouda 23 feb 1898 ANTHONETTA DE RAADT, geb. Ouderkerk aan den IJssel 27 feb 1875, overl. Hilvarenbeek 25 aug 1959, dochter van Apollonius de Raadt en Leonarda Hoogendijk.

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt A.Xc

A.Xa HENDRIK BRAAT (zoon van A.IXa )
Geb. Delft 11 mrt 1882, bankier, overl. Baarn 25 aug 1969, trouwt Baarn 2 apr 1912 CORNELIA WILHELMINA HEYBROEK, geb. ‘s Graveland 10 jan 1889, overl. Baarn 26 mrt 1975, dochter van Willem Heybroek, koopman en Cornelia Wilhelmina de Vijzel.

Uit dit huwelijk:

1 BARTHOLOMEUS, volgt A.XIa

2 HENDRIK, volgt A.XIb

A.Xb HENDRIK BRAAT (zoon van A.IXb )
Geb. Koudekerk aan den Rijn 25 sep 1888, landbouwer te Wassenaar, later te Leiderdorp aan de Hoofdstraat, ter hoogte van de A4 (de boerderij is later voor de aanleg van die weg gesloopt), overl. 19 dec 1983, trouwt Wassenaar 22 jan 1914 NEELTJE JACOBA VAN DER STOEL, geb. Wassenaar 3 nov 1888, overl. 8 jun 1987, dochter van Simon van der Stoel en Aagje Japikje Los.

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK CORNELIS, geb. Wassenaar 26 nov 1914, overl. (gesneuveld) Valkenburg ZH 10 mei 1940.

2 AAGJE JAPIKJE, geb. Wassenaar 1 jun 1916, overl. Katwijk aan Zee 3 dec 1961, trouwt Leiderdorp 7 jun 1945 PIETER VAN DER STERRE, geb. Koudekerk aan den Rijn 8 jul 1915, architect, overl. Leiderdorp 3 okt 1978, zoon van Jan van der Sterre en Cornelia Weerheim . Hij trouwt 2e Utrecht 13 jul 1964 Geertruida Wilhelmina Kat, geb. Haarlem 23 mrt 1919

3 SIMON JACOBUS, volgt A.XIc

A.Xc HENDRIK BRAAT (zoon van A.IXd )
Geb. Edam 17 jul 1903, beheerder vakantieoord Levensverzekerings Mij Utrecht, overl. Voorburg 23 mrt 1975, trouwt Edam 14 aug 1930 ELISABETH DE BOER, geb. Edam 10 mei 1906, dochter van Willem de Boer en Neeltje Olij.

Uit dit huwelijk:

1 SIMON WILLEM, volgt A.XId

2 ANTOINETTE JOHANNA, geb. Hilvarenbeek 4 jan 1938, trouwt Lage Mierde 12 okt 1962 JOOST BUYS, geb. Voorburg 25 apr 1930, werktuigkundige, zoon van Marinis Jacob Buys en Anna Margaretha Leijen.

A.XIa BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van A.Xa )
Geb. Baarn 18 jan 1913, scheepsbouwkundige, werkzaam voor Shell Curaçao en Kellogg Continental, trouwt 1e Curaçao 7 mei 1944 (echtscheiding Curaçao jan 1950) NITA ANTOINETTE CAMBELL (genaturaliseerd Ranada), geb. Paramaribo 4 apr 1918, dochter van Alexander Eire Cambell (genaturaliseerd Ranada) en NN Monsanto; trouwt 2e Trinidad 22 jul 1952 (scheiding van tafel en bed 1967) AMALIA BARBARA CHRISTIAAN THEODORA VERMUNT, geb. Roosendaal 26 mrt 1928, dochter van Christiaan Franciscus Cornelis Vermunt en Maria Catharina Cockx; trouwt 3e JANNY LOUISE KEESTRA, geb. 1921, overl. 24 feb 1986, dochter van NN Keestra en A. Neef.

Uit het 1e huwelijk:

1 HENDRIK ALEXANDER, volgt A.XIIa .

2 BARTHOLOMEUS, volgt A.XIIb .

A.XIb HENDRIK BRAAT (zoon van A.Xa )
Geb. Baarn 27 apr 1914, overl. Lutz, Florida, Verenigde Staten 16 jan 1995, trouwt Surabaya, Nederlandsch Indië 3 sep 1940 MARIA GLORIA A PALOMO Y BLANCO, geb. Manila, Philippijnen 22 jun 1912 (volgens SSDI 22 jun 1914), overl. Verenigde Staten aug 1990, dochter van Emilio Palomo en Remdeios Blanco.

Uit dit huwelijk:

1 GLORIA WILHELMINA HENRIËTTA, geb. Semarang, Java, Nederlandsch Indië 15 jul 1941, werkzaam bij de General Telephone Co. of Florida, trouwt Warren, New Jersey, Verenigde Staten 15 feb 1969 RICHARD MATTHEU WOLANSKI, geb. Elisabeth, New Jersey, Verenigde Staten 4 sep 1940, marine-geoloog, zoon van Mattheu Wolanski en Mary Sidimak.

A.XIc SIMON JACOBUS BRAAT (zoon van A.Xb )
Geb. Wassenaar 12 aug 1921, ambtenaar gemeentesecretarie Leiderdorp, overl. 2004, trouwt Leiderdorp 12 jul 1951 JOHANNA GEERTRUIDA SPIES, geb. Leiderdorp 22 mei 1923, dochter van Albert Spies en Dingina Aleida Groenedijk.

Uit dit huwelijk:

1 NEELTJE JACOBA, geb. Leiderdorp 14 jun 1952, computerprogrammeur, trouwt Leiderdorp 29 dec 1976 ABRAHAM BRANDT, geb. Leiderdorp 3 sep 1950, ambtenaar PTT Leiden, zoon van Karel Bernard Brandt en Gijsbertje van der Groep.

2 ALBERT, geb. Leiderdorp 15 mrt 1954, ambtenaar PTT.

3 HENDRIK, geb. Leiderdorp 22 jul 1955, commercieel medewerker bij IJmuiden Stores.

4 JOHANNES SIMON, volgt A.XIIc

A.XId SIMON WILLEM BRAAT (zoon van A.Xc )
Geb. Hilvarenbeek 14 mrt 1935, Inspecteur van een levensverzekeringsmaatschappij, trouwt Rheden 15 jun 1961 MARGARETHA BERENDINA SCHULSKI, gbe. Velp 10 apr 1938, dochter van Hans Frits Max Schulski en Berendina Janna Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

1 ARTHUR, geb. Bergen op Zoom 31 mei 1963.

2 SIMONE, geb. Bergen op Zoom 3 jun 1965.

A.XIIa HENDRIK ALEXANDER BRAAT (zoon van A.XIa )
Geb. Curaçao 16 jan 1945, musicus (artiestennaam Barry Duncan), trouwt Laren 22 nov 1968 HENDRICA ALEIDA LOMAN, geb. Laren 6 jul 1943, dochter van Cornelis Petrus Loman en Margaretha Maria Bieshaar.

Uit dit huwelijk:

1 CARMEN JOSÉ, geb. Baarn 13 mei 1969.

A.XIIb BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van A.XIa )
Geb. Curaçao 24 okt 1946, musicus, trouwt 1e Amsterdam 5 nov 1974 HENDERIKA (RIA)PLANTINGA (later gescheiden), geb. Dokkum 2 dec 1951, overl. 18 dec 2007, dochter van Wijbe Plantinga en Jacoba de Jong; trouwt 2e Aruba 20 sep 1983 LUZ MYRIAM JARAMILLO, geb. San Jeronimo 17 jan 1956, dochter van Jenaro Zuleta en Juana Maria Jaramillo.

Uit het 1e huwelijk:

1 AQUELLA, geb. Amsterdam 1 dec 1974.

2 SCHONKA NAYOMI (SEAN), geb. Silkeborg, Denemarken 5 dec 1976.

Uit het 2e huwelijk:

3 DESIREE AIMEE, geb. Aruba 18 sep 1985.

4 BARTHOLOMEUS (BART), geb. 14 mrt 1990.

5 MADELIEN, geb. 24 dec 1993.

A.XIIc JOHANNES SIMON BRAAT (zoon van A.XIc )
Geb. Leiderdorp 23 jan 1957, calculator, trouwt ca. 1979 CLAZINA HENDRIKA VAN DER MEER

Uit dit huwelijk:

1 ELISE MICHELLE, geb. Leiderdorp 9 dec 1990.

B.VIII PIETER BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 24 mei 1820, kolenmolenaar aan de Vestwal te Leiden (in ieder geval tussen 1844 en 1849), molenaar van ‘De Valk’ in Leiden van 1851 tot 1853, daarna molenaar te Loosduinen, overl. Delft 26 aug 1860, trouwt Vlaardingen 20 jun 1844 ELIZABETH VAN DER KEMP, geb. Vlaardingen 29 jul 1823, overl. Delft 23 jan 1904, dochter van Jacobus van der Kemp en Elizabeth Klink.

Uit dit huwelijk:

1 JACOBUS, geb. Leiden 24 nov 1844, overl. Leiden 18 mrt 1845.

2 MARIA, geb. Leiden 22 dec 1845, overl. Arnhem 25 jan 1922, trouwt Den Haag 2 feb 1898 HENDRIK ARIJ NICOLAAS SAR (weduwnaar van Johanna Helena Wolhoff), geb. Delft 5 dec 1844, hoofdonderwijzer, overl. Arnhem 22 mrt 1920, zoon van Jan Hendrik Sar en Maartje Lammens.

3 PIETER JACOBUS, geb. Leiden 13 jan 1847, overl. Delft 27 sep 1863.

C.VIII FREDERIK WILLEM BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 26 jun 1822, meester loodgieter en koopman te Delft, stichter van een onderneming voor lood- en zinkwerken, later de Koninklijke Fabriek F.W. Braat, lid gemeenteraad Delft, voorzitter Kamer van Koophandel, overl. Delft 19 jul 1889, trouwt 1e Delft 2 sep 1846 PETRONELLA OVERVOORDE, geb. Delft 3 mei 1822, overl. Delft 20 jan 1848, dochter van Gerrit Overvoorde en Neeltje Steeneveld; trouwt 2e Vlaardingen 18 sep 1851 ARIAANTJE KIKKERT (foto), geb. Vlaardingen 6 apr 1823, overl. Delft 27 feb 1906, dochter van Hendrik Kikkert en Cornelia Dorsman (zie ook: M.C. Sigal, Het geslacht Dorsman te Vlaardingen, Vlaardingen 1922, p. 8).

Uit het 1e huwelijk:

1 BARTHOLOMEUS HERMANUS (HERMANIAS), volgt C.IXa .

Uit het 2e huwelijk:

2 MARIA PETRONELLA, geb. Delft 25 jun 1852, overl. Arnhem 9 nov 1901, trouwt Delft 4 jun 1886 TOBIAS DRAIJER, geb. Leiden 25 feb 1854, ingenieur Stork Hengelo, overl. Nice 23 nov 1900, zoon van Bernardus Marinus Draijer en Maria Elisabeth Visser.

3 HENDRIK, geb. Delft 28 okt 1853, overl. Delft 13 feb 1854.

4 HENDERIK, geb. Delft 19 dec 1854, overl. Delft 24 jan 1855.

5 CORNELIA, geb. Delft 19 dec 1854, overl. Delft 28 dec 1854.

6 HENDRIKA CORNELIA, geb. Delft 4 apr 1856, ongehuwd overl. Delft 22 okt 1899.

7 ADRIANA, geb. Delft 12 mei 1857, overl. Rozendaal 11 nov 1951, trouwt Delft 28 apr 1887 WILLEM SPECHT GRIJP, geb. Batavia, Nederlandsch Indië 30 aug 1858, lid firma F.W. Braat, later lid firma W. Specht Grijp en Co, wijnkopers Amsterdam, overl. Medan, Sumatra, Nederlandsch Indië 11 sep 1920, zoon van Willem Specht Grijp en Johanna Maria Humme (zie: Nederland's Patriciaat 57 (1971), p. 152).

8 FREDERIK WILLEM, volgt C.IXb .

9 WOUTER CORNELIS, volgt C.IXc

10 HENDRIK, volgt C.IXd

11 MARINUS CAREL, geb. Delft 10 feb 1864, overl. Delft 12 feb 1864.

12 MARINUS CAREL, volgt C.IXe

13 CATHARINA JOHANNA, geb. Delft 25 sep 1868, overl. Amsterdam 26 nov 1957, trouwt Delft 24 okt 1891 NICOLAAS WILDEBOER, geb. Rotterdam 23 apr 1861, civiel ingenieur Delft, overl. Rijswijk ZH 12 jul 1930, zoon van Teunis Wildeboer en Johanna Carolina Makkers.

C.IXa BARTHOLOMEUS HERMANUS BRAAT (zoon van C.VIII )
Geb. Delft 8 aug 1847, koopman, overl. Delft 26 dec 1879, trouwt Delft 29 aug 1872 MARIA EVERDINA STEENBRINK, geb. Delft 24 mei 1844, overl. Nieuwer-Amstel 28 dec 1937, dochter van Dirk Johannes Steenbrink en Johanna Wilhelmina Beck.

Uit dit huwelijk:

1 PETRONELLA (NEL), geb. Delft 12 aug 1873, overl. Amsterdam 1 nov 1931, trouwt Delft 14 sep 1898 AART ABRAHAM (AART) DEN HOED, geb. Oud-Beijerland 21 jan 1870, kapitein Infanterie, overl. Kampen 30 mei 1922, zoon van Teunis den Hoed en Petronella Lengkeek.

C.IXb FREDERIK WILLEM (WILLEM) BRAAT (zoon van C.VIII )
Geb. Delft 20 jun 1858, directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, Officier in de Orde van Oranje Nassau, overl. Den Haag 1 mrt 1928, trouwt Arnhem 11 mei 1882 LOUISE CAROLINE (WIES) THIEME, geb. Arnhem 16 dec 1862, overl. Leiden 13 mei 1932, dochter van Gerrit Jan Thieme, boek- en steendrukker en Gerharda Johanna Hendrika van den Bergh (zie: Nederland's Patriciaat 37 (1951), p. 335).

Uit dit huwelijk:

1 JOHANNA ADRIANA, geb. Delft 29 jun 1883, overl. Den Haag 9 okt 1969, trouwt Delft 4 jun 1906 MARINUS CAREL BRAAT ( E.IXb ), geb. Haarlem 3 okt 1877, scheikundig ingenieur Delft, overl. Vlissingen 10 aug 1933, zoon van Marinus Carel Braat en Paulientje Begemann.

2 FREDERIK WILLEM, volgt C.Xa

3 GERRIT JAN, volgt C.Xb

C.IXc WOUTER CORNELIS BRAAT (zoon van C.VIII )
Geb. Delft 27 mei 1860, directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, overl. Eerbeek 21 mrt 1930, trouwt Giessendam 11 sep 1890 ADRIANA ELISABETH HOOGENDOORN, geb. Giessendam 6 jul 1864, overl. Oegstgeest 24 nov 1941, dochter van Cornelis Hoogendoorn en Elisabeth Christina de Ridder.

Uit dit huwelijk:

1 ADRIANA ELISABETH CHRISTINE (ADA), geb. Delft 14 aug 1891, ongehuwd overl. Zeist 15 apr 1970.

2 FREDERIKA WILHELMINA (WILLY), geb. Delft 10 okt 1892, overl. Katwijk 19 jan 1990, trouwt Brummen 20 jul 1920 HILBRAND BOSCHMA, geb. IJsbrechtum (gem. Wymbritseradeel) 22 apr 1893, hoogleraar in de Systematische Zoölogie te Leiden, directeur Rijksmuseum voor Nat. Historie, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Leiden 22 jul 1976, zoon van Douwe Boschma en Willemke Schaper.

3 ELISABETH CHRISTINE (BEP), geb. Delft 13 jan 1896, overl. Arnhem 3 jul 1961, trouwt Brummen 9 sep 1921 ALBERT JOHAN VAN DER STEUR, geb. Haarlem 21 sep 1895, bouwkundig ingenieur Delft, architect, overl. Amsterdam 17 apr 1963, zoon van Johan Adrianus Gerard van der Steur, hoogleraar te Delft en Emma van der Laan.

4 WOUTER CORNELIS, volgt C.Xc

(tekeningen door L.P.J. Braat )
C.IXd HENDRIK BRAAT
(zoon van C.VIII )
Geb. Delft 24 dec 1862, officier van gezondheid 2e kl. O.I.L. (KNIL), KNO-arts te Arnhem, overl. Arnhem 3 feb 1929, trouwt 1e Arnhem 6 okt 1890 GRADA JOHANNA HENDRIKA THIEME (foto), geb. Arnhem 14 dec 1866, overl. Gorontalo, Celebes, Nederlandsch Indië 8 apr 1894, dochter van Gerrit Jan Thieme, boek- en steendrukker en Gerharda Johanna Hendrika van den Bergh (zie: Nederland's Patriciaat 37 (1951), p. 335); trouwt 2e Nijmegen 23 sep 1901 JOHANNA MARIA LUISA REUSE (foto + tekening), geb. Surabaya, Nederlandsch Indië 22 dec 1878, overl. Arnhem 14 jun 1936, dochter van Leendert Pieter Johan Reuse en Maatje Jozina Reuse.

Uit het 1e huwelijk:

1 WILLEM, volgt C.Xd

2 GRADA JOHANNA HENDRIKA, geb. Gorontalo, Celebes, Nederlandsch Indië 30 jul 1893, overl. Zeist 7 jul 1979 (of 1980?), trouwt Kediri, Oost-Java, Nederlandsch Indië 2 feb 1921 Jonkheer JOAN DE JONGE VAN ZWIJNSBERGEN, geb. Oisterwijk 21 nov 1891, administrateur suikerfabriek Brangkal, Modjokerto, Oost-Java, rentmeester-generaal van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, overl. Zeist 6 feb 1984, zoon van Jonkheer Jan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen en Madeleine Marie des Tombe (zie Gens Nostra 1967, p. 277 en Nederland's Adelsboek , o.a. 1983 (74), p. 433).

Uit het 2e huwelijk:

3 Zoon, levenloos geb. Arnhem 9 nov 1902.

4 MAX HUGO, volgt C.Xe

5 LEENDERT PIETER JOHAN, volgt C.Xf

C.IXe MARINUS CAREL BRAAT (zoon van C.VIII )
Geb. Delft 30 mrt 1866, vertegenwoordiger Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, overl. Utrecht 13 sep 1932, trouwt 1e Amsterdam 5 mei 1898 CORNELIA VAN FASTENHOUT, geb. Amsterdam 10 jul 1866, overl. Utrecht 13 mrt 1925, dochter van Willem Gerardus van Fastenhout en Anna Maria Cuiper; trouwt 2e Soest 23 dec 1926 JANNA MARIA GEERTRUI (ANS) VAN SOEST, geb. Hengelo 17 apr 1895, overl. Utrecht 29 mrt 1971, dochter van Gerrit Jan van Soest en Johanna Fortwijn.

Uit dit huwelijk:

1 ARIAANTJE, geb. Amsterdam 8 nov 1900, overl. 9 aug 1990, trouwt Amsterdam 8 mei 1945 JOHAN MARCUS BUSCH ADRIANI, weduwnaar van Jeanette Alida Henriette Hissink, geb. Makassar, Celebes, Nederlandsch Indië 6 sep 1880, administrateur suikerfabriek Blimbing, Djombang, Java, Nederlandsch Indië, overl. Zeist 28 mei 1958, zoon van Louis Adriani en Helena Lucie Gisbertha Sem (zie: Nederland's Patriciaat 38 (1952), p. 30-31.

2 JOHANNES PETRUS, volgt C.Xg .

3 MARIE CAROLINE, geb. Amsterdam 20 feb 1906, stewardess koopvaardij, overl. Brielle 20 feb 1954, trouwt Gourock, Glasgow 23 jan 1942 HENDRIK OVERBEEKE, geb. Brielle 11 jun 1911, zoon van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Overbeeke en Maaike van 't Hof. Hendrik hertrouwt Brielle 22 jul 1955 Alida Pieternella Francina Pellemans.

C.Xa FREDERIK WILLEM BRAAT (zoon van C.IXb )
Geb. Delft 23 jun 1886, directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, liet in 1930 op 30 ha land bij Wolfheze het landhuis De Boschhoeve bouwen, overl. Den Haag 2 mrt 1969, trouwt 1e Atlanta, Verenigde Staten 11 jun 1917 (later echtscheiding) VIRGINIA WOOLLEY, trouwt 2e Den Haag 3 mrt 1927 JACOBA FRANCINA EBELING, geb. Plellen, Batang, Java, Nederlandsch Indië 27 apr 1892, overl. Den Haag 9 dec 1970, dochter van Joan Cornelis Ebeling en Francina Augustina Launy.

Uit het 2e huwelijk:

1 FRANSJE ADRI, geb. Den Haag 15 nov 1928, overl. 9 mrt 2003.

2 LOUISE CAROLINE, geb. De Boschhoeve, Wolfheze 27 feb 1931.

C.Xb GERRIT JAN BRAAT (zoon van C.IXb )
Geb. Delft 6 apr 1888, werktuigkundig ingenieur Delft, directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, Officier in de orde van Oranje Nassau, overl. Den Haag 23 apr 1973, trouwt Den Haag 20 nov 1919 MARIA FLORENTINA ADELE INGEN HOUSZ, geb. Den Haag 27 jul 1891, overl. Den Haag 24 jun 1973, dochter van Florentinus Anthonis Ingen Housz en Aletta Emmerentina Maria Beijerman (zie: Nederland's Patriciaat 29 (1943), p. 199).

Uit dit huwelijk:

1 ALETTA LOUISE, geb. Den Haag 28 jan 1921, vertaalster Engels, overl. Den Haag 27 okt 1977.

2 LOUISE JOHANNA (WIESA), geb. Den Haag 6 jan 1924, overl. Delft 17 mrt 2018, trouwt Den Haag 10 nov 1945 EMILE CHRISTIAAN SCHALKWIJK, geb. Surabaja, Ned. Indië 7 sep 1921, werktuigkundig ingenieur Delft, directiesecretaris Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, secretaris Ned. Normalisatie Instituut, overl. Delft 17 jan 2015, zoon van Leo Virginius Schalkwijk en Johanna Gelpke.

3 MARIE ELISABETH ANNETTE, geb. Den Haag 31 aug 1925, overl. Middelburg 22 apr 1991, trouwt Den Haag 27 aug 1955 Jonkheer GERHARD FREDERIK SANDBERG, geb. Rotterdam 4 mrt 1923, ambtenaar ter gemeentesecretarie van Rijswijk, Chartermeester 1e klasse van het Rijksarchief in Zeeland, ereridder Johanniter Orde in Nederland, overl. Den Haag 11 jan 2014, zoon van Jonkheer Abraham Matthias Cornelis Sandberg en Davina Adriana barones van Till (zie Nederland's Adelsboek o.a. 1986 (77) p. 23).

C.Xc WOUTER CORNELIS (KEES) BRAAT (zoon van C.IXc)
Geb. Delft 4 feb 1903, doctor in de geschiedenis (1932), wetenschappelijk assistent in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (1928- ), later conservator van de klassieke en de Nederlandse afdeling van dit museum, voorzitter van de vereniging Oud Leiden (1960-1966), voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1963-1965 en 1968-1971), officier in de orde van Oranje-Nassau (1964), overl. Oegstgeest 28 mrt 2000, trouwt 1e Den Haag 20 jul 1929 (echtscheiding Den Haag 13 apr 1937) FERNANDE AUGUSTINE KARTHAUS, geb. Paree, Kediri, Java 18 mrt 1904, dochter van Ferdinand August Karthaus en Anette Pauline Marie Geldorp; trouwt 2e Oegstgeest 9 jul 1940 GEERTRUIDA JOHANNA WILHELMINA (TRUDY) BERTEL, geb. Katwijk aan zee 25 dec 1918, auteur van het in 2010 postuum uitgegeven oorlogsdagboek 'Een Perzisch kleed voor een kistje aardappels', bezorgd door haar dochter Sylvia Braat, overl. Oegstgeest 18 dec 1999, dochter van Hugo Bertel en Catharina Hendrika Oudshoorn.

Uit het 1e huwelijk:

1 ANETTE PAULINE MARIE (PAULINE), geb. Oegstgeest 8 feb 1932, grafisch kunstenares, trouwt 1e Oegstgeest 29 dec 1954 (echtscheiding Oegstgeest 4 jan 1958) MAARTEN OUWEHAND, geb. Tarakan, Borneo 8 apr 1928, journalist, zoon van Jacob Gerard Ouwehand en Henriette Delphine van Heyningen; trouwt 2e Den Haag 1 jul 1960 HUBERTUS JOHANNES MENGELS, geb. Heerlen 6 mei 1921, kunstschilder, zoon van Hubertus Johannes Mengels en Anna Maria Wegener.

Uit het 2e huwelijk:

2 SYLVIA CATHARINA (SYLVIA), geb. Oegstgeest 12 sep 1943, trouwt Durban, Zuid-Afrika 7 feb 1969 DANIEL KLEIN, geb. Basel, Zwitserland 2 feb 1945, fabrikant, zoon van André Klein en Simone Mangel.

3 MACHTELD HADEWYCH IMOGEEN (IMOGEEN), geb. Leiden 17 mrt 1946, trouwt Kessel Loo, België 12 nov 1971 CONRADUS JOHANNES JOSEPHUS DE VOCHT, geb. Beneden Leeuwen (gem. Wemel) 2 mrt 1948, politicoloog, zoon van Franciscus Alphonsus Marie de Vocht en Maria Louise Balthuse.

4 MARCUS BARTHOLOMEUS (BARTHO), volgt C.XIa

C.Xd WILLEM BRAAT (zoon van C.IXd )
Geb. Willem I, Semarang, Nederlandsch Indië 28 sep 1891, werktuigkundig ingenieur, exportmanager Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek NV te Nijmegen, importeur in Verenigde Staten, adjunct-directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, Hoofd Export Smit-Nijmegen, overl. Den Haag 30 jun 1969, trouwt Delft 12 apr 1917 EDUARDA THALIA VERKADE, geb. Zaandam 16 dec 1892, overl. Delft 3 apr 1971, dochter van Ericus Gerhardus Verkade en Henriëtte Johanna Catharina van Gelder (zie: Nederland's Patriciaat 40 (1954) p. 379).

Uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt C.XIb

2 HENRIËTTE, geb. New Rochelle, New Jersey, Verenigde Staten 6 jun 1920, overl. Apeldoorn 6 okt 2005, trouwt Delft 11 sep 1945 HANS HERMAN HALLO (op 1 nov 1959 naam gewijzigd in: PALSTRING), geb. Delft 31 jul 1920, scheikundig ingenieur Delft, projectleider Van Gelder Papier, zoon van Herman Sijbrand Hallo en Margaretha Emilie Reusch.

3 JAN, volgt C.XIc

4 MATHILDE JOSINA (MATS), geb. Inglewood, Verenigde Staten 18 aug 1926, overl. Colmschate (gemeente Deventer) 13 aug 2013, trouwt Den Haag 22 apr 1950 ALBERT HERMAN DE BOER, geb. Vleuten 14 dec 1923, Public and Industrial Relation Officer, overl. 7 dec 2010, zoon van Albert Herman de Boer en Akke van der Sluis.

C.Xe MAX HUGO BRAAT(zoon van C.IXd )
Geb. Arnhem 28 apr 1904, kweker te Nieuw- en St. Joosland, overl. Haarlem 26 mei 1976, trouwt Londen, Groot-Brittannië 24 jan 1931 JURRIANA EGBERTINE (ANNIE) BRUINS (eerder gehuwd met Frederik Alexander Nieuwland, echtscheiding), geb. Kampen 8 jul 1903, overl. Den Haag 7 aug 1994, dochter van Egbert Jan Bruins en Josiena Elisabeth van der Meulen.

Uit dit huwelijk:

1 JOSIENA ELISABETH MATHILDE, geb. Nieuw- en St. Joosland 23 mei 1932, overl. Aalsmeer 15 jan 1996, trouwt 1e Leeuwarden 28 dec 1955 (echtscheiding ca. april 1973) JOHAN HENDRIK PIETER JOHANNS, geb. Ginneken (gem. Breda) 18 dec 1928, boekhouder, mededirecteur Poly BV, plv. directeur en commissaris Koma BV, overl. 27 okt 2009, zoon van Martinus Jacobus Charles Johanns en Elizabeth den Ottolander; trouwt 2e Nieuwendan (gem. Amsterdam) 19 dec 1973 (echtscheiding 1993) KORNELIS GERRIT SPAARGAREN, geb. Aalsmeer 4 sep 1932, bloemkweker, bloemist, zoon van Gerard Spaargaren en Maria Trijntje Elenbaas.

2 ERNST, volgt C.XId

C.Xf LEENDERT PIETER JOHAN (LEO) BRAAT (zoon van C.IXd )
Geb. Arnhem 23 nov 1908, beeldhouwer en auteur, overl. Amsterdam 16 jul 1982, trouwt Amsterdam 26 nov 1931 MAAIKE ROLVINK, geb. Arnhem 12 mrt 1907, schilderes, overl. Amsterdam 23 aug 1992, dochter van Wilhelm Jacobus Rolvink en Cornelia Lammerts van Bueren.

Uit dit huwelijk:

1 JOOST, volgt C.XIe

2 MARIJKE, geb. Amsterdam 23 jan 1940, architecte, trouwt Amsterdam 24 mrt 1966 CHRISTIAAN CORNELIS TEYSSE, geb. Amsterdam 27 jun 1938, bouwkundige, zoon van Hendrik Teysse en Maria Zaal.

3 MARJAN, geb. Amsterdam 23 jan 1940, trouwt Amsterdam 23 mrt 1962 GERRIT OORTHUYS, geb. Amsterdam 22 jan 1933, bouwkundig ingenieur Delft, zoon van Casparus Bernardus Oorthuys en Gezina Broerse.

C.Xg JOHANNES PETRUS BRAAT (zoon van C.IXe )
Geb. Amsterdam 16 mei 1904, zenuwarts te Zwolle, later te Aruba, Nederlandse Antillen, overl. Manchester, Hartford, Connecticut, Verenigde Staten 4 apr 1991, trouwt 1e Arnhem 23 mrt 1931 (echtscheiding Arnhem 25 aug 1944) ALIDA JEANNE LANS, geb. Utrecht 31 mrt 1898, dochter van Leendert Jan Lans en Hendrica Agatha Catharina van de Velde; trouwt 2e Amsterdam 24 jan 1946 (echtscheiding Amsterdam 27 aug 1954) ANNIE NELLIE WILLEMSE, geb. Roermond 1 sep 1919, overl. Den Haag 9 jul 1971, dochter van Cornelis Andries Willemse en Petronella Johanna Maria van Dijk; trouwt 3e Kensington, Londen, Groot-Brittannië 3 sep 1954 GEERTJE POST, geb. Rheden 7 jul 1927, dochter van Antonius Maria Post en Alberta van Driest.

Uit het 1e huwelijk:

1 HANS, volgt C.XIf

2 HENDRIKA ALIDA, geb. Eindhoven 8 okt 1933, trouwt Hilversum 26 mrt 1960 JAN PETER REINDERS, geb. Amsterdam 20 jun 1934, marketing directeur, zoon van Jan Reinders en Doreen Kathleen Rose Bonebakker.

Uit het 2e huwelijk:

3 BARTHOLOMEUS JOHANNES, volgt C.XIg

4 CORNELIS CAREL, geb. Zwolle 31 okt 1946, modelleur-polychromeur Legermuseum Leiden, geëmigreerd naar Australië, trouwt Den Haag 28 jun 1973 ANNA JACOBA DE GANS, geb. Alphen aan den Rijn, dochter van Jacobus de Gans en Annie Nellie Vroegrijk.

5 FREDERIK WILLEM, geb. Zwolle 7 mrt 1949.

Uit het 3e huwelijk:

6 JAN PETER, geb. Oranjestad, Aruba, Nederlandse Antillen 11 jan 1956.

7 MARJOLEIN, geb. Oranjestad, Aruba, Nederlandse Antillen 16 mrt 1958.

8 SIJTSKE, geb. Manchester, Connecticut, Verenigde Staten 6 jun 1965.

C.XIa MARCUS BARTHOLOMEUS (BARTHO) BRAAT (zoon van C.Xc )
Geb. Leiden 17 aug 1950, acteur, trouwt 30 jun 1989 JETSKE ALBERTINE LOUISE VAN DEN BIJTEL, geb. 's Gravenhage 1 jul 1951, dochter van Herman Albert van den Bijtel en Louise Hoyer.

Kinderen:

1 WIEKE PAULINE, geb. Amsterdam 26 dec 1980, trouwt 2016 MENNO MONET.

2 BARTHOLOMEUS REYER LOUIS (MEES), geb. Abcoude 9 feb 1987.

3 HUGO ALBERT, geb. Abcoude 12 jan 1991.

C.XIb HENDRIK BRAAT (zoon van C.Xd )
Geb. Delft 11 jun 1918, stafdirecteur Paktrans BV, Honorair Consul-Generaal van Japan, overl. Rotterdam 22 sep 1984, trouwt Rotterdam 17 aug 1944 (echtscheiding Rotterdam 25 sep 1980) GERTRUDE SCHMIDHAMER, geb. Magelang, Java 1 jan 1923, overl. Rotterdam 11 jul 2000, dochter van Karel Willem Bernhard Schmidhamer en Berendina Elisabeth Schravezande.

Uit dit huwelijk:

1 JAN ROBERT, volgt C.XIIa

2 HENRIËTTE, geb. Rotterdam 10 apr 1948, fiscaal econoom, projectcoördinator, werkzaam bij de Douane Nederlandse Antillen te Curaçao, trouwt Barendrecht 17 jan 1969 BASTIAAN VAN ASPEREN VERVENNE, geb. Enrekang, Celebes 30 nov 1936, beroepskeuzeadviseur, overl. Curaçao 19 jun 1999, zoon van Gijsbert van Asperen Vervenne en Thecla Caecilia Francisca Niet.

3 JOHANNA CHRISTINA CAROLINA, geb. Rotterdam 28 mei 1949.

4 HENDRIK, volgt C.XIIb

5 MARGOT, geb. Rotterdam 2 okt 1954, trouwt Barendrecht 2 sep 1974 GERHARDUS ADRIANUS HUIS IN 'T VELD, geb. Steenwijkerwold 2 mrt 1953, secretaris van de Vereniging van Automobiel Assuradeurs, zoon van Cornelis Mattheus Huis in 't Veld en Maria Cornelia Deens.

C.XIc JAN (JOHN) BRAAT (zoon van C.Xd )
Geb. Englewood, New Jersey, Verenigde Staten 7 jan 1924, importeur, overl. Massachusettes, Verenigde Staten 30 jun 2012, trouwt 1e Rotterdam 10 apr 1947 (echtscheiding Mexico 1955) HELENA VAN 'T HOFF, geb. Rotterdam 19 sep 1927, dochter van Casper van 't Hoff en Petronella Neyenhuis; trouwt 2e Pearl River, New Jersey, Verenigde Staten 4 apr 1956 DOROTHY CROSS, geb. St. Catharines, Ontario, Canada 17 jun 1923, dochter van Clarence Earl Cross en Dorothy Adeline Atkey.

Uit het 1e huwelijk:

1 JOHN DOUGLAS, geb. Englewood, New jersey, Verenigde Staten 25 jul 1950.

2 JENNIFER JOAN, geb. Englewood, New Jersey, Verenigde Staten 1 dec 1951, overl. 12 dec 2010, trouwt East Haven, Vermont, Verenigde Staten 29 dec 1973 (later gescheiden) JOHN FREDERIC BELMONT, geb. Concord, Massachusettes, Verenigde Staten 14 dec 1949, zoon van Augustus Frederic Belmint en Madeline Payne.

3 WENDY ANN, geb. Englewood, New Jersey, Verenigde Staten 2 okt 1953, onderwijzeres, trouwt Ayer, Massachusettes, Verenigde Staten 4 jun 1977 RICHARD EARL THOMAS, geb. Daytona Beach, Florida, Verenigde Staten 25 jul 1951, zoon van Leslie Eart Thomas en June Cuff.

Uit het 2e huwelijk:

4 STEVEN DWIGHT, geb. Suffern, New Jersey, Verenigde Staten 22 mrt 1961.

5 WILLIAM HENDRIK, geb. Suffern, New Jersey, Verenigde Staten 22 mrt 1961.

C.XId ERNST BRAAT (zoon van C.Xe )
Geb. Nieuw- en St. Joosland 9 sep 1934, Chef Interne en Externe Voorlichting IBM Nederland NV, overl. 22 apr 2016, trouwt Apeldoorn 20 aug 1959 JOHANNA JANSE, geb. Nieuw- en St. Joosland 17 mei 1935, dochter van Cornelis Janse en Martina Janse.

Uit dit huwelijk:

1 ERNA MARTIE, geb. Haarlem 23 jan 1961.

2 NANS ELISABETH, geb. Leidschendam 10 apr 1965.

C.XIe JOOST BRAAT (zoon van C.Xf )
Geb. Amsterdam 10 okt 1932, historicus, conservator historische afdeling Rijksmuseum Amsterdam, trouwt Amsterdam 4 dec 1961 PALMIRA GIJSINCK, geb. Madiun, Java 19 jun 1932, dochter van Theodoor Gijsinck en Palmira Brat.

Uit dit huwelijk:

1 THEODOOR NICOLAAS, geb. Amsterdam 29 okt 1962.

C.XIf HANS BRAAT (zoon van C.Xg )
Geb. Haarlem 16 dec 1931, huisarts, trouwt Amsterdam 19 jul 1958 MARIA ADOLPHINA JOHANNA VAN STRAATEN, geb. Batavia, Nederlandsch Indië 2 nov 1930, dochter van Alphonsus Johannes van Straaten en Alberta Marks.

Uit dit huwelijk:

1 DIEDERIK, volgt C.XIIc

2 FLORENTIEN, geb. Zutphen 24 sep 1964.

3 JURRIAAN, volgt C.XIId

C.XIg BARTHOLOMEUS JOHANNES BRAAT (zoon van C.Xg )
Geb. Zwolle 31 okt 1946, onderwijzer, trouwt Den Haag 31 dec 1970 NICOLETTA WILHELMINA VAN BEEK, geb. Den Haag 24 jul 1946, onderwijzeres, dochter van Nicolaas Wilhelm en Lydia Baron.

Uit dit huwelijk:

1 ALEXANDRA DORINE, geb. Philipsburg, St. Maarten, Nederlandse Antillen 8 okt 1972.

2 DENNIS PAUL, geb. Philipsburg, St. Maarten, Nederlandse Antillen 29 okt 1974.

C.XIIa JAN ROBERT BRAAT (zoon van C.XIb )
Geb. Rotterdam 3 mrt 1946, studeerde Russisch, vertaler, trouwt Amsterdam 2 dec 1974 BERTHA FEMIA SPANJAARD, geb. Den Haag 4 jul 1946, dochter van Herman Jacob Spanjaard en Hilda Krop.

Uit dit huwelijk:

1 BENTE, geb. Parijs, Frankrijk 6 jun 1975.

2 LIZE, geb. Groningen 23 okt 1979.

C.XIIb HENDRIK BRAAT (zoon van C.XIb )
Geb. Rotterdam 14 mrt 1952, assistent-accountant, controller, trouwt Barendrecht 24 aug 1972 MARIE ELISABETH LOUISA VAN STIGT, geb. Rotterdam 21 dec 1955, dochter van Teunis van Stigt en Maria Spek.

Uit dit huwelijk:

1 JAN WILLEM, geb. Groningen 26 okt 1976.

2 ADRIAAN, geb. Rotterdam 28 feb 1979.

3 MARIJE, Barendrecht 28 jul 1982.

C.XIIc DIEDERIK BRAAT (zoon van C.XIf )
Geb. Amsterdam 23 jan 1963, landschapsarchitect.

Kinderen uit relatie met ELEONORA EMMA (NOORTJE) DE GEUS, geb. Rijswijk 25 sep 1964, landschapsarchitect:

1 FREDERIKE HENRIETTE, geb. Amsterdam 1 apr 1998.

2 ALEXANDER FLORENT, geb. Haarlem 27 apr 2000.

3 LENNART ARTHUR, geb. Haarlem 18 aug 2002.

C.XIId JURRIAAN BRAAT (zoon van C.XIf )
Geb. Zutphen 23 okt 1970, advocaat, trouwt Belluno, Italië 6 sep 2003 CARLA MARIA ZILLI, geb. Arnhem 18 jul 1968, advocaat, dochter van Italo Luigi Zilli en Viviana Vazza.

uit dit huwelijk

1 GAIA VIVIANA MARIA, geb. Amsterdam 18 mei 2005.

2 GIORGETTA ROSETTA ALBERTHA, geb. Den Haag 8 dec 2006.

3 FOSCA CARLA GIULIA, geb. Den Haag 8 mei 2008.

D.VIII CORNELIS BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 7 mei 1826, korenmolenaar te Hazerswoude (-1853), kocht in 1853 korenmolen De Vlinder te Ter Aar voor 9.000 gulden van Leendert Vermaas, korenmolenaar te Ter Aar (1853-1863), verkocht de molen in 1863 aan Gerrit Baas, later graanhandelaar te Maarssen, overl. Utrecht 28 mei 1896, trouwt Nieuwveen 6 okt 1854 MARIA HENDRICA HABERMEHL, geb. Naarden 28 jan 1832, overl. Maarssen 22 nov 1881, dochter van Dirk Nicolaas Habermehl en Trijntje van Loveren.

Uit dit huwelijk:

1 MARIA, geb. Ter Aar 27 jul 1854, overl. Utrecht 20 feb 1927, trouwt Maarssen 26 mei 1881 EVERT OPPERHUIZEN, geb. Utrecht 30 jun 1856, deurwaarder, overl. Utrecht 26 apr 1934, zoon van Hendrik Gerardus Opperhuizen en Jacoba Scheffel.

2 DIRK NICOLAAS, volgt D.IXa

3 BARTHOLOMEUS, volgt D.IXb

4 TRIJNTJE, geb. Ter Aar 11 feb 1860, kraamverpleegster, ongehuwd overl. Middelburg 31 mrt 1938.

5 PIETER, geb. Ter Aar 17 mrt 1862, ongehuwd overl. Amsterdam 14 jun 1897.

6 MARIA HENDRICA, geb. Zoetermeer 27 okt 1864, overl. Zeist 10 nov 1950, trouwt Maarssen 22 dec 1886 MARINUS CORNELIS KOOLE, geb. Zierikzee 11 sep 1861, opzichter van de polder Walcheren, overl. Westkapelle (gem. Valkenisse) 28 jun 1927, zoon van Jan Marinus Koole en Willemina van Westen.

7 MARINUS CORNELIS, volgt D.IXc

D.IXa DIRK NICOLAAS BRAAT (zoon van D.VIII )
Geb. Ter Aar 21 mrt 1856, vertegenwoordiger en gros in koloniale waren, overl. Utrecht 10 jun 1909, trouwt Maarssen 19 okt 1883 JOHANNA HENDRICA AARTSEN, geb. Amsterdam 3 jun 1854, overl. Utrecht 18 feb 1922, dochter van Jan Aartsen en Marianne Beekman.

Uit dit huwelijk:

1 CORNELIS BARTHOLOMEUS, geb. Maarssen 13 jun 1884, Gezagvoerder Stoomvaart Maatschappij Nederland, ongehuwd overl. Alkmaar 19 jul 1956.

2 DIRK NICOLAAS, volgt D.Xa

3 JAN JOHANNES, volgt D.Xb

4 JOHANNES HENDRIK, geb. Maarssen 19 sep 1891, kunstschilder.

D.IXb BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van D.VIII )
Geb. Ter Aar 2 apr 1858, Gezagvoerder ter Koopvaardij, overl. Singapore 26 feb 1912, trouwt Singapore 29 apr 1889 JOSEPHINE ELEANORE SCHEERDER, geb. Singapore 6 nov 1866

Uit dit huwelijk:

1 MARIA EUGENIE FRANCISCA, geb. Singapore 3 dec 1891, overl. Singapore 20 aug 1914, trouwt Singapore 24 mei 1913 DUNCAN ANGUS, geb. ca. 1881, klerk te Singapore, zoon van James Angus.

D.IXc MARINUS CORNELIS BRAAT (zoon van D.VIII )
Geb. Maarssen 5 jan 1872, Gezagvoerder Stoomvaart Maatschappij Nederland, overl. Heemstede 31 jul 1919, trouwt Overschie 20 okt 1897 ANNA WILHELMINA BRAAT (nummer G.VIII-6 van deze genealogie), geb. Overschie 21 nov 1872, overl. Hillegersberg 26 apr 1940, dochter van Johannes Braat en Willemina van der Vlugt .

Uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Ouder-Amstel 6 nov 1901, belastingconsulent, trouwt 1e Rotterdam 28 mrt 1929 (echtscheiding 13 mrt 1944) HELENA MARIA VAN ROSSEN, geb. Heusden 8 sep 1902, dochter van Wouter van Rossen en Adriana Hendrika Kruidenier; trouwt 2e Zaltbommel 21 nov 1946 MARIJTJE BLOM, geb. Zaltbommel 15 mrt 1907, dochter van Thomas Blom en Adriana Maria Creteer.

2 MARIA HENDRICA, geb. Ouder Amstel 31 jan 1904, trouwt 1e Heemstede 26 feb 1927 (echtscheiding Curaçao 5 sep 1937) JOOST SIPKES, geb. Haarlem 25 sep 1897, employé BPM, overl. Castelldefels, Spanje 8 jun 1968, zoon van Joost Sipkes en Wilhelmina Hendrika Voet (Joost hertrouwt later Johanna Maria Wilhelmina Anny Olava Augusta Georgine Specht Grijp, zie: Nederland's Patriciaat 57 (1971), p. 156); trouwt 2e Curaçao 19 okt 1937 JOSEPH ADRIANUS ANTHONIUS VAN DER GRAAF (zich noemende VAN DER GRAAFF), geb. Utrecht 27 okt 1908, Personal Advisor Europe and North Africa Royal Dutch/Shell Group, zoon van Joseph van der Graaf en Jannigje Barendina van Londen.

3 BARTHOLOMEUS, volgt D.Xc

D.Xa DIRK NICOLAAS BRAAT (zoon van D.IXa )
Geb. Maarssen 29 apr 1886, commissionair in granen, trouwt 1e Middelburg 21 jul 1914 PETRONELLA THEODORA VAN HOLTHUIJSEN (foto), geb. Middelburg 29 jul 1885, overl. Amsterdam 3 nov 1962, dochter van Cornelis van Holthuijsen en Pieternella Johanna Theodora de Klerk; trouwt 2e Amsterdam 16 jan 1964 CORNELIA MULDER, geb. Groningen 9 sep 1906, dochter van Henderikus Cornelis Mulder en Hilke Groen.

Uit dit huwelijk:

1 DIRK CORNELIS FREDDY, volgt D.XI

2 NELLY JOHANNA ELLY, geb. Amsterdam 20 jun 1918, trouwt Amsterdam 16 okt 1943 PIETER DOGGER, geb. Amsterdam 4 mei 1917, Hoofd Adm. Ing. en Konstr. Bureau NV K. Keynes, zoon van Gerit Adrianus Dogger en Nancy Johanna Graves.

D.Xb JAN JOHANNES BRAAT (zoon van D.IXa )
Geb. Maarssen 15 nov 1887, vertegenwoordiger in de graanhandel, overl. Utrecht 20 apr 1957, trouwt Utrecht 21 dec 1916 ALBERTA CORNELIA BONTAN, geb. Utrecht 2 apr 1890, overl. Utrecht 17 mei 1974, dochter van Adrianus Bontan en Jantje Klomp.

Uit dit huwelijk:

1 JOHANNA HENDRIKA, geb. Utrecht 7 apr 1923, trouwt Utrecht 4 jan 1945 ARNOLDUS DUIJM, geb. Utrecht 28 aug 1918, vertegenwoordiger, zoon van Dingeman Duijm en Lijntje den Hartog.

D.Xc BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van D.IXc )
Geb. Ouder-Amstel 26 apr 1908, werktuigkundig ingenieur Delft, technisch directeur Machinefabriek Reineveld te Delft (1948-1969), voorzitter Kamer van Koophandel Delft, Officier in de orde van Oranje Nassau, overl. Poppel, België 31 jul 1991, trouwt Dusseldorf, Duitsland 23 jun 1934 INGE ILSE KUNDE, geb. Berlijn 11 okt 1909, overl. Turnhout 15 dec 1993, dochter van Wilhelm August Waldemar Kunde en Gertrud Wilhelmina Charlotte Francke.

uit dit huwelijk:

1 LAJOS

2 BART

3 FRITS

D.XI DIRK CORNELIS FREDDY BRAAT (zoon van D.Xa )
Geb. Amsterdam 10 aug 1915, koopman in granen, overl. Nieuwer Amstel 14 dec 1943, trouwt Amsterdam 8 aug 1942 CORNELIA CATHARINA MARGARETHA WINKELS, geb. Amsterdam 12 mrt 1916, dochter van Charles Pierre Joseph Winkels en Cornelia Catharina Margaretha Korporaal. Zij hertrouwt Amsterdam 7 mei 1949 Bruno Willem de la Fuente.

Uit dit huwelijk:

1 DIRK JAN, volgt D.XII

D.XII DIRK JAN BRAAT (zoon van D.XI )
Geb. Amsterdam 30 okt 1943, filmproductieleider, filmproducent, trouwt Amsterdam 29 apr 1969 KARIN ANJA PRINS, geb. Amsterdam 18 aug 1944, actrice (pseudoniem: KARIN MEERMAN), dochter van Arend Weert Prins en Paula Geertruida Faber.

Uit dit huwelijk:

1 DEREK NIKOLAAS, geb. Amsterdam 13 feb 1974.

2 KAJ, geb. Amsterdam 27 nov 1976.

E.VIII MARINUS CAREL BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 7 mrt 1830, gezagvoerder ter koopvaardij, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Rijswijk 19 mei 1914, trouwt 1e Zierikzee 3 jul 1857 CORNELIA JOHANNA VAN DER WEYDE, geb. Zierikzee 28 dec 1832, overl. Rotterdam 9 jan 1871, dochter van Cornelis van der Weyde en Jacoba de Kruyff; trouwt 2e Stevensweert 9 mei 1873 PAULIENTJE BEGEMANN (foto), geb. Stevensweert 26 jun 1844, overl. Gouda 7 jan 1915, dochter van Christoph George Sigismund Begemann en Emilie de Wijs.

Uit het 1e huwelijk

1 MARIA, geb. Ter Aar 21 apr 1858, overl. Rotterdam 22 aug 1858.

Uit het 2e huwelijk

2 Doodgeboren zoon, 26 apr 1875.

3 BARTHOLOMEUS, volgt E.IXa

4 MARINUS CAREL, volgt E.IXb

5 CHRISTOPH GEORGE SIGISMUND, volgt E.IXc

E.IXa BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van E.VIII )
Geb. Haarlem 27 jul 1876, Officier ter Koopvaardij, Hoofdinspecteur van Scheepvaart Nederlandsch Oost Indië, Hoofd van de Dienst van Scheepvaart in Nederlandsch Indië, Ridder in de Orde van Nederlandsche Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau, overl. Loenen (G) 2 dec 1944, trouwt Wageningen 22 okt 1908 MARIA CAROLINA JOSEPHINA SPANJAARD, geb. Buitenzorg, Java 5 feb 1881, overl. Wassenaar 25 sep 1962, dochter van Robbert Hendrik Jan Spanjaard en Geertruida Cornelia Huffenreuter.

Uit dit huwelijk:

1 PAULINE, geb. Surabaja, Nederlandsch Indië 26 jun 1909, overl. Rotterdam 3 dec 1994, trouwt Batavia, Nederlandsch Indië 22 mei 1935 JOHANNES FRANS WILLEM NUBOER, geb. Pontianak, Borneo 2 okt 1901, Schout bij Nacht tit., Officier in de Orde van Oranje Nassau, overl. Rotterdam 26 feb 1984, zoon van Johannes Frans Willem Nuboer en Ida Elisabeth Staalman.

2 ROBBERT JAN HENDRIK, volgt E.Xa

3 BARTHOLOMEUS MARINUS CHRISTOPH, volgt E.Xb

4 GEERTRUIDA CORNELIA (GERDA), geb. Batavia, Nederlandsch Indië 8 sep 1922, overl. Bonaire 19 jul 2014, trouwt Zierikzee 9 okt 1945 COENRAAD BENJAMIN ROEST, geb. Amsterdam 1 jul 1905, bouwkundig ingenieur Delft, architect, zoon van Ernst Adolph Christiaan Roest en Maria Jacoba Vos.

E.IXb MARINUS CAREL (DICK) BRAAT (zoon van E.VIII )
Geb. Haarlem 3 okt 1877, scheikundig ingenieur Delft, adjunct-directeur Gasfabriek en Duinwaterleiding der gemeente Delft (1902/03-1911), directeur Goudse Waterleiding Maatschappij NV te Gouda (1911-1915), directeur Nederlandsche Petroleum en Asphalt Maatschappij, later Vlismar (Vlissingse Minerale olie en Asphalt Raffinage) te Vlissingen, commissaris van de N.V. Haven van Vlissingen, overl. Vlissingen 10 aug 1933, trouwt Delft 14 jun 1906 JOHANNA ADRIANA BRAAT, geb. Delft 29 jun 1883, overl. Den Haag 9 okt 1969, dochter van Frederik Willem Braat en Louise Caroline Thieme .

Uit dit huwelijk:

1 MARINUS CAREL, volgt E.Xc

2 FREDERIK WILLEM, geb. Delft 19 jun 1908, overl. Vlissingen 6 apr 1921.

3 PAUL LOUIS, volgt E.Xd

E.IXc CHRISTOPH GEORGE SIGISMUND BRAAT (zoon van E.VIII )
Geb. Haarlem 15 mei 1879, Houtvester Wageningen, Hoofdinspecteur, Hoofd van de Dienst voor het Boswezen in Nederlandsch Indië, Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw, overl. Ellecom 27 apr 1971, trouwt Kediri, Java 28 nov 1906 LINA WOLVEKAMP, geb. Kediri, Java 13 okt 1882, overl. Ellecom 20 apr 1969, dochter van Arnoldus Jacobus Wolvekamp en Cornelia Petronella van Ameyden van Duyn.

Uit dit huwelijk:

1 CHRISTOPH GEORGE SIGISMUND, geb. Kediri, Java 24 okt 1907, employé Borsumij in Nederlandsch Indië, medewerker secretariaat Fentener van Vlissingen te Helmond, overl. Willemstad, Curaçao, 21 mei 1982.

E.Xa ROBBERT HENDRIK JAN BRAAT (zoon van E.IXa )
Geb. Surabaja, Nederlandsch Indië 8 okt 1910, Hoofd Afdeling Buitenland Algemene Bank Nederland, overl. Den Haag 9 jul 1972, trouwt Wassenaar 2 sep 1940 WOLTHERA JEANETTE BROESE VAN GROENOU, geb. Wassenaar 11 apr 1914, dochter van Adolf Broese van Groenou en Albertine Alexandrine Holle (zie: Nederland's Patriciaat 33 (1947), p. 69)

Uit dit huwelijk:

1 KAREL BART, volgt E.XIa

2 ANNETJE (of ANNEKE) PAULINE, geb. Jakarta, Indonesië 9 dec 1948, docent Bewustwording met Natuur, eigenaar Landgoed Heidehof, trouwt 1e Wassenaar 15 mei 1971 ROBERT HENRI SCHREVE, geb. Den Haag 23 nov 1946, chirurg, zoon van Jean Henri Schreve en Louise Charlotte Jacobson; trouwt 2e DOLF VAN DER WEIJ, geb. 13 okt 1937, directeur financieel adviesbureau, eigenaar beheerder Landgoed Heidehof, zoon van dr. Hotze Gijsbert van der Weij en Gabriëlla Magdalena Wolf.
Uit het 1e huwelijk: 1. Michiel Alexander, geb. Leiden 4 nov 1973; 2. Chris Jeroen, geb. Lubwe, Zambia 6 nov 1976; 3. Suzanne Adelien, geb. Rotterdam 17 mrt 1978.

E.Xb BARTHOLOMEUS MARINUS CHRISTOPH BRAAT (zoon van E.IXa )
Geb. Samarinda, Borneo 25 jun 1912, Luitenant ter Zee 2e klasse, gearresteerd door de Duitse bezetters 15 nov 1942, overl. (gefussilleerd) Leusderheide bij Amersfoort 20 jul 1943, trouwt Haarlem 27 mrt 1939 PETRONELLA THEODORA ANTOINETTE ELBERS, geb. Salatiga, Java 16 mrt 1912, dochter van Pieter Arnoldus Wilhelmus Elbers en Johanna Theodora Blekkink. Zij hertrouwt Rotterdam 4 apt 1951 Petrus Johannes Edouard Laboyrie, geb. Den Haag 4 feb 1917.

Uit dit huwelijk:

1 BARTHOLOMEUS, volgt E.XIb

2 ROBBERT PETER, volgt E.XIc

E.Xc MARINUS CAREL BRAAT (zoon van E.IXb )
Geb. Delft 19 jun 1908, civiel ingenieur Delft, administrateur Gemeensch. Mijnbouw Mij Billiton, directeur Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV, Officier in de Orde van Oranje Nassau, samensteller van de Genealogie Braat (1978), overl. Epe 21 jun 1983, trouwt Den Haag 18 okt 1937 MARIA HELENA FRANCK, geb. Slooten (gem. Amsterdam) 22 jun 1912, meester in de rechten, overl. Muiderberg 7 jul 2007, dochter van George Lodewijk Marius Franck en Jacoba Huiberdina Johanna van Ligten.

Uit dit huwelijk:

1 MARINUS CAREL PAUL, volgt E.XId

2 JOHANNA JACOBA (ANNEKOOS), geb. Den Haag 1 nov 1946, trouwt Den Haag 29 aug 1970 PIETER HENDRIK (PIET) VAN DROOGE, geb. Borculo 19 mei 1946, arts, zoon van Johan Hubertus van Drooge en Sijtske Obbelina Stoffel.

3 GEORGE LODEWIJK MAARTEN (MAARTEN), volgt E.XIe.

E.Xd PAUL LOUIS BRAAT (zoon van E.IXb )
Geb. Vlissingen 10 apr 1917, zenuwarts, overl. voor 2008, trouwt Bandung 17 mrt 1949 ELIZE JACOMINA BOUWMEESTER, geb. Kapan, Timor 24 jul 1919, overl. Weesp 5 dec 2008, dochter van Gerrit Bouwmeester en Jacomine Geesje ten Oever.

uit dit huwelijk:

1 FREDERIK WILLEM, volgt E.XIf

2 JOHANNA ALBARTA, geb. Den Haag 6 aug 1951, tekenlerares.

E.XIa KAREL BART BRAAT (zoon van E.Xa )
Geb. Voorburg 2 apr 1946, B.Sc. civil engineering en M.Sc. Industrial Systems, werkzaam bij een aannemersbedrijf, trouwt Wassenaar 4 jul 1970 CATHARINA ETHEL DE GRAAF, geb. Bandung 6 sep 1946, dochter van Wilhelmus de Graaf en Johanna Ethel Jansen.

Uit dit huwelijk:

1 KARIANNE ASTRID, geb. Morecable, Lawes, Groot-Brittannië 4 aug 1973.

2 REMMERT WILLEM ROBERT, geb. Morecamble 10 mei 1975.

3 JACOBIEN JEANETTE, geb. Woerden 20 apr 1977.

E.XIb BARTHOLOMEUS BRAAT (zoon van E.Xb )
Geb. Den Haag 2 feb 1941, werkzaam bij de PTT, trouwt Zwijndrecht 28 dec 1962 CAROLINA JOHANNA POUW, geb. Voorthuizen 10 jul 1926, dochter van Hendrik Pouw en Pauline Berta Elisabeth Margareta Neumann.

Uit dit huwelijk:

1 BARTHOLOMEUS MARINUS CHRISTOPH, geb. Nieuw Loosdrecht 15 jul 1964.

2 ROBBERT JOHANNES, geb. Takaka, Nieuw-Zeeland 22 mrt 1966.

E.XIc ROBBERT PIETER BRAAT (zoon van E.Xb )
Geb. Den Haag 3 jan 1943, arts, trouwt Leiden 22 mei 1967 MARION ALICE EVERWIJN, geb. Rotterdam 3 sep 1944, dochter van Johannes Franciscus Everwijn en Cornelia Michel.

Uit dit huwelijk:

1 ESTHER, geb. Leiden 1 jul 1970.

2 MIRJAM, geb. Haarlem 24 sep 1971.

3 DANIEL, geb. Foso, Gana 21 sep 1974.

4 BENJAMIN, geb. Dordrecht 12 aug 1979.

E.XId MARINUS CAREL PAUL (PAUL) BRAAT (zoon van E.Xc )
Geb. Tandjong Pandan, Billiton 11 apr 1939, longarts, chef de clinique longafdeling W.G., trouwt Den Haag 15 jul 1966 ANNA MARIA (ANNEMIEKE) WILDSCHUT, geb. Delft 9 jun 1941, landbouwkundig ingenieur Wageningen, docente M.O., dochter van Adriaan Jan Wildschut en Krijntje Peeren.

Uit dit huwelijk:

1 MARINUS CAREL DICK (DICK), volgt E.XIIa

2 MARIGJE ELISABETH, volgt E.XIIb

E.XIe GEORGE LODEWIJK MAARTEN (MAARTEN) BRAAT (zoon van E.Xc)
Geb. Den Haag 11 sep 1950, trouwt 1e MONIQUE SCHOMPER, trouwt 2e MARGOT VAN VUURDEN.

uit het 1e huwelijk:

1 NOORTJE

uit het 2e huwelijk:

2 MARK

3 DAVID

E.XIf FREDERIK WILLEM (PIM) BRAAT (zoon van E.Xd)
Geb. Den Haag 7 jun 1950, scheikundig ingenieur Delft, trouwt Muiden 9 okt 1976 HELENE LOUISE DISSELKOEN, geb. Hilversum 14 jan 1951, bezigheidstherapeute, dochter van Simon Disselkoen en Hermine Emilie Piepers.

uit dit huwelijk:

1 PAUL

2 NICOLINE

E.XIIa MARINUS CAREL DICK (DICK) BRAAT (zoon van E.XId)
Geb. Amsterdam 1 mrt 1967, trouwt EVA HAMELINK.

Uit dit huwelijk:

1 ANNA

2 FLORIS

E.XIIb MARIGJE ELISABETH (MAAIKE) BRAAT (dochter van E.XId)
Geb. Amsterdam 3 sep 1968.

Kind:

1 KASPER MARIUS, geb. 9 dec 2003, overl. 1 aug 2005.

F.VIII AART ELBERTUS BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Delft 30 dec 1832, opzichter bouwkundige werken Spoorwegen Deventer, daarna werkzaam bij Koninklijke Fabriek F.W. Braat NV Delft, later oprichter van een handel in bouwmaterialen, later genaamd NV Bouwstoffen v/h A.E. Braat, overl. Rotterdam 13 jul 1904, trouwt Delft l5 mei 1867 JOHANNA KUNEGONDA VAN OSSELEN, geb. Hardinxveld 1 jul 1842, overl. Rotterdam 31 jul 1915, dochter van Jan van Osselen en Johanna Petronella van Someren Brand.

Uit dit huwelijk:

1 HESTER CORNELIA, geb. Delft 3 apr 1868, overl. Delft 9 mrt 1873.

2 BARTHOLOMEUS, geb. Delft 1 apr 1869, koopman in bouwmaterialen, overl. Ermelo 30 mrt 1903, trouwt Apeldoorn 3 aug 1900 LIJNTJE CLASINA OOSTING, geb. Dordrecht 3 sep 1867, overl. Dordrecht 8 mei 1957, dochter van Wouter Oosting en Aagje van Wijk.

3 AART ELBERTUS, geb. Delft 13 jul 1870, overl. Delft 26 jul 1870.

4 JOHANNES JACOBUS, volgt F.IXa

5 CORNELIA JOHANNA, geb. Delft 8 nov 1872, overl. Rotterdam 3 feb 1923, trouwt Rotterdam 12 jul 1894 ADRIANUS STINUS KEIJ, geb. Rotterdam 1 apr 1865, koopman in ijzerwaren, overl. Rotterdam 14 mei 1934, zoon van Gerrit Keij en Maartje Dirkzwager.

6 HESTER CORNELIA, geb. Delft 20 aug 1874, overl. Delft 20 okt 1874.

7 AART ELBERTUS, geb. Delft 2 okt 1875, overl. Delft 27 jan 1876.

8 AART ELBERTUS, geb. Rotterdam 4 mei 1877, overl. Rotterdam 9 jul 1877.

9 NANNY, geb. Rotterdam 19 dec 1879, overl. Voorburg 9 nov 1958, trouwt Rotterdam 20 feb 1902 (echtscheiding Utrecht 28 mrt 1912) GERHARD MARTINUS STUIFSAND, geb. Rotterdam 2 mrt 1868, tabaksplanter Deli, Sumatra, later fabrikant, overl. Utrecht 7 mrt 1926, zoon van Martinus Stuifsand en Margaretha Hanken. Gerhard Martinus hertrouwt Utrecht 29 jul 1913 Arnolda Clasina Etmans.

10 AART ELBERTUS, volgt F.IXb

F.IXa JOHANNES JACOBUS BRAAT (zoon van F.VIII )
Geb. Delft 21 okt 1871, koopman in bouwmaterialen, overl. Baarn 23 feb 1952, trouwt Rotterdam 15 jun 1911 LOUISA MARIA VAN LEEUWEN, geb. Maassluis 18 okt 1878, overl. Baarn 4 mei 1952, dochter van Cornelis Johannes van Leeuwen en Maria Elisabeth Poortman.

Uit dit huwelijk:

1 MARIA ELISABETH, geb. Rotterdam 7 sep 1912, overl. Princeton, New Jersey, Verenigde Staten 22 dec 1991, trouwt 1e De Bilt 28 jun 1932 (echtscheiding De Bilt 9 feb 1962) JAKOB GEORG JOHANN DE VRIES, geb. Hornbostel, Duitsland 7 sep 1907, tandarts, zoon van Hermann de Vries en Maria Kipp; trouwt 2e Old Greenwich, Connecticut, Verenigde Staten 7 aug 1962 JOHN ROBERTS, geb. Brooklyn 27 nov 1914, Insurance Broker, Vice-President J. Curry, New York, overl. Uppermontclair, New Jersey 8 feb 1973, zoon van De Witt Henry Roberts en Marion Frazier; trouwt 3e Monroe Township, New Jersey 8 mrt 1975 (echtscheiding februari 1978) FREDERICK THOMAS GISSON, geb. Sault Ste Marie, Ontario, Canada 18 jan 1917, accountant, zoon van Frederick Gisson en Louise Knowles.
Uit het 1e huwelijk: 1 Johan Robert Edo, geb. Medan, Nederlands Indië 7 aug 1933, overl. Detroit, USA 14 aug 1979; 2 Marjolijn Maria Charlotte, geb. Medan 16 mrt 1939, trouwt John Theodore Simms; 3 Elsebetje Maria Louise, geb. Medan 30 sep 1940, overl. Driebergen 1 nov 1999, trouwt Carel Heybroek; 4 Maaike Christien Elisabeth, geb. Medan 30 sep 1940.


Bijschrift bij deze foto in een onbekende krant: 'Op "Jagtlust", het nieuwe raadhuis van De Bilt, had Dinsdagmorgen de eerste huwelijksvoltrekking plaats. Hierboven ziet men het jonge paar, de heer en mevrouw de Vries-Braat, op den stoep van het gemeentehuis. '

F.IXb AART ELBERTUS BRAAT (zoon van F.VIII )
Geb. Rotterdam 11 feb 1881, directeur NV Bouwstoffen v/h A.E. Braat, overl. Scheveningen 13 jun 1928, trouwt Rotterdam 16 mei 1907 JOHANNA CORNELIA DEN HELD, geb. Rotterdam 10 jan 1882, overl. Den Haag 14 dec 1964, dochter van Arie den Held en Wilhelmina Maria Gleijm.

Uit dit huwelijk:

1 WILHELMINA MARIA, geb. Rotterdam 20 apr 1919, overl. Breukeleveen 6 okt 1988, trouwt Den Haag 27 jun 1941 CHRISTIAAN SAUR, geb. Rotterdam 11 dec 1914, restaurateur, overl. Den Haag 26 okt 1971. zoon van Jan Frederik en Bertha Wilhelmina Zipp.

2 BARTHO, volgt F.Xa

3 JOHANNA CUNEGONDA, geb. Rotterdam 7 jun 1915, trouwt Den Haag 30 jun 1942 (echtscheiding 10 mrt 1947) PETRUS JOHANNES VERDOORN, geb. Kampen 21 mrt 1911, econoom, adjunct-directeur Centraal Planbureau, overl. Den Haag 21 nov 1982, zoon van Ferdinand Richard Petrus Verdoorn en Laurina Fliegen; hij hertrouwt 19 dec 1947 Henriëtte Anna Logemann.

F.Xa BARTHO BRAAT (zoon van F.IXb )
Geb. Rotterdam 13 okt 1913, directeur NV Bouwstoffen v/h A.E. Braat, overl. 7 dec 1993, trouwt Amsterdam 19 apr 1941 PETRONELLA MARIA WILLY BOERMA, geb. Amsterdam 18 jul 1909, overl. 23 aug 1997, dochter van Franciscus Boerma en Nelly Marie Constance Schilling.

Uit dit huwelijk:

1 BARTHO BERNARDUS, volgt F.XIa

2 CONSTANT JOHANNES, geb. Den Haag 29 mrt 1943, product-manager NV Bouwstoffen v/h A.E. Braat, trouwt Heemstede 9 dec 1971 CAROLINA MARIA KEULEN, geb. Delft 4 jan 1944, dochter van Marie Otto Camille Keulen en Catharine Antoinette Helena Maria van Moorsel.

3 JOHANNA MATHILDE, geb. Den Haag 31 mrt 1944, trouwt Den Haag 30 mrt 1968 CHRISTIAAN LEGER, geb. Charenton 5 jan 1943, directeur commercial Papeterie Simco, zoon van George Paul Joseph Leger en Madeleine Flore Hauducoeur.

4 WIBRANDUS FRANCISCUS (WIEBE), volgt F.XIb

5 WILLY GEORGETTE, geb. Rijswijk (ZH), 7 apr 1950, makelaar en beëdigd taxateur onroerend goed te Oegstgeest, trouwt Nieuwkoop 20 of 21 aug 1976 PAUL BERNARD TORDOIR, geb. Nijmegen 1 mei 1949, meester in de rechten, hoofd sector Verkoop Aegon Vastgoed te Den Haag, zoon van Bernardus Maria Tordoir en Maria Elisabeth Driessen (zie Nederlandse Genealogieën, deel 10).

F.XIa BARTHO BERNARDUS BRAAT (zoon van F.Xa )
Geb. Den Haag 16 mrt 1942, Sales-manager Colt Lüftungs Techniek GmbH, trouwt Kaatsheuvel 29 aug 1970 CAROLINA ANNA MARIA COLETA SMIT, geb. Waalwijk 4 nov 1943, dochter van Johannes Anthonius Cornelis Smit en Engelina Dymphine Maria Schalken.

Uit dit huwelijk:

1 EDWIN ALEXANDER, geb. Lent (bij Nijmegen) 10 sep 1973 (?).

2 BARTHO MARTIJN, geb. Lent (bij Nijmegen) 10 apr 1973 (?).

F.XIb WIBRANDUS FRANCISCUS (WIEBE) BRAAT (zoon van F.Xa )
Geb. Rijswijk (ZH) 16 mrt 1947, directeur van een handel in gespecialiseerde materialen voor de bouw, trouwt Amstelveen 5 okt 1979 FREDERIKE ARNO GERRETSEN, geb. Leiden 3 jul 1952, dochter van Joan Gerretsen en Josina Johanna Emmen Riedel.

Uit dit huwelijk:

1 RAINIER MAARTEN, geb. Emmeloord 6 mei 1983.

2 ELISA JOANNE, geb. Vollenhove 20 aug 1986.

G.VIII JOHANNES BRAAT (zoon van VIIa )
Geb. Hazerswoude 13 jun 1837, bouwman en logementhouder, overl. Apeldoorn 18 nov 1902, trouwt 1e Vrijenban 25 mrt 1863 KRIJNTJE VAN DEN BOS, geb. Vrijenban 4 feb 1835, overl. Rijswijk 16 aug 1865, dochter van Dirk Abrahamz. van den Bos en Cornelia Dijkshoorn; trouwt 2e Rozenburg 22 feb 1867 WILHELMINA (WILLEMINA) VAN DER VLUGT, geb. Rozenburg 15 mei 1843, overl. Den Haag 29 nov 1925, dochter van Jacobus van der Vlugt en Mens(ch)je van der Vaart (zie Ons Voorgeslacht 1969, p. 157).

Uit het le huwelijk:

1 CORNELIA, geb. Rijswijk 22 jul 1864, overl. Zeist 3 mei 1944, trouwt Overschie 29 mei 1890 JACOB KRANENBURG, geb. Geervliet 25 jan 1851, bouwkundig Hoofdambtenaar der Landsgebouwen, overl. Den Haag 22 apr 1921, zoon van Jan Kranenburg en Jannetje Gelderland.

Uit het 2e huweljk:

2 BARTHOLOMEUS, geb. Rijswijk 17 dec 1867, machinist van de suikerfabriek 'Krian' bij Surabaja, stichter van de Machinefabriek Braat NV te Surabaja, stichter van het Technisch Bureau Braat te Rotterdam, de latere Machinefabriek Braat, overl. Den Haag 7 jan 1924, trouwt Sidoardjo, Java 23 nov 1900 CATHARINA ALIDA HELENA HARMSEN, geb. Padang, Sumatra 12 feb 1882, overl. Voorburg 24 nov 1959, dochter van Leendert Karel Harmsen en Catharina Alida ten Boom.

3 MENSJE, geb. Rijswijk 27 feb 1869, verpleegster, overl. Hillegersberg 19 nov 1944.

4 JACOBUS JOHANNES, geb. Overschie 10 jun 1870, overl. Overschie 20 aug 1870.

5 MARIA, geb. Overschie 2 nov 1871, overl. Ermelo 26 aug 1945, trouwt le Overschie 10 feb 1897 LEENDERT SCHAAP, geb. Heerjansdam 3 dec 1871, overl. Buitenzorg 5 sep 1897, zoon van Dirk Schaap en Johanna Schouten; trouwt 2e Den Haag 6 dec 1904 JAKOB DIRK SCHAAP, geb. Heerjansdam 17 mei 1869, Generaal-Majoor tit. der Artillerie, overl. Nunspeet 8 apr 1949, zoon van Dirk Schaap en Johanna Schouten.

6 ANNA WILLEMINA, geb. Overschie 21 nov 1872, overl. Hillegersberg 26 apr 1940, trouwt Overschie 2 okt 1897 MARINUS CORNELIS BRAAT, geb. Maarssen 5 jan 1872 (nummer D.IXc van deze genealogie), gezagvoerder Mij Nederland, overl. Heemstede 30 jul 1919, zoon van Cornelis Bartholomeus Braat en Maria Habermehl.

7 ALIDA JACOBA, geb. Overschie 28 nov 1874, overl. Hillegersberg 3 jan 1934, trouwt Overschie 17 mei 1901 JAN ADRIAAN KARREMAN, geb. Zonnemaire, Ze. 18 mrt 1874, machinist bij de Rotterdamsche Lloyd, directeur Technisch Bureau Braat te Rotterdam (1909-1914), directeur N.V. Rotterdamsche Machinefabriek Braat, later Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. te Rotterdam (1914-1942), overl. Hillegersberg 1 jan 1942, zoon van Hermanus Karreman en Adriana Judina Ruhaak.

8 JACOBUS JOHANNES, geb. Overschie 1 jul 1876, volgde een werktuigbouwkundige en elektrotechnische opleiding in Mitwieda, Duitsland, directeur Machinefabriek Braat NV te Surabaja (1903-1933), commissaris van de Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat N.V. ( -1946), Officier in de Orde van Oranje Nassau, overl. Haarlem 29 dec 1946, trouwt Den Haag 25 jan 1908 MARGARETHA WILHELMINA RUTGERS, geb. Den Haag 2 apr 1882, overl. Oosterbeek 8 mei 1977, dochter van Abraham Rutgers en Krijntje van der Vlugt.

9 DIRKJE, geb. Overschie 9 nov 1879, overl, Zwijndrecht 25 dec 1938, trouwt Den Haag 30 mei 1905 EMMUS JOHANNES SCHAAP, geb Heerjansdam 7 apr 1874, landbouwer, overl. Dordrecht 30 sep 1949, zoon van Dirk Schaap en Johanna Schouten.

H.VIII PIETER KORNELIS BRAAT (zoon van VIIb )
Geb. Sluipwijk 31 aug 1823, uitgever te Dordrecht (1850-1869) en boekverkoper, neemt in 1864 de boek- en kantoorhandel van T. Pieren Jz. in Dordrecht over, firmant bij de firma Blussé en Van Braam te Dordrecht (vanaf ca. 1869-1870), in die hoedanigheid in 1877 gedurende vier maanden werkgever van Vincent van Gogh, overl. Dordrecht 18 mrt 1888, trouwt Leiden 15 apr 1847 EMILIA CAPTEYN, geb. Leiden 27 jan 1822, overl. Dordrecht 27 okt 1867, dochter van Frans Capteyn en Jacoba Aletta Peterse.

Uit dit huwelijk:

1 GEERTRUIDA EMILIA, geb. Dordrecht 23 mei 1848, overl. Den Haag 12 jan 1929, trouwt Dordrecht 18 mei 1876 ANDRIES WAKKIE, geb. Rotterdam 25 feb 1838, commissionair in effecten, overl. Rotterdam 26 apr 1899, zoon van Nicolaas Jacobus Wakkie en Johanna Maria Bindervoet.
Uit dit huwelijk: 1 Emilia, geb. 1876/1877, overl. Den Haag 30 jun 1940; 2 Marie Johan Nicolaas (Johan), geb. 1880/1881, overl. Rotterdam 9 apr 1963, trouwt 1e Sophie Horn, trouwt 2e Annie G. Post Uiterweer.

2 JACOBA ALETTA, geb. Dordrecht 1 okt 1849, ongehuwd overl. Zeist 16 apr 1933.

3 DIRK, geb. Dordrecht 13 mei 1851, boekverkoper te Dordrecht, ongehuwd overl. Dordrecht 19 okt 1926.

4 FRANCISCUS (FRANS), geb. Dordrecht 26 nov 1852, omstreeks 1877 werkzaam bij de firma Boussod, Valadon & Co te Parijs, waar hij veel in aanraking kwam met Theo van Gogh, de broer van Vincent (zie Verzamelde brieven van Vincent van Gogh, Amsterdam-Antwerpen (Wereldbibliotheek) 1955, dl. 1, p. 108), op voorspraak van Frans neemt zijn vader Vincent van Gogh in dienst, ongehuwd overl. Nice kort voor 17 dec 1888.

5 EMILIA JOHANNA, geb. Dordrecht 10 okt 1854, overl. Gorinchem 12 dec 1907, trouwt Dordrecht 10 nov 1897 JAN CORNELIS BAUMANN (weduwnaar van Hermine Harmsen), geb. Hardinxveld 22 mei 1852, opzichter Rijkswaterstaat, overl. Grave 1 aug 1928, zoon van Johannis Samson Baumann en Marigje Hansum.

6 MARIA ELISABETH, geb. Dordrecht 27 aug 1856, overl. Velp (gem. Rheden) 24 feb 1906, trouwt Dordrecht 31 mei 1883 IJBE IJPES (of IJBES), geb. Leeuwarden 5 sep 1855, boekhandelaar en uitgever te Velp, overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 23 dec 1933, zoon van Jan IJpes en Johanna Hendrika Wilhelmina Mos. IJbe hertrouwt Arnhem 24 sep 1908 Mariá Francina Johanna Cool, geb. Schiedam 12 apr 1864.

7 JOHANNA CAROLINA, geb. Dordrecht 19 apr 1858, overl. Zeist 9 mei 1946, trouwt Dordrecht 8 sep 1887 JAN GERRIT MILIUS, geb. Utrecht 13 mrt 1848, apotheker, overl. Zeist 1 feb 1915, zoon van Hendrik Christoffel en Francina Frederika Schellink.

8 PIETER KORNELIS, geb. Dordrecht 19 okt 1859, overl. Dordrecht 26 sep 1860.

9 Doodgeboren zoon, Dordrecht 16 mrt 1861.

10 ELIZABETH GEERTRUIDA, geb. Dordrecht 23 feb 1862, overl. Dordrecht 17 mrt 1863.

11 Doodgeboren dochter 1864.

12 Doodgeboren zoon, Dordrecht 9 apr 1865.

J.VIII AREND HERMANUS BRAAT (zoon van VIIb )
Geb. Sluipwijk 4 aug 1825, studeerde medicijnen, timmerman te Leiderdorp, architect, na 3 jan 1863 opzichter te Amsterdam, woonde aan de Westerstraat in Amsterdam, emigreert 4 mei 1867 met echtgenote en vier kinderen Dirk Hermanus, Maria, Johannes Jacobus en Geertruida Pauline naar de Verenigde Staten (Arend Hermanus zou nooit meer terugkomen in Nederland), aankomst New York 4 jun 1867, wordt daar ‘farmer’ in Silver Creek, Wright County, Minnesota (US Census 1880) en noemt zich RICHARD, schreef in 1870 een artikel over Minnesota in 'een lokale krant in Nederland' (mogelijk in Amsterdam), werkte in Minneapolis (ca. 1879), overl. Silver Creek 9 sep 1892, begr. Silver Creek, trouwt Maassluis 2 aug 1849 JOHANNA DAS, geb. Maassluis 31 mrt 1828, overl. 13 nov 1895, dochter van Hendrik Das en Maria Braat (nummer VIb-5 van deze genealogie).

Uit dit huwelijk:

1 DIRK HERMANUS (RICHARD, DICK), volgt J.IX .

2 MARIA, geb. Leiderdorp 3 jan 1852, overl. Leiderdorp 7 jan 1852.

3 HENDRIK GERARDUS, geb. Leiderdorp 9 jan 1853, overl. Leiderdorp 3 mei 1859.

4 MARIA (MARY), geb. Leiderdorp 10 dec 1854, zou volgens de herinneringen van haar zuster in 1867 dertien jaar oud zijn geweest, niet vermeld bij ouders in US Census 1880, overl. 14 mei 1931, trouwt 10 jun 1876 JOHANNES JACOBUS (JOHN) DENIER VAN DER GON, geb. Vlaardingen 10 jun 1846, overl. 8 jan 1929, begr. Silver Creek, Wright County, Minnesota, zoon van Pieter Leonard Denier van der Gon en Maria Dirkzwager.

5 JOHANNES JACOBUS (JOHN), geb. Leiderdorp 16 aug 1856, (volgens genealogie Braat overl. Leiderdorp 14 sep 1856), zou volgens de herinneringen van zijn zuster in 1867 elf jaar oud zijn geweest, vermeld in US Census 1880, overl. 18 feb 1926, volgens zijn zuster 'zeventig jaar oud', begr. Silver Creek, Wright County, Minnesota.

6 GEERTRUIDA PAULONIA, geb. Leiderdorp 6 sep 1858, overl. Leiderdorp 3 feb 1859.

7 GEERTRUIDA POLONIA  (GERTRUDE P.), geb. Leiderdorp 30 apr 1860, (volgens genealogie Braat overl. Leiderdorp 24 jun 1860) vermeld in US Census 1880, schreef het boekje Our pioneer days in Minnesota, over haar leven en haar familie, overl. 11 dec 1941, trouwt Silver Creek, Minnesota 4 nov 1880 NICOLAAS (NICHOLAS) DENIER VAN DER GON, geb. Vlaardingen 22 nov 1855, vertrok op 25 apr 1874 per schip van Rotterdam naar New York, overl. 28 okt 1938, zoon van Pieter Leonard Denier van der Gon en Maria Dirkzwager.

8 PETRUS LEONARDUS, geb. Leiderdorp 29 sep 1862, overl. Amsterdam 3 jan 1864.

9 PETRUS CORNELIUS, geb. Amsterdam 13 aug 1865, overl. Amsterdam 17 okt 1865.

10 Zoon, geb. Silver Creek, Minnesota ca. aug 1867, overl. een week oud, Silver Creek 1867.

11 HENRY MARION, geb. Minnesota 27 okt 1869, vermeld in US Census 1880, overl. 7 jul 1936, begr. Silver Creek, Wright County, Minnesota.

J.IX DIRK HERMANUS (RICHARD, DICK) BRAAT (zoon van J.VIII)
Geb. Leiderdorp 29 apr 1850, niet bij ouders vermeld in US Census 1880, werkzaam in 'real estate' in Minneapolis, partner in Condit, Dayne & Braat, later Babcock & Braat, overl. 26 mei 1899, trouwt 22 sep 1878 FLORA ELIZABETH PULLEN, geb. Augusta, Kennebec, Maine 2 sep 1854, onderwijzeres in Fair Heaven, overl. 5 jan 1896, begr. Lakewood Cemetery, Minneapolis.

Uit dit huwelijk:

1 ARTHUR HOWARD, volgt J.X .

J.X ARTHUR HOWARD BRAAT (zoon van J.IX)
Geb. Wright County, Minnesota 21 aug 1879, trouwt MABLE EVELYN STRONG, geb. Minneapolis 1884, overl. Minneapolis 7 sep 1945.

Uit dit huwelijk:

1 RUSSEL HERMAN, volgt J.XI .

J.XI RUSSEL HERMAN BRAAT (zoon van J.IX)
Geb. Minnesota 7 sep 1904, overl. Minneapolis 12 jan 1990, trouwt CATHERINE ANNE HANNON, geb. 1910, overl. Hennepin 11 mei 1979.

Uit dit huwelijk:

1 PHILIP

2 PAUL

3 PAT

_____________________________
Reacties