Genealogie Ravestein

Tenminste vier plekken in Nederland dragen een op de familienaam Ravestein gelijkende naam. Ten eerste is er natuurlijk de Brabantse plaats Ravenstein, gelegen in het noordoosten van de provincie, aan de Maas. Ten tweede is er een buurtschap bij Geldermalsen, genoemd naar het daar gelegen huis Ravenstein. Ook bij Baarn is er een huis (boerderij) met de naam Ravenstein. In het Zuid-Hollandse Heenvliet, op het eiland Voorne, vinden we ten slotte de ruïne van het in 1489 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoeste versterkte huis Ravesteyn. Het werd na de verwoesting weer opgebouwd, maar door de watergeuzen tussen 4 en 6 april 1572 nogmaals in puin gelegd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er verschillende families met vergelijkbare namen zijn. In het Nederlands Repertorium van Familienamen, dat een overzicht geeft van de in 1947 voorkomende familienamen zijn alle twaalf mogelijke spellingsvarianten van de naam te vinden: Ravenstein, van Ravenstein, Ravensteijn, van Ravensteijn, Ravenstijn, van Ravenstijn, Ravestein, van Ravestein, Ravesteijn, van Ravesteijn, Ravestijn en van Ravestijn. Het aantal varianten zegt weinig over het aantal families met een verwante naam. Door schrijffouten kunnen leden van dezelfde familie verschillende namen dragen; dezelfde naam kan daarentegen ook door verschillende families worden gedragen. Zie daarvoor het overzicht van andere families Ravestein, waarmee ik (vooralsnog) geen verwantschap met de hieronder behandelde familie heb kunnen vaststellen.

Van de door mij onderzochte familie Ravestein werd de vroegste voorvader waarover gegevens bekend zijn rond 1650 geboren, vermoedelijk in of nabij Lakerveld bij Lexmond (Zuid-Holland). Het gebruik van familienamen gaat in de meeste gevallen niet veel verder terug dan het jaar 1600. De afstanden die bij verhuizingen werden afgelegd waren veelal klein. Op grond daarvan kan verondersteld worden dat de wortels van de familienaam liggen bij het Ravenstein dat het dichtste bij Lakerveld in de buurt ligt: het ongeveer twintig kilometer oostelijker gelegen buurtschap Ravenstein bij Geldermalsen (op het kaartje: links, iets onder het midden). Meer dan een vermoeden is het niet. Verder onderzoek kan wellicht bewijzen voor de oorsprong van de naam van deze familie Ravestein opleveren.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )
I AART
Geb. ca. 1620, trouwt NN, de laatste van deze twee vermoedelijk overleden in 1702.
(De naam van deze Aart is afgeleid uit de naam van zijn beide zonen, beiden aangeduid met het patroniem Aartsz. Dat Jan en Jacob broers waren blijkt uit verschillende bronnen. De duidelijkste aanwijzing is te vinden in de transportregisters van Lakerveld. Op 23 juni 1702 'compareerde Jan Aartsz van Ravesteijn en Jacob Aartsz van Ravesteijn, wonende op Lakerveld verdeling van goederen van hun zaliger vader en moeder'. De laatste van hun ouders was kennelijk kort daarvoor overleden. Verder voerden nakomelingen van beiden de naam Ravesteijn. Ook droegen beiden het patroniem Aardsz. of Aartsz. en noemden zij -daarmee samenhangend- beiden een zoon Aart. Beiden woonden in Lakerveld en ten slotte was Jan's echtgenote Maagje Fredericks tot tweemaal toe getuige bij de doop van kinderen van Jacob, wat eveneens een sterke aanwijzing is voor nauwe familiebanden.)

uit dit huwelijk:

1 JAN, volgt IIa

2 JACOB, volgt IIb

IIa JAN AARDSZ. (VAN) RAVE(N)STEIJN (zoon van I )
Geb. ca. 1650, woonde in Lakerveld, overl. na 1729 (compareerde 20 apr 1729 als enige erfgenaam van Jan Jansz.), mogelijk overl. 1733 (op 20 mei 1733 werd de nalatenschap van hem en zijn vrouw verdeeld), heemraad van Lakerveld (1701, 1703, 1704, 1717, 1719, 1720, 1723, 1724, 1725, 1727), schepen van Lakerveld (1686, 1696, 1697, 1698, 1700, 1710, 1711), trouwt MAAGJE FREDERICKS VINCK, vermoedelijk dochter van Fredrick Hermensz Vinck.

uit dit huwelijk:

1 MARTIJNTJE JANS, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 24 okt 1677 (get. Aertje Jans), woont 'op Cortenhoeve', overl. na 20 mei 1733 en voor 4 mei 1755 (dan is in het transportregister sprake van haar nagelaten kinderen), trouwt GERRIT HENDRIKSZ. DE JONGH, ged. Lexmond 16 sep 1674, overl. na 20 mei 1733.
uit dit huwelijk: 1 Arien, ged. Lexmond 17 feb 1704 (get. Lijsie Hendriks de Jong), 2 Maagje, ged. Lexmond 7 mrt 1706 (get. Aantie Jans Ravestijn).

2 MAAGJE, woont 'op Lakervelt' (1705), vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733, trouwt AART ARIENSE VOGEL, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733.
uit dit huwelijk: 1 Peter Aartsz Vogel; 2 Willem Aartsz Vogel; 3 Jan Aartsz Vogel; 4 Arien Aartsz Vogel, ged. Lexmond 12 jun 1701 (get. Aantie Jans Ravestijn); 5 Dirk Aartsz Vogel; 6 Maijgje Aarts Vogel, ged. Lexmond 29 nov 1705 (get. Annigje Verwoert); 3 Mari, ged. Lexmond 21 aug 1712; 7 Maria Aarts Vogel; 8 Johannes Aartsz Vogel.

3 GERRIGJE, trouwt PHILIP NN, beiden vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733.
Uit dit huwelijk: 1 Aart Philipsz; 2 Johannes Philipsz 3 Bastiaan Philipsz; 4 Maagje Philipsdr.

4 AANTIE (AENTJE), overl. voor 31 mrt 1724 (op die datum haar erfenis verdeeld volgens transportregister), trouwt CORNELIS JANSZ SCHICK, overl. voor 1733.
Uit dit huwelijk tenminste drie kinderen; Aentje had bij overlijden '3 onmondige kinderen': 1 Celigje Cornelisdr Schiek; 2 Jan Cornelisz Schiek; 3 Aart Cornelisse Schiek.

5 VRERICK JANSE RAVESTIJN volgt IIIa

6 AERT, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 15 jul 1683 (get. Dieuwertien Aerts), vermoedelijk jong overleden.

IIb JACOB AARTSZ. (VAN) RAVESTEIJN (zoon van I )
trouwt MAAGIE KORSEN

uit dit huwelijk:

1 EVERT, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 26 dec 1678 (get. Maeijchje Fredricx.)

2 ARIEN, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 23 jun 1683 (get. Hendrickie Gijsberts)

3 AALTIE, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 15 mrt 1685 (get. Goldewijntie Gerritsdr.), trouwt mogelijk Oudewater 11(?) nov 1714 DAAM AARDTS VAN DER VLIEDT.
uit dit huwelijk (o.a.): 1 Maagje, ged. Oudewater 23 jun 1715; 2 Aardt, ged. Oudewater 23 apr 1717

4 ARIEN, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 11 jul 1686 (get. Maaij Vrericks Vinck), volgt vermoedelijk IIIb .

5 AART, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 26 jun 1688 (get. Ariaantje Korsen).

6 KORS, geb. Lakerveld, ged. Lexmond 28 jun 1695 (get. Maagje Ariens van de Burggraaf).


IIIa VRERICK (ook: FREDERIC) JANSE RAVESTIJN (zoon van IIa )
Geb. ca. 1680, trouwt Lexmond 3 jun 1703, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733, ANNE PIETERS VERWOERT, dochter van Pieter Willemsz. Verwoert en Belichie Woutersdr.

uit dit huwelijk:

1 MAAGJE, ged. Lexmond 1 mrt 1704, trouwt Lexmond 4 mei 1727 GABRIEL ADRIAANSZ. MARELIS (MORELIS), geb. Lakerveld, overl. voor 17 sep 1752, trouwt vermoedelijk 2e HUIJBERT BROEKHUIJSE.

2 MA... (MARIA?), ged. Lexmond 19 apr 1705 (get. Maagje Jans Ravestijn), vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733 (niet vermeld bij verdeling erfenis grootouders).

3 PIETER, ged. Lexmond 6 mrt 1707, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733 (niet vermeld bij verdeling erfenis grootouders).

4 AALTIE, ged. Lexmond 4 mei 1710, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733 (niet vermeld bij verdeling erfenis grootouders).

5 PIETER, volgt IVa

6 BELIGIE, ged. Lexmond 8 jun 1715, minderjarig bij verdeling erfenis grootouders in 1733.

7 AALTIE, ged. Lexmond 5 jun 1718, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733 (niet vermeld bij verdeling erfenis grootouders).

8 WILLEMPIE, ged. Lexmond 3 mrt 1720, vermoedelijk overl. voor 20 mei 1733 (niet vermeld bij verdeling erfenis grootouders).

IIIb ARIE JACOBUS RAVESTEIN (zoon van IIb)
Geb. Lakerveld (bij Lexmond) ca. 1686-1695 (op 11 jul 1686 werd een zoon Arien gedoopt; omdat de doopregisters van 1790 tot 1795 ontbreken is echter mogelijk dat deze zoon jong is overleden en later een derde zoon Arie(n) is geboren en gedoopt), overl. Linschoten tussen juli 1726 en 6 apr 1727, ondertrouwt Linschoten 6 nov 1723 GIERTJE GERRITS, geb. Jaarsveld, zij hertrouwt Harmelen 29 apr 1731 Pieter Dirkze van Huis.

uit dit huwelijk:

1 MAAGJE, ged. Linschoten 11 jun 1724, overl. Linschoten vóór 16 sep 1725.

2 MAAGJE, volgt IVb .

3 ARIGJE, ged. Linschoten 6 apr 1727.

IVa P(I)ETER FREDERIKSZ. RAVESTIJN (zoon van IIIa )
Geb. Lakerveld, ged. Lexmond 10 mei 1714, geb. Lakerveld, overl. voor 16 nov 1783, ondertrouwt Oudewater 4 mrt 1741 MARIA (MARY) BASTIAANS DEN UIL (ook genaamd REDELIJKHEIDT), geb. Langerak over Lek.

uit dit huwelijk:

1 FREDERIK, volgt Va

2 WILLEMPJE, ged. Meerkerk 2 feb 1744, trouwt HUIJBERT VAN BEZOIJEN.

3 ANNIGIE, ged. Meerkerk 30 apr 1747, trouwt GERRIT GROEN VERHEIJ.

4 BASTIAAN, volgt Vb

5 JAN, volgt Vc

IVb MAAGJE RAVESTEIN (dochter van IIIb )
Ged. Linschoten 16 sep 1725, trouwt Harmelen 14 jun 1778 HENDRIK EVERTSZ. VERSTEEG, (weduwnaar van Maria Blom), geb. Maartensdijk.

vóór dit huwelijk:

1 ARIJ, ged. Harmelen 21 mei 1752.

2 DIRK, volgt Vd .

3 PIETER CHRISTIAAN, volgt Ve .

Va FREDERIK PETERSE RAVESTEYN (zoon van IVa )
Ged. Meerkerk 23 jul 1741, wonende 'op den Dool' tussen Meerkerk en Noordeloos, overl. Meerkerk 6 jun 1827, trouwt 1e ca. 1765 ANNIGJE GELOFSE DONK, overl. 1772-1773; trouwt 2e ca. 1773 MERRIGJE TYSE DE ROOY geb. ca. 1744, overl. Meerkerk 8 feb 1832, dochter van Thijs de Rooy en Klaartje de Jong.

uit het 1e huwelijk:

1 PIETERTJE, ged. Noordeloos 22 mrt 1767 (doopboek Meerkerk: 'dit kint is bij toelating gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den dool woonen'), overl. Meerkerk 20 jul 1813.

2 ANNA (ANNIGJE), ged. Noordeloos 18 dec 1768 (doopboek Meerkerk: 'Dit kindt is bij toelating gedoopt te Noordeloos, omdat dese menschen op den Dool woonen'), overl. Meerkerk 21 sep 1829.

3 WILLEM, ged. Noordeloos 25 mrt 1770, (doopboek Meerkerk: 'dit kindt is bij toelating gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den Dool woonen').

4 GELOF (GEERLOF), ged. Noordeloos 22 mrt 1772 (doopboek Meerkerk: 'dit kindt is bij toelating gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den Dool woonen'), overl. Meerkerk 13 feb 1842.

uit het 2e huwelijk:

5 KLAARTJE (ook: KLARA), ged. Noordeloos 24 apr 1774 (doopboek Meerkerk: 'dit kindt is bij toelating gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den Dool woonden'), overl. Meerkerk 12 feb 1864, trouwt PETER VERSLUIS, overl. voor 12 jul 1834 (huwelijk zoon).

6 PETER, ged. Meerkerk 11 jun 1775, overl. Meerkerk 8 apr 1849.

7 TIJS (MATTHIJS), volgt VIa .

8 JANNIGJE, ged. Meerkerk 14 mrt 1779, overl. Meerkerk 4 sep 1831, trouwt Meerkerk 1 mei 1830 TEUNIS VOGEL (weduwnaar van Maria Nieuwland), ged. Giessen-Nieuwkerk 28 apr 1771, overl. Hoornaar 13 jul 1857, zoon van Arie Vogel en Lijsbeth van de(r) Wal.

9 JAN, ged. Meerkerk 25 feb 1781, overl.

10 MARIA, ged. Meerkerk 1 sep 1782, overl. Noordeloos 19 nov 1863, trouwt CORNELIS KOEK, geb. Kedichem aug 1773, bouwman, overl. Noordeloos 27 dec 1843, zoon van Johannes Koek en Maaike Verhaar.

11 HILLIGJE, ged. Meerkerk 8 aug 1784, overl. voor okt 1786.

12 HILLIGJE, ged. Noordeloos 22 okt 1786 (doopboek Meerkerk: 'Dit kindt is bij toelatinge gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den Dool woonden'), overl. Noordeloos 8 sep 1817, trouwt Noordeloos 8 apr 1808 TIJS (ook: MAT(T)HIJS) DE BOOIJ, ged. Noordeloos 3 jun 1781, overl. mogelijk na 1860 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten, zoon van Cerenius de Booij en Adriaantje van Citteren. Matthijs hertrouwt Noordeloos 31 jul 1819 Adriaantje (ook: Adriana) den Ottolander. Zij emigreerden in 1847 naar een Hollandse nederzetting nabij Pella, Iowa, Verenigde Staten.

Vb BASTIAAN PETERSE RAVESTEYN (zoon van IVa )
Ged. Meerkerk 1 feb 1750, overl. 1796, trouwt 1e 10 aug 1776 LENA FRANSE VAN DER HIJDEN, dochter van Frans van der Hijden en Judik van Kerssen, overl. ca. 1779; trouwt 2e MAAGJE JANSE VAN GENDEREN.

voor het 1e huwelijk:

1 BASTIAANTJE, ged. Meerkerk 4 aug 1776 (extract doopregister verstrekt op 21 jan 1816, mogelijk daarna getrouwd).

uit het 1e huwelijk:

2 JANNIGJE, ged. Meerkerk 1 feb 1778 (extract doopregister verstrekt op 19 sep 1804, mogelijk daarna getrouwd).

uit het 2e huwelijk:

3 PETER, volgt VIb .

Vc JAN PETERSE RAVESTEYN (zoon van IVa )
Ged. Meerkerk 19 jun 1757, overl. 1784, trouwt ca. 1778 NEELTJE PIETERSE VAN CADZANT, dochter van Pieter van Cadzant en Gerrigje Westerhout.

uit dit huwelijk:

1 PETER, ged. Meerkerk 25 apr 1779.

2 PIETER, volgt VIc

3 MARIA, ged. Meerkerk 24 feb 1782, overl. Hardinxveld 7 okt 1853, trouwt Noordeloos 7 mei 1809 JAN HENDRIKSZ. DUBBELDAM (weduwnaar van Steintje Vaarwater), geb. Hardinxveld 1783/84, overl. Hardinxveld 26 apr 1836, zoon van Hendrik Dubbeldam en Lena van Houwelingen.

4 PETER, volgt VId

Vd DIRK (JACOBSE) RAVESTEIN (zoon van IVb )
Ged. Harmelen 16 mei 1756, overl. Indijk (later opgegaan in de gemeente Harmelen) 21 dec 1820, trouwt Harmelen 21 jan 1788 DIRKJE VAN WAGENINGEN, ged. Harmelen 16 nov 1766, overl. Harmelen 14 sep 1838, dochter van Aart van Wageningen en Cornelia Rietveld; Dirkje hertrouwt later Willem van Marens.

uit dit huwelijk:

1 AART, ged. Harmelen 23 mrt 1788, overl. vóór 26 apr 1789.

2 AART, ged. Harmelen 26 apr 1789.

3 MAAGJE, ged. Kockengen 15 okt 1791, overl. Harmelen 22 jun 1859, trouwt Harmelen 8 dec 1815 WILLEM VAN DAM, geb. Lopik 24 jun 1792, ged. Lopik 15 jul 1792, koopman, overl. Woerden 11 sep 1849, zoon van Gerrigje van Dam. (Doopregister Harmelen: geboren op 17 apr 1811 Jan, zoon van Maagje Ravestijn, onecht verwekt bij Jan Verlaan)
Uit dit huwelijk: 1. Dirkje, geb. Harmelen 1818, trouwt 1e Kamerik 23 jul 1841 Meindert van Eijk; trouwt 2e Harmelen 4 jan 1867 Johannes Wingelaar, ged. Vleuten 23 mrt 1794.

4 HENDRIK, volgt VIe .

5 CORNELIA, ged. Kockengen 24 apr 1794, overl. vóór 3 mrt 1796.

6 ALETTA, geb. Harmelen 2 mrt 1796

7 CORNELIA, geb. Harmelen 3 mrt 1796, overl. vóór 27 apr 1802.

8 ARIJ, geb. Harmelen 1 sep 1797.

9 CORNELIA, volgt VIf .

10 MARIA, ged. Harmelen 8 jan 1804, overl. vóór 17 okt 1805.

11 MARIA, geb. Harmelen 17 okt 1805, ged. Harmelen 20 okt 1805, overl. Harmelen 11 feb 1814.

Ve PIETER CHRISTIAAN RAVESTEIN (zoon van IVb )
Geb. Harmelen ca. 1758, ged. Harmelen 4 mei 1783 (ca. 25 jaar oud, na belijdenis te hebben gedaan bij ds H. Swavink te Oudewater), trouwt DIRKJE VAN WAGENINGEN.

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, ged. Harmelen 3 okt 1790.

VIa TIJS (MATTHIJS, MATTHEUS) RAVESTEIN (RAVESTIJN) (zoon van Va )
Ged. Noordeloos 3 aug 1777 (doopboek Meerkerk: 'dit kindt is bij toelating gedoopt te Noordeloos omdat dese menschen op den Dool woonen'), overl. Meerkerk 4 feb 1846, trouwt Meerkerk 7 jan 1814 NEELTJE VERSLUIS, geb. Ameide 27 sep 1794, ged. Ameide 5 okt 1794, overl. Meerkerk 2 jun 1873, dochter van Cornelus Versluis en Pietertje Liebeek.

uit dit huwelijk:

1 FREDERIK (FREDRIK), volgt VIIa.

2 PIETERTJE, geb. Meerkerk 22 nov 1815, overl. Meerkerk 1 feb 1846, trouwt Meerkerk 4 jul 1840 KLAAS DEN BRAVEN, geb. Noordeloos 4 feb 1819, landbouwer, overl. Noordeloos 7 jul 1843, zoon van Bastiaan den Braven en Aantje den Otlander.

3 KORNELUS (CORNELIS), geb. Meerkerk 25 dec 1817, overl. Meerkerk 21 okt 1894.

4 MERRIGJE, geb. Meerkerk 2 mei 1820, 10 maart 1856 naar de Verenigde Staten vertrokken, trouwt Meerkerk 23 sep 1843 HENDRIK VAN DER WOLF, geb. Goudriaan 19 okt 1814, overl. South Holland, Cook County, Illionois, Verenigde Staten 24 mrt 1895, zoon van Barend van der Wolf en Machteltje Boer.

5 JAN, volgt VIIb

6 PIETER, volgt VIIc

7 WILLEM, volgt VIId

8 HILLIGJE, geb. Meerkerk 11 feb 1827, overl. Meerkerk 22 feb 1872, trouwt Meerkerk 27 dec 1856 JAN VAN DEN DOOL, geb. Noordeloos 15 aug 1829, overl. Noordeloos 18 mei 1888, zoon van Dirk van den Dool en Maaijke Kooijwijk.

9 MARIA, geb. Meerkerk 24 mrt 1829, 10 maart 1856 naar de Verenigde Staten vertrokken, overl. Middleburg, Sioux County, Iowa, Verenigde Staten 20 feb 1906, trouwt Meerkerk 11 apr 1851 HERBER HUISMAN, geb. Noordeloos 18 dec 1827, overl. Orange City, Sioux County, Iowa, Verenigde Staten 31 dec 1898, zoon van Klaas Huisman en Eliezabeth Vogel.

10 JANNIGJE, geb. Meerkerk 27 aug 1830, overl. Sliedrecht 20 aug 1911, trouwt Meerkerk 23 dec 1869 ARIE VAN GENDEREN, geb. Sliedrecht 17 aug 1835, overl. Sliedrecht 25 dec 1907, zoon van Wouter van Genderen en Geertruij Broer.

11 ARIE, volgt VIIe

12 ANNIGJE, geb. Meerkerk 18 sep 1837, overl. Noordeloos 19 okt 1919, trouwt Meerkerk 10 sep 1857 GERRIT KARSBERGEN, geb. Noordeloos 21 jun 1833, overl. Noordeloos 19 mrt 1916, zoon van Arie Kersbergen en Annigje Versluis.


VIb PETER RAVENSTEIN (ook: RAVESTIJN/RAVESTEIJN) (zoon van Vb )
Ged. Meerkerk 21 okt 1781, overl. Meerkerk 29 aug 1809, trouw Meerkerk ca. 1807 AANTJE HAGOORT, geb./ged. Meerkerk 30 sep 1785, dochter van Adriaan Hagoort en Neeltje Willemse. Aantje hertrouwt Meerkerk 6 jan 1814 Maarten van der Meiden.

uit dit huwelijk:

1 MAAIKE (ook: MAIJKE, MARIJKE), geb. Meerkerk 10 sep 1808, ged. Meerkerk 18 sep 1808, overl. Utrecht 25 jun 1850, trouwt Lexmond 13 apr 1828 PIETER VAN STEENIS, geb. Lexmond 9 okt 1803, ged. Lexmond 16 okt 1803, overl. Utrecht 26 aug 1882, zoon van Cornelis van Steenis en Deliaantje Brijer. Pieter hertrouwt Utrecht 10 nov 1858 Diederica Elisabeth van Deventer.
Voor dit huwelijk: 1 PETERTJE RAVESTEIN, geb. Lexmond 25 nov 1825, overl. Lexmond 21 dec 1825.

VIc PIETER RAVESTEIN (RAVESTEIJN) (zoon van Vc )
Ged. Meerkerk 2 jul 1780, turfhandelaar te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 24 jul 1843, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 30 jun 1805 DIRKJE TOM, ged. Nieuwerkerk aan den IJssel 12 okt 1783, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 15 okt 1872, dochter van Arij Joostzn Tom en Grietje Hollander.

uit dit huwelijk:

1 ARIE, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 21 okt 1810, turfhandelaar te Nieuwerkerk aan den IJssel, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 29 dec 1869.

2 NEELTJE, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30 dec 1812, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 11 nov 1888, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 27 jul 1849 HENDRIK GERRIT HOLSTEIJN, geb. Utrecht 19 mei 1819, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 16 dec 1898, zoon van Adrianus Wijnandus Holsteijn en Anna Elizabeth Ras.

VId PETER RAVESTIJN (zoon van Vc )
Ged. Meerkerk 16 nov 1783, wonende in 't Spinhuis te Rotterdam (1820), winkelier te Hoornaar (1829), overl. Hoornaar 14 jan 1849, ondertrouwt 1e Giessenoudekerk 31 aug 1810, trouwt Giessenoudekerk 24 sep 1810 JENNEKE LEENDERTSE, geb. Giessennieuwkerk ca. 1787, winkelierster, overl. Hoornaar 6 jan 1828, dochter van Leendert Leendertse en Neeltje de Mik; trouwt 2e Hoornaar 30 okt 1829 JANNIGJE VONK, geb. Hoornaar, ged. Hoornaar 5 sep 1797, boerendienstmaagd te Hoornaar (1829), overl. Hoornaar 26 dec 1835, dochter van Teunis Vonk en Cornelia van Krimpen.

uit het 1e huwelijk:

1 NEELTJE, ged. Hoornaar 1/20 jan 1811, overl. Overschie 22 mrt 1844.

2 JAN, volgt VIIf.

3 LEENDERT, volgt VIIg.

4 PIETER, volgt VIIh.

5 HENDRIK, geb. Lexmond 17 feb 1819, overl. Lexmond 20 nov 1819.

6 HENDRIK, geb. Hoornaar sep 1820, overl. Hoornaar 3 okt 1820.

7 HENDRIK (ook: RAVESTEIJN, RAVENSTEIJN), volgt VIIj

7 WILLEM, geb. Hoornaar 31 dec 1827, overl. Hoornaar 1 jan 1828.

8 JAN, geb. Noordeloos aug 1830, overl. Noordeloos 26 nov 1830.

VIe HENDRIK RAVESTEIN (zoon van Vd )
Geb. Kockengen 15 mrt 1793, dagloner, overl. Harmelen 6 mei 1866, trouwt Harmelen 21 nov 1821 JANNIGJE VAN ALTPHEER (ook gespeld als: VAN ALTFEER, VAN ALPHEER en VAN ALPHEN; soms ook zonder "VAN"), weduwe van Johannes Griffioen, ged. Linschoten 9 mrt 1794, overl. Harmelen 18 jan 1870, dochter van Johannes van Altpheer en Annigje Brouwer.

uit dit huwelijk:

1 DIRKJE, geb. Kamerik 25 okt 1822.

2 ANNIGJE, volgt VIIk .

3 DIRK, volgt VIIm .

4 MARIA, geb. Harmelen 7 jan 1830, woonde tot 7 mrt 1860 in Rietveld, daarna tot 1905 Gerverskop, Harmelen, daarna in Utrecht, overl. Utrecht 22 jul 1910, trouwt 1e Kamerik-Houtdijken 19 aug 1853 ANTONIE VAN DE(R) HAAR, geb. Woudenberg 8 apr 1823, overl. Harmelen 7 of 17 jan 1871, zoon van Dirkje van de Haar (vader onbekend); trouwt 2e Harmelen 7 apr 1875 ISAÄC VAN DER GRAAFF (weduwnaar van Johanna Ravestein (nr. VIIg van deze genealogie), eerder weduwnaar van Cornelia Roothaar), geb. Woerden 14 mrt 1830, werkman, overl. Harmelen 8 mrt 1905, zoon van Isac van der Graaff en Wilhelmina Frudel.

5 JOHANNES, volgt VIIn .

6 JOHANNA, volgt VIIo .

VIf CORNELIA RAVESTEIN (dochter van Vd )
Geb. Harmelen 27 apr 1802, ged. Harmelen 2 mei 1802, overl. Rietveld 23 feb 1849, trouwt Harmelen 3 apr 1828 GIJSBERT ZAAL, geb. Benschop 16 jan 1799, ged. Benschop 20 jan 1799, overl. Rietveld 26 dec 1855, zoon van Gerrit Zaal en Gijsje de Vos.

vóór dit huwelijk:

1 CORNELIS DIRK, geb. Harmelen 4 sep 1826, overl. Harmelen 1 nov 1826.

2 GIJSBERT, geb. Harmelen 9 dec 1827; op 3 apr 1828 door Gijsbert Zaal als wettig kind aangenomen, overl. Rietveld 30 jul 1850.

VIIa FREDERIK (ook: FREDRIK) RAVESTEIN (ook: RAVESTIJN) (zoon van VIa )
Geb. Meerkerk 5 nov 1814, overl. Groot-Ammers 12 dec 1884, trouwt Meerkerk 14 jul 1838 MARGJE (ook: MARRIGJE) STOUT, ged. Nieuwpoort 7 jan 1808, overl. Groot-Ammers 28 jul 1889, dochter van Gerrit Stout en Bastiaantje Groen.

uit dit huwelijk:

1 MATTHIJS, geb. Meerkerk 15 okt 1838, overl. Meerkerk 19 jan 1839.

2 BASTIAANTJE, geb. Meerkerk 11 sep 1839, overl. Werkendam 1 jun 1905, trouwt Groot-Ammers 21 jan 1865 PIETER DEN BESTEN, geb. Groot-Ammers 23 feb 1832, overl. De Werken en Sleeuwijk 23 mei 1896, zoon van Cornelis den Besten en Catharina Schreuder(s).

3 NEELTJE, geb. Noordeloos 6 jan 1841, overl. Charles Mix, South Dakota voor 1900, trouwt Meerkerk 28 apr 1865 AMEL VAN DER HEIDEN, geb. Meerkerk 23 nov 1833, overl. Carroll, Charles Mix, South Dakota 17 mrt 1914, zoon van Bastiaan van der Heiden en Maria Oskam;

4 MATTHIJS, geb. Noordeloos 8 jan 1842, overl. Meerkerk 10 mrt 1843.

5 MATTHIJS, geb. Meerkerk 22 mrt 1843.

6 Doodgeboren zoon, Meerkerk 28 nov 1844.

7 Doodgeboren zoon, Meerkerk 18 jan 1846.

VIIb JAN RAVESTEIN (zoon van VIa )
Geb. Noordeloos 7 aug 1821, landbouwer, overl. Haarlemmermeer 31 aug 1904, trouwt 1e Noordeloos 8 jun 1855 AALTJE DE KOONING (ook: DE KONING / BROUWER DE KONING), geb. Noordeloos 2 jun 1826, overl. Haarlemmermeer 30 mrt 1872, dochter van Arie de Kooning en Pieternella Brouwer, trouwt 2e Haarlemmermeer 6 dec 1872 JANNETJE VAN HOUWELINGE(N)/HOUWENINGEN, geb. Leerbroek 24 mrt 1844, overl. Haarlemmermeer 5 okt 1909, dochter van Jan van Houwelinge en Geertje Kars.

uit het 1e huwelijk:

1 PIETERNELLA, geb. Noordeloos 23 okt 1855.

2 PIETERNELLA, geb. Noordeloos 23 okt 1856.

3 MATTHIJS, geb. Noordeloos 3 dec 1857, overl. Noordeloos 27 jun 1858.

4 PIETERNELLA, geb. Noordeloos 17 dec 1858, overl. Noordeloos 16 jun 1859.

5 MATTHIJS, geb. Noordeloos 20 mrt 1860, overl. Haarlemmermeer 13 apr 1932.

6 PIETERNELLA, geb. Noordeloos 8 apr 1861, overl. Noordeloos 4 jul 1861.

7 BASTIAAN, geb. Noordeloos 8 apr 1861.

8 PIETERNELLA, geb. Haarlemmermeer 11 dec 1868, overl. Haarlemmermeer 20 jun 1940, begr. Hoofddorp, trouwt Haarlemmermeer 23 mei 1894 ABRAHAM VERBEEK, geb. Haarlemmermeer 5 mrt 1870, overl. Haarlemmermeer 18 mrt 1939, begr. Hoofddorp, zoon van Marinus Verbeek en Anna Henrietta Kist.

9 NEELTJE, geb. Haarlemmermeer aug 1869, overl. Haarlemmermeer 7 sep 1869 ('18 dagn oud').

uit het 2e huwelijk:

10 JAN, volgt A.VIIIa .

11 CORNELIS, geb. Haarlemmermeer ca. 1874, trouwt 1e CATHARINA VAN HOUWELINGEN; trouwt 2e Haarlemmermeer 1 jun 1910 LENA ANTONIA SMITS, geb. Haarlemmermeer ca. 1888, dochter van Andries Smits en Johanna van Beusekom.

12 WILLEM, geb. Haarlemmermeer 18 mei 1875, landbouwer, overl. Haarlem 16 nov 1967, trouwt Haarlemmermeer 2 dec 1908 JOHANNA VAN DEN HEUVEL, geb. Haarlemmermeer 28 apr 1879, overl. Haarlemmermeer 14 feb 1911, dochter van Arie van den Heuvel en Jansje van den Heuvel.

13 GEERTJE, geb. Haarlemmermeer ca. 1876, trouwt Haarlemmermeer 21 nov 1900 HENDRIK WEBER, geb. Haarlemmermeer ca. 1868, landbouwer, zoon van Nicolaas Weber en Anna Regina Pleijnes.

14 PIETER, volgt A.VIIIb .

15 NEELTJE, geb. Haarlemmermeer ca. 1880, overl. Vijfhuizen 18 okt 1966, trouwt 1e Haarlemmermeer 31 mei 1905 GERRIT VAN ZIJVERDEN, geb. Aalsmeer ca. 1880, zoon van Jacob van Zijverden en Hermina van Vuuren; trouwt 2e Haarlemmermeer 29 aug 1917 ANTONIUS VAN ZIJVERDEN, geb. Haarlemmermeer ca. 1878, zoon van Jacob van Zijverden en Hermina van Vuuren.

16 JANNIGJE, geb. Haarlemmermeer 18 dec 1882, overl. 9 aug 1943, trouwt Haarlemmermeer 12 apr 1905 HENDRIK VERBEEK, geb. Haarlemmermeer 5 mrt 1879, overl. Hoofddorp 4 okt 1936, begr. Hoofddorp, zoon van Marinus Verbeek en Anna Henrietta Kist.

VIIc PIETER RAVESTIJN (RAVESTEIN) (zoon van VIa)
Geb. Noordeloos 5 dec 1823, in 1873 vertrokken naar Michigan, Verenigde Staten (een 49-jarige bouwman Pieter Ravesteyn uit Leerbroek vertrok volgens de 'staat der landverhuizingen' in 1873 met zijn vrouw en 4 kinderen'), overl. Orange City, Sioux, Iowa, Verenigde Staten 20 mei 1914, trouwt Noordeloos 10 apr 1856 EVERTJE DE RUITER, geb. Leerbroek 14 apr 1826, overl. Verenigde Staten na 1910, dochter van Jacob de Ruiter en Klara van Buren

uit dit huwelijk:

1 KLARA, geb. Meerkerk 18 apr 1857.

2 MATTHIJS, geb. 1859, overl. Meerkerk 11 jan 1872.

3 JAKOB (JACOB), geb. Hoogblokland 26 aug 1859, overl. Meerkerk 12 jan 1872.

4 NEELTJE (NELLIE RAVENSTEYN), geb. Meerkerk 25 nov 1860, overl. 1947 trouwt 21 feb 1885 TEUNIS (DENNIS) SWETS, geb. Illinois, Verenigde Staten 17 apr 1861, zoon van Wouter Swets en Dientje van der Drunen.

5 CORNELIS, geb. Meerkerk 23 sep 1862, overl. Meerkerk 10 jan 1872.

6 JANNIGJE, geb. Noordeloos 23 okt 1864, overl. Meerkerk 7 jan 1872.

7 WILLEMPJE, geb. Meerkerk 30 apr 1868.

8 PIETER, geb. Meerkerk 6 sep 1871.

VIId WILLEM RAVESTEIN (zoon van VIa)
Geb. Noordeloos 21 dec 1824, 10 maart 1856 naar de Verenigde Staten vertrokken, overl. South Holland, Cook County, Illinois, Verenigde Staten 16 jan 1874, trouwt Noordeloos 22 dec 1854 WIJNTJE DE(N) BUURMAN, geb. Gorinchem 3 sep 1832, overl. South Holland, Cook County, Illinois, Verenigde Staten 2 mei 1899, dochter van Neeltje de(n) Buurman.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE (NELLIE), geb. South Holland, Cook County, Illinois, Verenigde Staten 17 mrt 1865, overl. geb. South Holland, Cook County, Illinois, Verenigde Staten 1 aug 1919, trouwt BASTIAN W DE GRAFF, geb. 1859, overl. 1939.

2 JANTJE (JENNIE), geb. South Holland, Cook County, Illinois, Verenigde Staten 8 sep 1867, overl. Chicago, Cook County Illinois 19 dec 1962, trouwt ARIE TEUNIS (HARRY) DE YOUNG, geb. 1864, overl. 1929.

VIIe ARIE RAVESTIJN (RAVESTEIN) (zoon van VIa)
Geb. Meerkerk 9 jun 1834, landbouwer, trouwt GRIETJE DE RUITER, geb. ca. 1835, overl. Meerkerk 15 jul 1909, dochter van Teunis de Ruiter en Elisabeth Jansdr Kortleve.

uit dit huwelijk:

1 MATTHIJS, geb. 1859, overl. Groot-Ammers 5 nov 1866.

1 CORNELIS, geb. 1862, overl. Groot-Ammers 5 sep 1862.

2 TEUNIS, geb. 1862, overl. Groot-Ammers 29 okt 1866.

3 ELIZABETH, geb. 1864, overl. Groot-Ammers 6 jan 1865.

4 CORNELIS, geb. 1865, overl. Groot-Ammers 8 jul 1865.

5 NEELTJE, geb. 1866, overl. Groot-Ammers 28 okt 1866.

6 NEELTJE, geb. Groot-Ammers 1867, trouwt Meerkerk 26 apr 1889 BASTIAAN VAN TIENHOVEN, geb. Lexmond 1861, zoon van Arie van Tienhoven en Adriaantje Kon.

7 ELIZABETH, geb. Groot-Ammers 31 dec 1867, trouwt Meerkerk 8 nov 1894 JAN BASSA, geb. Kedichem 28 jan 1870, overl. Meerkerk 1 sep 1946, zoon van Cornelis Bassa en Geertje de Jong.
Bij dit huwelijk erkend: 1 Arie, geb. Meerkerk 16 mei 1890

8 CORNELIA, geb. Meerkerk 29 sep 1870, trouwt Meerkerk 8 mrt 1895 HENDRIK SLOB (weduwnaar van Adriana Bikker), geb. Meerkerk 1868, zoon van Dirk Slob en Geertje Terlouw.

9 GRIETJE, geb. Meerkerk 23 jun 1871.

10 MATTHIJS, volgt A.VIIIc .

11 TEUNIS, volgt A.VIIId .

12 WILLEM, geb. Meerkerk 7 nov 1874.

13 CORNELIS, volgt A.VIIIe .

VIIf JAN RAVESTEIJN (zoon van VId)
Geb. Noordeloos 25 nov 1812, overl. Overschie 14 dec 1877, trouwt Wateringen 29 nov 1839 CORNELIA ALBLAS, geb. Wateringen ca. 1810, dochter van Jillis Alblas en Adriana Dijkshoorn.

uit dit huwelijk:

1 PETER, volgt A.VIIIf .

2 JENNEKE, geb. Overschie 5 apr 1842, overl. Overschie 17 apr 1906, trouwt Rotterdam 23 jan 1867 CHRISTIAAN HUGO, geb. Nieuw-Lekkerland 15 aug 1841, overl. Overschie 7 apr 1924.

3 ADRIANA, geb. Overschie 15 okt 1844.

4 JILLES, geb. Overschie 26 apr 1846.

5 JILLES, geb. Overschie 12 jul 1847, overl. Overschie 6 okt 1853.

6 CORNELIS, geb. Overschie 7 feb 1850.

7 ADRIANA, geb. Overschie 14 okt 1852.

8 JILLES, volgt A.VIIIg .

VIIg LEENDERT RAVESTIJN (RAVESTEIJN) (zoon van VId)
Geb. Noordeloos 19 okt 1815, overl. Rotterdam 3 apr 1865, trouwt Vrijenban 1 jun 1848 TRIJNTJE OOSTERLEE, geb. Delft 17 feb 1817, overl. Rotterdam 7 jan 1890, dochter van Willem Oosterlee en Hester Quak (volgens geboorteakte en huwelijksakte) of Arie Oosterlee en Neeltje Kwak (volgens overlijdensakte).

uit dit huwelijk:

1 WILLEM, volgt A.VIIIh

2 JANNETJE, geb. Rotterdam 1 aug 1850, overl. Rotterdam 8 jan 1884, trouwt Rotterdam 31 jul 1872 JACOB VAN DER TAS, geb. Schiebroek 21 dec 1843, zoon van Jacob van der Tas en Machiela of Magiela Overgaauw.

3 PIETER, volgt A.VIIIj .

4 HESJE, geb. Rotterdam 27 jul 1853, overl. Rotterdam 18 mrt 1929.

5 ARIE, volgt A.VIIIk .

6 GEERTJE, geb. Rotterdam 23 jan 1857, overl. Rotterdam 24 nov 1910, trouwt 1e Rotterdam 13 aug 1879 NICOLAAS MEIJER, geb. Dordrecht ca. 1857, zoon van Leendert Meijer en Lena Klovert; trouwt 2e Rotterdam 11 jul 1888 JACOBUS RINCK, geb. Rotterdam ca. 1857, zoon van Jacobus Rinck en Jantjen Hessing

VIIh PIETER RAVESTEI(J)N (zoon van VId )
Geb. Hoornaar (gemeente Noordeloos) 15 jul 1817, overl. Overschie 1 nov 1884, trouwt 1e Overschie 10 aug 1842 MARIA DE HEIJ, geb. Kethel en Spaland 3 mei 1817, overl. Rotterdam 7 (of 17?) mrt 1860, dochter van Abraham Leendertse de Heij en Maartje van Hanen, trouwt 2e Rotterdam 11 mrt 1863 ELIZABETH BEETS (weduwe van Jacobus Groenenberg), geb. Rotterdam 1 jan 1823, overl. Rotterdam 5 jan 1896, dochter van Nicolaas Beets en Aaltje van Winden.

uit het 1e huwelijk:

1 JAN, geb. Overschie 29 okt 1842, overl. Overschie 5 jan 1843.

2 MAARTJE, geb. Overschie 18 dec 1843, overl. Loosduinen 23 dec 1904.

3 PIETER, geb. Overschie 13 jul 1846, overl. Overschie 19 feb 1864.

4 JANNETJE, geb. Overschie 13 jul 1846 (tweeling met de voorgaande), overl. Rotterdam 11 jan 1892, trouwt Rotterdam 4 okt 1871 KLAAS VAN NETTEN, geb. Rotterdam 17 feb 1849, zoon van Willem van Netten en Cornelia Hoogenboom.

5 GEERTJE, geb. Overschie 19 apr 1849, trouwt Rotterdam 22 jan 1873 ARIE LODEWIJK VAN LEIJDE (LEYDE), geb. Rotterdam 26 apr 1849, zoon van Arie Lodewijk van Leyde en Maria de Haas.

6 ABRAHAM (ABRAM), geb. Overschie 15 okt 1851, overl. Overschie 15 nov 1851.

7 NEELTJE, geb. Overschie 14 feb 1853, trouwt Rotterdam 26 feb 1896 ANTONIUS FRANCISCUS DE BEER, geb. 's Hertogenbosch 1851/1852, zoon van Antonius de Beer en Antonetta Lubregt.

8 MARIA, geb. Overschie 17 mrt 1855, overl. Overschie 3 feb 1857.

9 DIRK, volgt A.VIIIm .

VIIj HENDRIK RAVESTEIJN (ook: RAVENSTEIJN) (zoon van VId )
Geb. Hoornaar 26 jun 1825, overl. Kralingen 22 mei 1894, trouwt Overschie 30 mrt 1867 JANTJE (ook: JANSJE) BIJL, geb. Herwijnen 2 mrt 1835, overl. Rotterdam 1 mrt 1902, dochter van Leendert Bijl en Willemijntje van Eeuwijk.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE, geb. Kralingen 26 mei 1871, overl. Rotterdam 27 feb 1946, trouwt Rotterdam 11 okt 1905 CORNELIS PAARDEKOOPER (ook: PAARDEKOOP, PAARDEKOPER) (weduwnaar van Dirkje Kornelia Rietdijk), geb. Kapelle 18 jan 1875, koopman in groenten, overl. Rotterdam 6 nov 1925, zoon van Johannes Paardekooper en Willemina Tilroe.

VIIk ANNIGJE RAVESTEIN (dochter van VIe )
Geb. Kamerik 7 dec 1824, overl. Kockengen 3 jul 1891, trouwt 1e Woerden 13 okt 1849 MARINUS CORNELIS LAM, geb. Zwammerdam 5 jul 1820, klompenmaker aan de Varkensmarkt in Woerden, overl. Woerden 22 aug 1882, zoon van Aart Lam en Kaatje Langerak; trouwt 2e Woerden 16 dec 1886 EGBERTUS HAMERSLAG (weduwnaar van Antje Bliekendaal), geb. Woerden 25 jan 1817, werkman (1886), overl. Kockengen 22 jun 1906, zoon van Hermanus Hamerslag en Catharina van Engele.
Uit het 1e huwelijk:
1. Catharina, geb. Woerden 21 okt 1849, overl. Woerden 3 sep 1851.
2. Hendrik, geb. Woerden 19 jan 1851, werkman, ongehuwd overl. Rotterdam 15 mrt 1891.
3. Aart, geb. Woerden 30 jun 1854, schilder te Aarlanderveen (1896), overl. Amsterdam 26 mei 1926, trouwt Ter Aar 27 mrt 1874 Adriana Anthonia Voorruijt (ook: Verruijt, Jaantje Veruijt), geb. Ter Aar 13 jun 1853, overl. Aarlanderveen 16 sep 1900, dochter van Maria Cornelia Voorruijt.
4. Jannigje, geb. Woerden 14 feb 1857, overl. Woerden 4 jun 1933, trouwt Woerden 30 okt 1879 Clementinus Wijnberger, geb. Gelders Veenendaal (gemeente Ede) 27 sep 1855, overl. Woerden 29 jun 1926, zoon van Clementinus Wijnberger en Elisabeth Terwogt.
5. Doodgeboren zoon, Woerden 25 apr 1858.
6. Hendricus, geb. Woerden 12 mrt 1859, overl. Woerden 4 jul 1859.
7. Hendricus, geb. Woerden 30 aug 1860, overl. Woerden 11 jun 1866.
8. Gerrit, geb. Woerden 28 apr 1862, overl. Krommenie 24 okt 1944, trouwt Woerden 13 dec 1883 Rigtje Haringa, geb. Heeg (gemeente Wijmbritseradeel) 28 feb 1863, overl. Haarlem 9 aug 1951, dochter van Gerke Harmens Haringa en Tietje Kornelis Piekema.
9. Kaatje, geb. Woerden 22 jan 1864, overl. Woerden 27 jan 1864.
10. Kaatje Elisabeth, geb. Woerden 19 jun 1865, overl. Woerden 31 jul 1870.

vóór deze huwelijken:

1 JACOB, volgt B.VIII .

VIIm DIRK RAVESTEIN (zoon van VIe )
Geb. Kamerik 30 okt 1826, werkman, overl. Linschoten 19 dec 1897, trouwt Woerden 2 apr 1852 ANNIGJE VAN ALTVEER, geb. Wulverhorst 22 jul 1823, overl. Linschoten 30 nov 1900, dochter van Jan van Altveer en Willemijntje (of Wilhelmina) van Duin.

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK, volgt C.VIII .

2 WILLEMIJNTJE, geb. Kamerik 17 dec 1853, trouwt Linschoten 30 nov 1877 HENDRIK BROUWER, geb. Ede 29 mei 1848, zoon van van Aris Brouwer en Geertje Rouwendaal.

3 JANNIGJE, geb. Linschoten 27 mrt 1856, overl. Linschoten 31 aug 1857.

4 JANNIGJE, geb. Linschoten 4 nov 1857, overl. Linschoten 18 okt 1859.

5 JANNA, geb. Linschoten 12 dec 1858, overl. De Bilt 23 nov 1943, trouwt 1e Linschoten 24 aug 1877 JAN WULFER VAN (DER) LAAR, geb. Woudenberg 18 jul 1850, overl. Linschoten 4 feb 1905, zoon van Hendrik van Laar en Cornelia Blauwendraat, trouwt 2e Linschoten 17 dec 1909 WILLEM VAN DAM (weduwnaar van Jannetje van der Zaan), geb. Oudenrijn 6 okt 1853, overl. Linschoten 22 jan 1926, zoon van Albert van Dam en Niesje Verweij.

6 JANNIGJE, geb. Linschoten 10 jan 1861, overl. Linschoten 22 jan 1861.

7 JANNIGJE, geb. Linschoten 11 aug 1862, overl. Linschoten 8 okt 1862.

8 JAN, geb. Linschoten 30 sep 1863, overl. Linschoten 29 okt 1863.

9 JANNIGJE, geb. Linschoten 27 apr 1865, overl. Linschoten 13 mei 1865.

10 JAN, geb. Linschoten 4 okt 1871, overl. Linschoten 18 okt 1871.

VIIn JOHANNES RAVESTEIN (zoon van VIe )
Geb. Harmelen 22 mrt 1832, arbeider, kaashandelaar (volgens trouwakte zoon Adrianus, 1893), overl. Kockengen 3 apr 1923, trouwt Harmelen 1 okt 1858 JANNETJE VAN KOLFSCHOTEN, geb. Driebergen 19 jul 1836, overl. Kockengen 18 dec 1903, dochter van Jan van Kolfschoten en Jannigje van Hardeveld.

uit dit huwelijk:

1 JAN, volgt D.VIII .

2 HENDRIK, volgt E.VIII .

3 LAMBERTUS, volgt F.VIII .

4 DIRK, geb. Kockengen 4 sep 1864, overl. Kockengen 25 okt 1864.

5 DIRK, volgt G.VIII .

6 JANNETJE, geb. Kockengen 17 jul 1867, overl. Zeist 19 okt 1898, trouwt Kockengen 23 aug 1894 JOHANNES EWALDUS RIEFFE, geb. Zeist 9 jan 1864, overl. Utrecht 3 mei 1933, zoon van Hendrik Christiaan Rieffe en Willemijntje van Dijk (Johannes Ewaldus hertrouwt Zeist 19 nov 1903 Anna Wilhelmina Enninga)
Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Christiaan, geb. Zeist 15 mrt 1896, overl. 1971, trouwt Cornelia van Zoest, overl. 1973.

7 ADRIANUS, volgt H.VIII .

8 MARINUS, volgt J.VIII .

9 RIJKJE, geb. Kockengen 22 dec 1871, overl. Driebergen-Rijssenburg 29 jan 1958, trouwt Kockengen 11 mei 1899 JAN GERRIT VAN OOSTVEEN, geb. Driebergen 9 jul 1868, brood- en banketbakker te Amerongen, overl. Amerongen 21 sep 1935, zoon van Henri van Oostveen en Hendrika Jacoba van den Bergh.
uit dit huwelijk: 1 Hendrika Jacoba, geb. Bussum 1900, overl. Amersfoort 4 jan 1942, trouwt Amerongen 17 sep 1925 Johannes Benjamin Meijer, geb. Rhenen 12 aug 1892; 2 Johannes Henri, geb. Amerongen 15 jul 1904, overl. 14 dec 2000, trouwt Gerrigje Rook, geb. 16 dec 1901, overl. 2 aug 1998; 3 Henri, geb. Amerongen 3 mrt 1909, overl. Utrecht 25 dec 1935.

10 JOHAN, volgt K.VIII .

11 MARGARETHA, geb. Kockengen 22 dec 1875, ongehuwd overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 7 feb 1956.

12 DIRKJE, geb. Kockengen 1 okt 1877, ongehuwd overl. Zeist 17 jul 1955.

13 JAN, geb. Kockengen 6 aug 1879, overl. Kockengen 16 feb 1880.

VIIo JOHANNA RAVESTEIN (dochter van VIe )
Geb. Harmelen 17 jun 1834, overl. Harmelen 26 mrt 1874, trouwt Zegveld 7 dec 1859 ISAÄC VAN DER GRAAFF (weduwnaar van Cornelia Roothaar), geb. Woerden 14 mrt 1830, werkman te Rietveld, overl. Harmelen 8 mrt 1905, zoon van Isac van der Graaff en Wilhelmina Frudel; Isaäc hertrouwt Harmelen 7 apr 1875 Maria Ravestein (no. VIa-4 ).

vóór dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Harmelen 26 mrt 1855, overl. Harmelen 17 mei 1864.

2 JOHANNA, geb. Utrecht 11 mei 1858, overl. Harmelen 1 jun 1858.

A.VIIIa JAN RAVESTIJN (zoon van VIIb )
Geb. Haarlemmermeer 18 mrt 1873, overl. 30 mei 1955, begr. Hoofddorp, trouwt Haarlemmermeer 7 nov 1900 JANNA JACOBA VERBEEK, geb. Haarlemmermeer 11 apr 1876, overl. 4 okt 1958, begr. Hoofddorp, dochter van Marinus Verbeek en Anna Henrietta Kist.

Uit dit huwelijk:

1 JAN, volgt A.IXa.

2 ANNA HENRIETTA, geb. Haarlemmermeer 15 feb 1904, overl. Aalsmeer 7 mei 1987, begr. Hoofddorp, trouwt Haarlemmermeer 16 jun 1927 MATTHIJS VAN DEN HEUVEL, geb. Haarlemmermeer 16 jul 1902, landbouwer, overl. voor 1987, zoon van Cornelis Alettinus van den Heuvel en Anna Verkuijl.

A.VIIIb PIETER RAVESTEIN (zoon van VIIb )
Geb. Haarlemmermeer 4 jan 1878, bloemist en makelaar, overl. Aalsmeer 26 apr 1958, trouwt Aalsmeer 9 feb 1905 NEELTJE LAGERWEIJ, geb. Aalsmeer 4 okt 1883, dochter van Gijsbert Lagerweij en Gijsbertha Lindenaar.

Uit dit huwelijk:

1 GIJSBERTHA JANNIGJE, geb. Aalsmeer 24 nov 1906, overl. Driebergen-Rijssenburg 21 sep 1999, trouwt Apeldoorn 17 sep 1930 MEINDERT BOUKEMA, geb. Emmen 3 jun 1904, overl. ís Graveland 4 apr 1979, zoon van Hendrik Jan Boukema en Hiltje Hartholt.

2 JANNIGJE GIJSBERTHA, geb. Aalsmeer 21 apr 1911, overl. Veenendaal 23 dec 1985, trouwt Aalsmeer 14 aug 1947 JAN ANTHONY VAN DER SCHAFT, geb. Kampen 27 dec 1912, overl. Utrecht 1 okt 1977.

3 JAN, geb. Aalsmeer 27 mrt 1914, overl. 7 mei 1924.

4 GIJSBERT, volgt A.IXb.

A.VIIIc MATTHIJS RAVESTEIN (zoon van VIIe)
Geb. Meerkerk 18 jul 1872, landbouwer, overl. Hellouw (gem. Haaften) 15 nov 1898, trouwt Haaften 20 jan 1898 GEERTJE HAKKERT, geb. Hellouw ca. 1874, dochter van Willem Hakkert en Teuntje Pietersen; Geertje hertrouwt Haaften 16 aug 1906 Jurrien Overheul.

uit dit huwelijk:

1 ARIE DIRK, geb. Meerkerk 8 mrt 1898, overl. Meerkerk 29 sep 1868.

A.VIIId TEUNIS RAVESTEIJN (zoon van VIIe)
Geb. Meerkerk 19 aug 1873, trouwt Meerkerk 27 sep 1906 LIJSJE RIETVELD, geb. Meerkerk 6 aug 1869, overl. Meerkerk 4 nov 1924, dochter van Klaas Rietveld en Lijsje de Jongh.

uit dit huwelijk:

1 GRIETJE, geb. 1910, overl. Meerkerk 28 jun 1910.

2 LIJSJE, geb. 1910, overl. Meerkerk 28 jun 1910.

A.VIIIe CORNELIS RAVESTEIJN (zoon van VIIe)
Geb. Meerkerk 6 dec 1875, overl. Groot-Ammers 25 okt 1921, trouwt Goudriaan 2 apr 1908 GEERTJE VAN GENDEREN, geb. Noordeloos 20 jun 1879, dochter van Jan van Genderen en Geertje Slob.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT, overl. Meerkerk 24 sep 1911.

2 WILLEM, overl. Groot-Ammers 31 jan 1915.

A.VIIIf PETER RAVESTEIJN (zoon van VIIf)
Geb. Wateringen 27 feb 1840, overl. Overschie 23 jul 1929, trouwt Overschie 10 feb 1866 ADRIANA WILLEMINA VAN DER KAAG, geb. Overschie 1 mei 1842, overl. Overschie 2 dec 1896, dochter van Jacob van der Kaag en Adriana de Haas.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA, geb. Overschie 22 mrt 1866, overl. Overschie 31 jul 1866.

2 JACOBA ADRIANA, geb. Overschie 27 okt 1867, overl. Overschie 7 mrt 1868.

3 JOHANNES, geb. Overschie 23 nov 1869, overl. Overschie 27 mei 1870.

4 ADRIANA JACOBA, geb. Overschie 27 jul 1872.

5 JAN, geb. Overschie 11 jul 1875, overl. Overschie 8 apr 1876.

6 JACOB, geb. Overschie 17 apr 1878.

7 CORNELIA, geb. Overschie 28 apr 1880, overl. Overschie 20 mei 1880.

A.VIIIg JILLES RAVESTEIJN (zoon van VIIf)
Geb. Overschie 14 jun 1855, trouwt KATHARINA DE HEER

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA, geb. Overschie 25 aug 1877, overl. Overschie 20 jan 1879.

2 ALIDA PAULINA, geb. Overschie 18 dec 1878, overl. Overschie 17 jun 1879.

3 JOHANNES PAULUS, geb. Overschie 24 mrt 1880, overl. Overschie 17 jul 1880.

4 JOHANNES PAULUS, geb. Overschie 28 apr 1881, overl. Overschie 18 jul 1881.

5 PAULUS, geb. Overschie 29 apr 1882.

A.VIIIh WILLEM RAVESTIJN (zoon van VIIg)
Geb. Rotterdam 9 nov 1848, overl. Rotterdam 18 aug 1932, trouwt Rotterdam 17 mei 1876 JOHANNA CATHARINA VAN DER GAAG, geb. Rotterdam 25 aug 1850, overl. Rotterdam 5 jan 1931, dochter van Marinus van der Gaag en Trijntje Boele.

uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren dochter, Rotterdam 29 mei 1877.

2 HELENA, geb. Rotterdam 16 okt 1878.

3 MARINUS, geb. Rotterdam 12 dec 1880, overl. Rotterdam 27 sep 1882.

4 MARINUS, geb. Rotterdam 3 jan 1884, overl. Ermelo 6 mrt 1970, trouwt JOHANNA MARTINA MARIEK, overl. 3 mei 1955.

5 WILLEM, geb. Rotterdam 19 mrt 1886, overl. Rotterdam 22 aug 1955, trouwt Rotterdam 9 aug 1911 ANNA VERSCHOOR, geb. Hardinxveld 8 apr 1887, dochter van Jan Verschoor en Christina Wilhelmina van der Pijl.

6 ARIE, geb. Rotterdam 4 apr 1888, overl. Rotterdam 17 feb 1945, trouwt Raamsdonk 22 mrt 1916 MARIA PETRONELLA SUZANNA DE GRAAFF, geb. Raamsdonk 18 sep 1893, dochter van Antonie de Graaff en Bertha Alida Zifkamp.

7 TRIJNTJE, geb. Rotterdam 11 aug 1890, overl. Brummen 18 dec 1983, trouwt Rotterdam 26 feb 1920 DIRK MARKENSTEIN, geb. Kralingen 16 feb 1894, overl. Den Haag 3 jul 1957, zoon van Jacobus Markenstein en Antje Looije.

8 JOHANNES WILLEM, geb. Rotterdam 20 feb 1894.

A.VIIIj PIETER RAVESTIJN (soms ook RAVESTEIJN) (zoon van VIIg)
Geb. Rotterdam 12 okt 1851, winkelier te Beesd (1889-1891), kruidenier, overl. Vlaardingen 21 jan 1930, trouwt Rotterdam 22 nov 1876 GOSINA DIEZ, geb. Rotterdam 29 sep 1853, overl. Zeist 6 jun 1938, dochter van José Diez en Sara Stuurman.

uit dit huwelijk:

1 LEENDERT, geb. Kralingen 10 jul 1877, winkelier, trouwt Geldermalsen 24 mrt 1904 ELIZABETH VAN GELDER, geb. 1869/70, dochter van Jan Teunis van Gelder en Hendrika van der Nette van Stigt.

2 ADRIANA WILHELMINA, geb. Rotterdam 2 mrt 1879, overl. Rotterdam 20 sep 1880.

3 ADRIANA WILHELMINA, geb. Rotterdam 3 mrt 1881, ongehuwd overl. Zeist 24 okt 1949.

4 JOSE, volgt A.IXc.

5 PIETER, geb. Rotterdam 30 mrt 1885, overl. Vlaardingen 1 mrt 1975, trouwt Vlaardingen 1920 JOHANNA ARIANA BLOK, geb. 1886/87, overl. Vlaardingen 4 jun 1963.

6 TRIJNTJE, geb. Rotterdam 8 sep 1886, trouwt PIETER JOHANNES KONINGS, geb. Waspik 1 feb 1892, overl. Vlaardingen 3 okt 1983, zoon van Wouter Konings en Aaltje Pieterman.

7 CORNELIS, volgt A.IXd.

8 GOSINA, geb. Beesd 12 nov 1889, trouwt Oudenrijn 12 mei 1932 HENDRIK VAN DE GLIND, geb. 1882/83, zoon van Albertus van de Glind en Trijntje Vreekamp.

9 JOHANNA, geb. Beesd 25 okt 1891, trouwt Zeist 24 jun 1915 PIETER JOHANNES KONINGS, geb. Waspik 1 feb 1892, overl. Vlaardingen 3 okt 1983, zoon van Wouter Konings en Aaltje Pieterman.

A.VIIIk ARIE RAVESTIJN (zoon van VIIg)
Geb. Rotterdam 13 feb 1855, overl. Rotterdam 22 nov 1942, trouwt Rotterdam 18 mei 1887 PETRONELLA SMITS, geb. Rotterdam 22 okt 1857, overl. Rotterdam 16 mei 1945, dochter van Johannes Teunis Smits en Clasina Klaassen.

uit dit huwelijk:

1 LEENDERT, geb. Rotterdam 10 nov 1889, overl. Rotterdam 10 mrt 1890.

2 CLASINA, geb. Rotterdam 29 jan 1891, trouwt Rotterdam 13 mei 1914 JAN TEMPELMAN, geb. Kralingen 8 sep 1890, overl. Rotterdam 30 mei 1940, zoon van Jan Tempelman en Teuntje Boele.

3 LEENDERT, geb. Rotterdam 19 nov 1892, overl. Rotterdam 11 jul 1893.

4 PETRONELLA, geb. Rotterdam 19 nov 1893, trouwt Rotterdam 13 jun 1923 DIRK DE JONG, geb. Rotterdam 22 feb 1899, zoon van Jacob de Jong en Gerritje Schippers van Netten.

5 TRIJNTJE, geb. Rotterdam 13 okt 1897, overl. Rotterdam 1 aug 1898.

6 TRIJNTJE, geb. Rotterdam 13 aug 1899, overl. Rotterdam 24 aug 1901.

7 JOHANNES TEUNIS, geb. Rotterdam 11 sep 1902, trouwt Rotterdam 22 sep 1926 CORNELIA JANNETJE JOHANNA VAN ESVELD, geb. Rotterdam 10 jun 1902, dochter van Andries van Esveld en Anna Horstman.

A.VIIIm DIRK RAVESTEI(J)N (zoon van VIIh)
Geb. Overschie 29 mrt 1858, overl. Rotterdam 8 feb 1934, trouwt Overschie 22 jan 1880 ELIS(Z)ABETH SPITTERS, geb. Overschie 19 apr 1860, overl. Rotterdam 5 dec 1943, dochter van Johannes Spitters en Arentje Kooijmans.

uit dit huwelijk:

1 PIET (bij geboorte RAVESTEIN, later ook RAVESTEIJN), volgt A.IXe .

2 FRANCISCUS, volgt A.IXf .

3 DIRK, volgt A.IXg.

4 JOHANNES LOURENS, volgt A.IXh .

5 MARIA, geb. Schiedam 8 mei 1888.

6 ARENDJE, geb. Schiedam 3 nov 1890, trouwt Rotterdam 4 sep 1918 CHRISTIANUS ALBERTUS PERDON, geb. Rotterdam 31 jul 1892, zoon van Petrus Christianus Perdon en Hendrika Frederica Flora Froegen.

7 ELIZABETH, geb. Schiedam 16 mei 1893, trouwt Rotterdam 12 aug 1920 HENDRIKUS PIETER DEN DUNNEN, geb. Rotterdam 22 dec 1895, zoon van Hendrikus Abraham den Dunnen en Neeltje Maria den Besten.

8 MARIA, geb. Schiedam 12 mei 1895.

9 ARIE LODEWIJK, volgt A.IXj .

10 JANSJE WILHELMINA HENDRIKA (RAVESTEIJN), geb. Rotterdam 30 dec 1899.

11 MAARTJE (RAVESTEIJN), geb. Rotterdam 3 apr 1902, trouwt Rotterdam 8 sep 1926 JAN VAN DER MAST, geb. Rotterdam 1899/1900, zoon van Cornelis van der Mast en Lena van den Berg.

A.IXa JAN RAVESTIJN (zoon van A.VIIIa )
Geb. Haarlemmermeer 19 mrt 1901, overl. 27 okt 1959, begr. Hoofddorp, trouwt Haarlemmermeer 19 okt 1927 ANNA MARIA ROOS, geb. Ter Aar 23 jan 1902, overl. 30 jan 1986, begr. Hoofddorp, dochter van Gerrit Roos en Geertje Cornelia Peters.

uit dit huwelijk:

1 COR, geb. 16 jun 1941, overl. 13 mei 2011, begr. Hoofddorp.

A.IXb GIJSBERT RAVESTEIN (zoon van A.VIIIb )
Geb. Aalsmeer 12 okt 1915, bloemist, exporteur, overl. Amsterdam 30 nov 1970, trouwt 8 okt 1942 ANNIE JACOBA HOFMAN, geb. Aalsmeer 22 mrt 1919, overl. 9 sep 2009, begr. Aalsmeer.

uit dit huwelijk:

1 NELLY JACOBA, geb. Aalsmeer 17 sep 1944, trouwt 20 dec 1967 HANS PANNEKOEK.

A.IXc JOSE RAVESTIJN (zoon van A.VIIIj )
Geb. Rotterdam 27 mrt 1883, oprichter van E.S.O.O., medeoprichter streekvervoersbedrijf NV Twee ProvinciŽn, overl. Rotterdam 31 okt 1971, trouwt Leerdam 3 jun 1904 KAATJE VAN WIJK, geb. Kralingen 1882/83, overl. Sliedrecht 22 jul 1939, dochter van Victor Karel van Wijk en Johanna Antonia van Rossum.

uit dit huwelijk:

1 JOSE, geb. 6 okt 1903, overl. Ridderkerk 18 aug 1988, trouwt 1e JANNA KALIS, geb. 1894/95, overl. Ridderkerk 1 dec 1941, trouwt 2e L. VAN DER GIJP. (kinderen: KATY, JOZIEN EN MARJAN)

2 G. (v), trouwt FRANSSEN.

3 J.A.

4 PIETERNELLA, geb. 1907/08, overl. Leersum 23 jul 1981.

5 K.

6 ADRIANA WILHELMINA (JEANNE), geb. 1909/10, overl. Rotterdam 22 nov 1981, trouwt J. DINKLA.

7 P. (m), trouwt M. DE BRUIJN.

A.IXd CORNELIS RAVESTEIJN (zoon van A.VIIIj )
Geb. Overschie 6 nov 1887, overl. Rotterdam 17 apr 1955, trouwt Amsterdam 30 mei 1912 GEERDINA HENDRIKA MANUSSEN, geb. 1884, overl. Roosendaal 19 dec 1968, dochter van Hendrik Manussen en Cornelia Elisabeth Carolina Osterloh.

uit dit huwelijk:

1 GOZINA CORNELIA GERARDINA, geb. 1912/13, overl. Rotterdam 12 aug 1990, trouwt DIRK (DICK) SCHAAP, geb. 1912/13, overl. Rotterdam 11 jul 1985.

2 C. (v), trouwt W.F. HOLZHAUER.

3 J. (v), trouwt K.L.F.M. HULSHOF.

A.IXe PIET RAVESTEIN (later ook RAVESTEIJN) (zoon van A.VIIIm )
Geb. Rotterdam 17 mei 1880, metselaar, trouwt Schiedam 27 aug 1903 NEELTJE VERSCHOOR, geb. Schiedam 1876/1877, dochter van Pieter Verschoor en Maartje van der Lee.

uit dit huwelijk:

1 MAARTJE, geb. Rotterdam 1906/07, overl. Rotterdam 23 okt 1932.

A.IXf FRANCISCUS RAVESTEIN (zoon van A.VIIIm )
Geb. Schiedam 5 jun 1882, (huis-)timmerman, overl. Rotterdam 10 sep 1973, trouwt 1e Rotterdam 28 sep 1904 DINA CORNELIA ADRIANA UBAS, geb. Delfshaven 5 mrt 1882, overl. Rotterdam 8 sep 1950, dochter van Dirk Ubas en Elizabeth van der Ben; trouwt 2e Rotterdam 19 jan 1955 BASTIAANTJE VERBOON, geb. Kralingen 2 mrt 1889, overl. Rotterdam 27 jun 1960.

uit het 1e huwelijk (o.a.?):

1 PIET, volgt A.Xa .

A.IXg DIRK RAVESTEIN (zoon van A.VIIIm )
Geb. Schiedam 26 jun 1884, chef bewakingsdienst, overl. Rotterdam 2 nov 1970, trouwt Rotterdam 5 dec 1906 LAURENTIA ELIZABETH HELENA LAGENDAAL, geb. Rotterdam 8 mrt 1886, overl. Rotterdam 31 okt 1960, dochter van Reinier Daniel Lagendaal en Catharina Johanna le Noir.

uit dit huwelijk:

1 DIRK, volgt A.Xb .

2 CATHARINA JOHANNA (TOOS), geb. Rotterdam 22 jun 1908, overl. Rotterdam 15 sep 1957, trouwt Rotterdam 16 jul 1930 ARIE GROENEWEG, geb. Rotterdam 10 mei 1909, politieagent, later hoofdinspecteur van politie, overl. 31 dec 2007.
uit dit huwelijk: 1 Jaap.

3 ELISABETH (BEP), geb. 28 sep 1910, trouwt
uit dit huwelijk: 1 Jan; 2 Dirk; 3 Rein.

4 REINIER DANIEL, volgt A.Xc .

5 PIET, volgt A.Xd .

6 ADRIAAN, volgt A.Xe .

7 FRANCISCUS, volgt A.Xf .

8 WILLEM, volgt A.Xg .

9 JOHANNES LAURENS, volgt A.Xh .

10 JOHAN JOSEPHUS, volgt A.Xi .

11 LAURENTIA ELIZABETH HELENA (RIET), geb. Rotterdam 15 okt 1927, laboratoriumassistente, overl. Rotterdam 22 okt 1986, trouwt Rotterdam 10 sep 1958 CORNELIS WILHELMUS DE REUS, geb. Rotterdam 6 jun 1921.

A.IXh JOHANNES LOURENS RAVESTEIN (zoon van A.VIIIm )
Geb. Schiedam 17 apr 1886, overl. Haarlem 18 mrt 1965, trouwt Rotterdam 2 feb 1910 ALIDA KROMMENHOEK, geb. Schiedam 7 okt 1886, overl. Haarlem 8 mei 1974, dochter van Simon Krommenhoek en Aaltje van der Kruid.

uit dit huwelijk:

1 DIRK, geb. Rotterdam 12 aug 1910, overl. Haarlem 30 mrt 1974.

A.IXj ARIE LODEWIJK RAVESTEIN (zoon van A.VIIIm )
Geb. Schiedam 18 sep 1897, huistimmerman, houtbewerker, bedrijfsleider, overl. Ridderkerk 11 jun 1980, trouwt Rotterdam 13 dec 1922 MARGARETHA LOUISA ROMER, geb. Rotterdam 2 mei 1896, overl. Ridderkerk 20 sep 1985, dochter van Nicolaas Romer en Hendrica Cornelia van der Waal.

uit dit huwelijk:

1 ELIZABETH, geb. Rotterdam 19 juni 1924, trouwt Rotterdam 10 mrt 1949 WILLEM JACOBUS VAN DIJK, geb. Rotterdam 24 apr 1920, timmerman, overl. Auckland New Zealand 24 jul 1974.

2 NICOLAAS, volgt A.Xj.

3 MARGARETHA LOUISA, geb. Rotterdam 13 jul 1927, overl. Heerjansdam 20 sep 1995, trouwt Rotterdam 9 sep 1958 HANS HENDRICUS GOOSEN, geb. Rotterdam 5 feb 1923, adviseur schadeverzekeringen.

A.Xa PIET RAVESTEIN (zoon van A.IXf )
Geb. Rotterdam 20 okt 1913, stukadoor, houder van een rijwielstalling, overl. Rotterdam 3 feb 1990, trouwt Rotterdam 7 jun 1939 ADRIANA BOER, geb. Rotterdam 27 jan 1919.

uit dit huwelijk:

1 FRANK, geb. Rotterdam 29 aug 1940, trouwt 4 jul 1967 A.W. OUDT.

2 ADRIANA, geb. Rotterdam 27 jan 1944, trouwt 22 mrt 1967 H. CHRIST.

A.Xb DIRK RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 8 mrt 1907, adjudant der Rijkspolitie, overl. Nijmegen 10 jul 1978, trouwt Rotterdam 27 jun 1934 JOHANNA HERMINA VAN KRIMPEN, geb. Rotterdam 17 feb 1909, overl. Cuijk 23 mrt 1995, dochter van Arie van Krimpen en Elizabeth de Keijzer.

uit dit huwelijk:

1 ELIZABETH (ELLY), geb. Amsterdam 24 okt 1935, trouwt TON THIJSSEN.

2 DIRK, volgt A.XIa .

3 LOES, trouwt RIEN VAN DER GAAG.

A.Xc REINIER DANIEL RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 12 nov 1911, overl. Groningen 5 mrt 1947, trouwt Rotterdam 17 nov 1937 WIKJE FRANCINA FRANSEN, geb. Rotterdam 1 jun 1915, overl. Rotterdam 5 mei 1970, dochter van Rudolf Fransen en Berendina Zeegers. Wikje Francina hertrouwt Rotterdam 6 apr 1949 Gerardus Adrianus van der Ent.

uit dit huwelijk:

1 LAURENTIA, geb. Rotterdam 16 mrt 1939.

2 MIEP, geb. Hengelo (Ov.) 3 jun 1946.

A.Xd PIET RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 1 dec 1913, overl. Rotterdam 5 nov 1994, trouwt Rotterdam 11 sep 1946 JACOBA VAN OMMERING, geb. Rotterdam 9 mrt 1922.

uit dit huwelijk:

1 HANS, geb. Rotterdam 22 nov 1948.

2 PETER, volgt A.XIb.

A.Xe ADRIAAN RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 28 dec 1915, winkelier, hulpagent van politie, controleur havenbedrijf, graancontroleur, overl. Rotterdam 12 feb 1977, trouwt Rotterdam 8 okt 1941 HERMINA MARIA ADRIANA STROO, geb. Rotterdam 24 jul 1920.

uit dit huwelijk:

1 DICK, geb. Rotterdam 17 okt 1943, trouwt 14 jun 1966 A.J.P. HAAK.

2 JAN, volgt A.XIc

3 ERIC, geb. Rotterdam 3 jun 1953.

A.Xf FRANCISCUS RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 12 aug 1917, expeditieknecht, rijwielhersteller, gereedschapsslijper, overl. Rotterdam 8 jun 1988, trouwt Rotterdam 23 feb 1955 HUGORINA CATHARINA NUIJT, geb. Schiebroek 22 jul 1931.

uit dit huwelijk:

1 KAREL ADRI, geb. Rotterdam 10 apr 1958.

A.Xg WILLEM RAVESTEIN (zoon van A.IXg )
Geb. Rotterdam 11 mei 1919, overl. Spijkenisse 18 mrt 2002, trouwt Rotterdam 12 apr 1950 WEEKE (WEICA) VAN WATTUM, geb. Rotterdam 23 mei 1923, overl. Hoogvliet (gemeente Rotterdam) 16 nov 2014.

uit dit huwelijk:

1 JELKE (JELLE), volgt A.XId .

2 MARIJKE, geb. Rotterdam 28 sep 1953, trouwt Rotterdam 13 dec 1979 PETRUS JOHANNES ALIDANUS VAN WILLIGEN, geb. Rotterdam 14 feb 1954, banketbakker.
uit dit huwelijk: 1 Patrick Daniel, geb. 29 nov 1980.

3 WILLEM, volgt A.XIe

A.Xh JOHANNES LAURENS RAVESTEIN (zoon van A.IXd )
Geb. Rotterdam 11 jul 1922, overl. Zeist 16 aug 2001, trouwt Rotterdam 12 apr 1950 THEODORA VAN DER HEIJDEN, geb. Rotterdam 6 apr 1926, overl. 22 sep 2010.

voor dit huwelijk (geëcht):

1 THEODORA CORNELIA MARINA (THEA), geb. Rotterdam 7 jul 1946, trouwt HENK BLOKKER.
uit dit huwelijk: 1 Frank

uit dit huwelijk:

2 JOHANNES LAURENS (JOHN), volgt A.XIf .

3 LAURENTIA ELIZABETH HELENA (LAURA), geb. Rotterdam 20 nov 1951, trouwt HENDRIK WILFRIED (HENNY) WENNEKES, geb. Zeist 26 maart 1947.
uit dit huwelijk: 1 Jason Wilfried, geb. 21 okt 1976; 2 Lorraine Laurentia, geb. 23 apr 1982.

4 CORNELIA CATHARINA (LIA), geb. Rotterdam 21 nov 1954, trouwt HANS VAN LOVEREN.
uit dit huwelijk: 1 Alwin

5 ROBERT (ROB), volgt A.XIg .

A.Xi JOHAN JOSEPHUS RAVESTEIN (zoon van A.IXd )
Geb. Rotterdam 11 jul 1922, grenscommies, rijksambtenaar, overl. Rotterdam 8 feb 1991, trouwt Rotterdam 28 mrt 1951 GEERTRUIDA KRAU, geb. Rotterdam 29 jun 1923.

uit dit huwelijk:

1 GERARD, geb. Rotterdam 21 jun 1952, trouwt 21 jan 1976 A.M. LAVRIJSSEN.

A.Xj NICOLAAS (NICO) RAVESTEIN (zoon van A.IXf)
Geb. Rotterdam 15 jan 1926, administrateur, trouwt Rotterdam 6 dec 1951 JACOBA NEELTJE PLEIT, geb. Heinenoord 3 okt 1927, dochter van Dirk Pleit en Cornelia Arendje Dekker.

uit dit huwelijk:

1 ARIE LODEWIJK, volgt A.XIh .

2 MARGARETHA JACOBA, geb. 30 mrt 1962, Rotterdam, boekhoudster, trouwt Dordrecht 17 jan 1982 KLAAS MEIJER, geb. 12 okt 1962, projectmanager, zoon van Hendrik Meijer en Annie Ursem.

A.XIa DIRK (DICK) RAVESTEIN (zoon van A.Xb )
Geb. Amsterdam 1 okt 1939, overl. Cuijk 2 jul 2013, trouwt 25 mrt 1965 JULIANA (JUUL) HOOGEVEEN, geb. Cuijk 28 jan 1937, overl. 20 aug 1991.

uit dit huwelijk:

1 DIRK, geb. 3 jan 1966, overl. 28 jan 2000.

2 KARIN, geb. 14 aug 1967, trouwt 18 jan 1991 FRANK WEREN, geb. Gennep 4 jul 1966.
uit dit huwelijk: 1 Rik B., geb. 26 feb 1992; 2 Thijs, geb. 19 sep 1993; 3 Stan, geb. 14 sep 1995.

A.XIb PETER RAVESTEIN (zoon van A.Xd)
Geb. Rotterdam 20 apr 1950, trouwt Sudbury, Engeland 27 nov 1979 SUSSANA JEAN MURREL WILLIS.

uit dit huwelijk:

1 ESTHER BEE, geb. Rotterdam 3 apr 1985.

2 NINA ESTELLE, geb. Rotterdam 17 mei 1988.

A.XIc JAN RAVESTEIN (zoon van A.Xe)
Geb. Rotterdam 12 aug 1946, overl. Oosterhout 4 dec 2006, trouwt 1e Rotterdam 21 jun 1973 (echtscheiding Rotterdam 5 mrt 1984) CHRISTINE WIEKE JACOBA VAN OUWERKERK, geb. Berkel en Rodenrijs 24 jul 1951; trouwt 2e Oosterhout 10 feb 1989 ANNA MARIA CORNELIA VAN KUIJK, geb. Nieuw-Ginneken 7 nov 1953.

uit het 1e huwelijk:

1 LINDA, geb. Oosterhout 9 aug 1977.

A.XId JELKE (JELLE) RAVESTEIN (zoon van A.Xg )
Geb. Rotterdam 4 sep 1951, trouwt Rotterdam 11 mrt 1977 ILONA CHRISTINA VAN HOUWELINGEN, geb. Barendrecht 15 okt 1956, administratief medewerkster.

uit dit huwelijk:

1 LEONIE LINDA, geb. Vlaardingen 27 jun 1979.

A.XIe WILLEM RAVESTEIN (zoon van A.Xg )
Geb. Rotterdam 25 jul 1958, Facility Manager bij de gemeente Rotterdam, trouwt Rotterdam 2 sep 1981 MONIQUE BREDA.

uit dit huwelijk:

1 MAAIKE

2 SUZANNE

A.XIf JOHANNES LAURENS (JOHN) RAVESTEIN (zoon van A.Xh)
Geb. Rotterdam 7 okt 1950, overl. Utrechtse Heuvelrug 28 mei 2006, trouwt Zeist 28 jun 1974 WILHELMINA MARGARETHA ELISABETH (BETTY) DE VAAL, geb. Leeuwarden 7 aug 1953.

uit dit huwelijk:

1 DENNIS MICHAEL, volgt A.XIIa .

2 SASKIA DESIRÉ, geb. Zeist 4 okt 1979, trouwt 17 feb 2006 MAURICE BERNARDUS GERRITSEN, geb. 1978.
uit dit huwelijk: 1 Lisa Michelle Gerritsen, geb. 5 mei 2006.


A.XIg ROBERT (ROB) RAVESTEIN (zoon van A.Xh )
Geb. Rotterdam 20 apr 1959, trouwt INGRID VAN SANTEN.

uit dit huwelijk:

1 NANDO ROBERTO, geb. 21 mrt 1993.

2 MART JULIAN, geb. 4 nov 1998.

A.XIh ARIE LODEWIJK RAVESTEIN (zoon van A.Xj)
Geb. Rotterdam 15 jun 1952, maatschappelijk werker, trouwt Wouw 20 dec 1974 JOHANNA MARIA BERNADETTE JACOBS, geb. Wouw 16 jul 1955, manager, dochter van Geert Jacobs en Rosa Suikerbuik.

uit dit huwelijk:

1 TINEKE, geb Woensdrecht (N.Br) 7 juni 1979, operatiezuster.

2 ROB, volgt A.XIIb

A.XIIa DENNIS MICHAEL RAVESTEIN (zoon van A.XId )
Geb. Zeist 18 apr 1976, trouwt 23 dec 2002 MARIELLE KROON.

uit dit huwelijk: 

1 MARCO BENJAMIN, geb. 5 mei 2003.

A.XIIb ROB RAVESTEIN  (zoon van A.XIf)
Geb. Bergen op Zoom 23 feb 1982, administratief medewerker

kind:

1 MAX, geb Woensdrecht 22 feb 2005.


B.VIII JACOB RAVESTEIN (zoon van VIIk )
Geb. Harmelen 14 jun 1844, gebruikt vanaf ca. 1870 als achternaam 'Ravesteyn', klompenmaker in Woerden (tot 1863), bediende in hotel Pays Bas te Utrecht (1863-1866), kelner in een hotel aan de Boompjes te Rotterdam (1866), werkzaam in dienst van Edward Adolphus Ferdinand Seymour, Earl St. Maur (1866-1868), lakei (footman) in dienst van Unwin Heathcote in Torquay (1871), bij zijn huwelijk in augustus 1876 vermeld als butler in Villa Ditton, Torquay, houder van een pension met restaurant (dining rooms) en handelaar in levenmiddelen en tabak aan 78, Union Street (1876-1880), eigenaar en beheerder van het Union Hotel aan 70-71, Union Street (later omgenummerd tot 11, Union Street) te Torquay (1880-1897), Zuid-West Engeland, mogelijk ook enige tijd bewoner van het huis 'Castle Mount', waar zijn schoonmoeder Thomas woonde, vanaf 1899 wonend in Marlborough House, 4, the Birklands (thans 519, Babbacombe Road), Torquay, in 1901 en tot zijn overlijden in 1910 woonachtig in Beechwood, St. Michael's Road in Bournemouth, overl. Bournemouth 28 mrt 1910, begr. Wimborne Road Cemetery, Bournemouth 31 mrt 1910, trouwt 1e Dawlish, district Newton Abbot 10 aug 1876 JANE RISDON (foto), geb. Black Torrington, district Holsworthy, Devon, Engeland 7 jan 1850, overl. Torquay 17 dec 1881, begr. Torquay Cemetery 22 dec 1881, dochter van Joseph Risdon en Charlotte Parnacott; trouwt 2e Camden Town, Pancras, Middlesex 7 okt 1882 SARAH ANN THOMAS, geb. St. Saviours, Dartmouth, district Totnes, Devon 15 mei 1848, overl. Bournemouth 19 apr 1936, begr. Wimborne Road Cemetery 21 apr 1936, dochter van John Gaskin Thomas en Elizabeth Alice Pillar (zie ook de speciale pagina over Jacob Ravesteyn ) .

uit het 1e huwelijk:

1 WILLIAM ANDREW, volgt B.IXa

2 HERMAN JACOB (HARRY), geb. Torquay 9 dec 1878, vermoedelijk militair tijdens de Boerenoorlog in Zuid Afrika, overl. Queen's Central Hospital, Cradock, Zuid Afrika 9 aug 1906.


3 EMILY JANE, geb. Torquay 9 jul 1880, overl. Birklands, Torquay, district Newton Abbot 9 dec 1899, begr. Torquay 13 dec 1899.

uit het 2e huwelijk:

4 Doodgeboren kind, begraven Torquay 3 dec 1889. 

B.IXa WILLIAM ANDREW (BILL) RAVESTEYN (zoon van B.VIII)
Geb. Halwill, Black Torrington, Holsworthy, Engeland 1 dec 1876, gedurende twee jaar militair tijdens de Boerenoorloog in Zuid Afrika (1899-1902), in 1901 wonend bij zijn oom Joseph Risdon in Exeter, in 1908 geëmigreerd naar Canada, woonde achtereenvolgens in Cranbrook, Nelson, Medicine Hat en Calgary, medical sergeant bij de 21st Alberta Hussars (1912-1915), instructeur eerste hulp van het Royal Canadian Army Medical Corps voor het 175e bataljon, na de Eerste Wereldoorlog werkzaam bij Jeffrey Drug Store en voor de National Drug Company, vrijwilliger voor de 'Order of the Hospital of St. John of Jerusalem', zowel in Engeland als in Canada (1899-1951), president van de (Canadese?) South African Veterans' Association, tot 1946 eigenaar van het Union Hotel in Torquay, Engeland, overl. Calgary 2 mei 1953, begr. Queens Park, Calgary 6 mei 1953, trouwt Calgary 26 dec 1921 HILDA ALMA BOWMAN, geb. Sheffield, South Yorkshire, England 10 okt 1899, overl. Calgary 9 jun 1956, begr. Queens Park, Calgary 13 jun 1956.

uit dit huwelijk:

1 AUDREY JOAN, geb. Calgary 29 sep 1926, overl. Edmonton 12 mei 2008, trouwt 20 feb 1949 DONALD LLOYD DEAN, geb. Calgary 11 sep 1923, overl. 1993, zoon van NN en Lulu Jannack.
uit dit huwelijk: 1 Deborah Hilda, geb. sep 1954, overl. 1969; 2. Terry.

C.VIII HENDRIK RAVESTEIN (zoon van VIIm )
Geb. Harmelen 29 okt 1852, arbeider, werkman, overl. Woerden 15 feb 1898, trouwt Snelrewaard 26 nov 1875 TEUNTJE HASSELAAR, geb. Leusden 21 apr 1851, overl. Woerden 16 jan 1903, dochter van Cornelis Hasselaar en Jannetje van Essen.

uit dit huwelijk:

1 DIRK, volgt C.IX

2 Doodgeboren zoon, Linschoten 8 mei 1878.

3 JANNIGJE, geb. Reeuwijk 24 dec 1880, overl. Woerden 10 sep 1885.

4 CORNELIS, geb. Woerden 19 jan 1884, overl. Woerden 27 feb 1884.

C.IX DIRK RAVESTEIN (zoon van C.VIII )
Geb. Maarn 11 mei 1876, 'los werkman', overl. Woerden 20 apr 1950, trouwt Woerden 19 aug 1897 CATHARINA ROOZEBOOM, geb. Woerden 12 aug 1870, overl. Woerden 19 apr 1933, dochter van Johannes Roozeboom en Jaapje Hoogendoorn.

uit dit huwelijk:

1 TEUNTJE, geb. Woerden 19 nov 1897, overl. Alphen aan den Rijn 25 dec 1970, begr. Alphen aan den Rijn, trouwt Woerden 28 apr 1927 ARIE CORNELIS VRIJ, geb. Nieuwenhoorn 8 feb 1903, overl. 2 mrt 1971, begr. Alphen aan den Rijn, zoon van Jakob Vrij en Willemina Barel.

2 JACOBA, geb. Woerden 15 feb 1899, overl. Amsterdam 27 okt 1961, trouwt Woerden 4 aug 1921 JERONIUS PLOMP, geb. Barwoutswaarder 17 mei 1894, winkelier, leerbewerker, magazijnwerker, overl. Diemen 25 dec 1975, zoon van Wouter Plomp en Fijtje de Wit.
Uit dit huwelijk: 1. Wouter, geb. Bodegraven 14 feb 1922; 2. Dirk, geb. Bodegraven 6 mrt 1923; 3. Fijtje Geertruida, geb. Bodegraven 28 mei 1925; 4. Johannes Hendrik, geb. Bodegraven 14 aug 1927; 5. Catharina Mensje, geb. Bodegraven 27 aug 1933.

3 HENDRIKA, geb. Woerden 28 feb 1900, overl. Nieuwkoop 29 apr 1979, trouwt 1e Woerden 27 apr 1922 PIETER SLINGERLAND, geb. Zevenhoven 9 feb 1900, overl. Alphen aan den Rijn 25 dec 1953, zoon van Pieter Slingerland en Neeltje Immerzeel; trouwt 2e Leimuiden 12 sep 1956 LAMBERTUS VAN DER VAART, geb. Kamerik 7 okt 1889, overl. Nieuwkoop 24 jun 1977, zoon van Gerrit van der Vaart en Jannigje Plomp.
Uit het 1e huwelijk: 1. Neeltje, geb. Woerden 25 sep 1922, trouwt 23 apr 1942 A. de Ruiter; 2. Catharina Wijnanda, geb. Woerden 8 mei 1929, trouwt 18 jan 1951 C vd Tang.

4 HENDRIK, geb. Woerden 27 aug 1901, overl. Woerden 4 feb 1902.

5 JOHANNES, volgt C.Xa

6 HENDRIK, geb. aang. Woerden 28 jun 1906, overl. Woerden 13 aug 1906.

7 HENDRIK, volgt C.Xb

8 WIJNANDA, geb. aang. Woerden 20 sep 1909, overl. Woerden 2 aug 1910.

9 Doodgeboren kind, Woerden 2 jan 1912.

10 WIJNANDA, geb. Woerden 3 aug 1916, overl. Woerden 14 feb 1931.

C.Xa JOHANNES RAVESTEIN (zoon van C.IX )
Geb. Woerden 24 dec 1902, terreinarbeider, stoker in een gasfabriek, overl. Woerden 1 sep 1970, trouwt Woerden 2 aug 1928 MARIA ADRIANA DEURHOF, geb. Utrecht 25 jul 1903, overl. Woerden 4 jul 1979, dochter van Abraham Deurhof en Adriana Nebbeling.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA CATHARINA, geb. Woerden 19 sep 1929, overl. Woerden 26 dec 2007, trouwt Woerden 3 jul 1958 JOHANNES CORNELIS MOOIJ, geb. Woerden 23 jan 1927.
Uit dit huwelijk: 1 Dirk, geb. Woerden 29 sep 1959; 2 Johannes, geb. Woerden 17 jun 1963.

2 CATHARINA MARIA, geb. Woerden 6 okt 1930

3 DIRK WIJNAND, geb. Woerden 11 mrt 1932

4 ABRAHAM JOHANNES, geb. Woerden 17 dec 1934, trouwt 16 mei 1957 S. VAN DE(R) WAL

5 JOHANNES MARINUS, volgt C.XIa.

6 Doodgeboren kind, Woerden 27 okt 1940.

7 MARINUS HENDRIK (RICHARD), volgt C.XIb

C.Xb HENDRIK RAVESTEIN (zoon van C.IX )
Geb. Woerden 28 dec 1907, boerenknecht, arbeider gasfabriek, overl. Woerden 25 feb 1987, trouwt Linschoten 2 feb 1933 JANSJE MIDDELMAN, geb. Hoenkoop 27 jan 1911, overl. Nieuwegein 9 mei 1985.

uit dit huwelijk:

1 CATHARINA WIJNANDA, geb. Woerden 24 apr 1935, trouwt H.J. (HUIB) VAN BEUSEKOM

2 WILLEM, volgt C.XIc.

C.XIa JOHANNES MARINUS RAVESTEIN (zoon van C.Xa)
Geb. Woerden 30 jun 1938, trouwt 6 sep 1963 A.A. IJSEBRANDS.

uit dit huwelijk:

1 TANJA MONIQUE, geb. 6 mrt 1966, trouwt 8 dec 1988 MICHEL JOHAN HOF.
Uit dit huwelijk: 1 Ravenna Hof, geb. 10 nov 1993; 2 Jamie Hof 7 nov 1996.

2 JOHANNES HERMANUS LAMBERTUS (JACK), volgt C.XII.

C.XIb MARINUS HENDRIK (RICHARD) RAVESTEIN (zoon van C.Xa)
Geb. Woerden 25 sep 1948, trouwt Hengelo 18 dec 1970 J.P. NIEUWENHUIS.

uit dit huwelijk:

1 MICHA SEBASTIAN, geb. Leiden 28 nov 1970.

2 JEROEN PAUL, geb. Leiderdorp 9 jan 1974.

C.XIc WILLEM RAVESTEIN (zoon van C.Xb )
Geb. Linschoten 3 nov 1937, trouwt 9 mei 1963 GEERTJE BOOIJ, geb. 24 dec 1941.

uit dit huwelijk:

1 JOLANDA

2 JACQUELINE, trouwt RONALD MOOKHOEK.

3 WILLEM HENDRIK JAN AART (WILFRED), geb. 5 dec 1969.

C.XII JOHANNES HERMANUS LAMBERTUS (JACK) RAVESTEIN (zoon van C.XIa)
Geb. 9 jun 1969.

Kinderen uit relatie met Claudia Theodora Maria Johanna Verploegen:

1 NICK JOB DORUS, geb. 19 jul 2003.

2 FINN MOOS TEO, geb. 11 nov 2007. 

D.VIII JAN RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Langbroek 12 feb 1859, horlogemaker te Aalsmeer (1900), in de gemeente Haarlemmermeer (volgens overlijdensaangifte zoon 1901) en te Nieuwer-Amstel (Amstelveen), overl. Nieuwer-Amstel 8 jun 1923, trouwt Amsterdam 4 aug 1897 LOUISA (LOUISE) RUSTENBURG, geb. Hoorn 22 okt 1867, overl. Nieuwer-Amstel 15 sep 1926, dochter van Adriaan Rustenburg en Aaltje Roukens.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, geb. Amsterdam 11 apr 1900, timmerman (1925), marskramer, koopman in galanterieën, meubelmaker, verbleef langdurig in Veenhuizen, overl. Blaricum 5 sep 1970.

2 ADRIAAN, geb. Amsterdam 6 jul 1901, overl. Amsterdam 15 jul 1901.

3 ADRIANUS, geb. Amsterdam 31 jul 1902, schillenophaler, montagebewerker, overl. Amstelveen 21 dec 1975, trouwt Nieuwer-Amstel 13 jun 1929 GEERTRUIDA LIZE DE LEEUW, geb. Amsterdam 21 nov 1906, overl. Amstelveen 10 okt 1999, dochter van Jan de Leeuw en Antje Proper.

4 JANNETJE, geb. Nieuwer-Amstel 20 mei 1906, overl. Nieuwveen 19 mei 1945.

5 AALTJE, geb. aang. Nieuwer-Amstel 19 mrt 1909, overl. Nieuwer-Amstel 31 okt 1925.

E.VIII HENDRIK RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Kockengen 13 jul 1861, timmerman, mede-oprichter van de School met den Bijbel (1893), overl. Kockengen 6 okt 1922, trouwt Kockengen 11 nov 1897 CORNELIA HOFFMAN, geb. Utrecht 15 okt 1868, overl. Kockengen 23 mrt 1929, dochter van Johannes Hoffman en Willemijntje Jansen.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt E.IXa .

2 JANNETJE WILLEMIJNTJE, geb. Kockengen 11 mrt 1901, overl. Woerden 22 nov 1973, trouwt Kockengen 29 sep 1926 GERRIT BRUNT, geb. Kockengen 16 okt 1900, overl. Woerden 6 nov 1956, zoon van Hendrik Brunt en Grietje Blok.
Uit dit huwelijk: 1. Hendrik, geb. Kockengen 3 jul 1927, trouwt 23 apr 1952 W.M. Griffioen; 2. Cornelis, geb. Kockengen 1 jun 1929; 3. Lourenz, geb. Kockengen 25 jul 1931, trouwt 21 mrt 1962 J.N. van den Beukel; 4. Cornelia, geb. Laagnieuwkoop 2 jul 1937, trouwt 17 jul 1958 G. van Dieën.

3 FRANS, geb. Kockengen 1 dec 1902, aannemer, overl. Kockengen 30 sep 1974, trouwt Kockengen 17 okt 1929 NEELTJE BROUWER, geb. Kockengen 24 feb 1906, overl. Kockengen 14 feb 1983, dochter van Willem Brouwer en Hendrikje Stam.

4 doodgeboren meisje, Kockengen 3 nov 1903.

5 HENDRIK, volgt E.IXb .

E.IXa JOHANNES RAVESTEIN (zoon van E.VIII )
Geb. Kockengen 10 okt 1899, architect en aannemer te Leiden, lid van de gemeenteraad van Leiden (Protestants-Christelijk, 1954-1958), overl. Leiden 27 sep 1977, trouwt Breukelen 31 dec 1931 GEERTRUIDA HOOGENDOORN, geb. Abcoude-Baambrugge 7 apr 1911, overl. Leiden 3 nov 1994, begr. Rhijnhof, Leiden 8 nov 1994, dochter van Adrianus Hoogendoorn en Annetje van Selm.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA (CORRIE), geb. Leiden 22 okt 1932, overl. 21 sep 2000, begr. Kootwijkerbroek 26 sep 2000, trouwt Leiden 19 okt 1956 HENDRIK ROZEMOND, geb. Leiden 3 aug 1931, dierenarts te Kootwijkerbroek (1956-1978), Veterinair Inspecteur voor de Wet op de Dierproeven (1978-1987), Buitengewoon Hoogleraar Relatie mens-dier aan de Rijks Universiteit Utrecht (1987-1991), overl. Utrecht 30 mrt 1991, begr. Kootwijkerbroek 4 apr 1991, zoon van Jacobus Rozemond en Maria Helena van den Berg.
uit dit huwelijk: 1. Jacobus Johannes (Job), 2. Petrus (Peter), 3. Frans

2 ANNETJE (ANNEKE), geb. Leiden 14 sep 1934, gereformeerd predikante te Groningen Noord-Oost (1981-1983), werkzaam als predikant te Genève, Zwitserland (1987-1990), predikant van de Waalse Gemeente te Haarlem, overl. Haarlem 19 dec 2005, begr. Alg, Begraafplaats Herfstlaan, Haarlem 24 dec 2005, trouwt Leiden 9 sep 1966 ADRIAAN GEENSE, geb. Goes 10 okt 1931, doctor in de theologie, Nederlands Hervormd predikant, buitengewoon dienstverband aan de Universiteit van Heidelberg, Bondsrepubliek Duitsland (1962-1969), predikant te Leiderdorp (13 apr 1969 - 1973), Hoogleraar Dogmatiek aan de Rijks Universiteit Groningen (1973-1983), directeur van oecumenisch studiecentrum Bossey te Celigny, Zwitserland (1983- ), Hoogleraar Dogmatiek aan de Universiteit van Genève, overl. Céligny 30 jan 1994, begr. Céligny 3 feb 1994, zoon van Adriaan Geense en Jannetje Dina Rottier.

3 HENDRIKA (HENNY), geb. Leiden 29 mei 1937, violiste, overl. Leiden 20 feb 2010, trouwt Leiden 4 mei 1970 HENDRIK (HENK) BRIËR, geb. Leiden 22 jan 1932, pianist en dirigent, gescheiden van ??, overl. Den Haag 30 aug 2014, zoon van Jan Briër en Annie Moene.

4 ADRIANA (ADA), geb. Leiden 26 feb 1942, maatschappelijk werker, overl. 9 jul 2020, trouwt Leiden 19 sep 1961 (echtscheiding ca. 1979) ROLAND FILÉMON ENGELEN, Keel- Neus- en Oorarts.
uit dit huwelijk: 1. Jan Willem; 2. Robert

5 JOHANNA GEERTRUIDA (JOKE), geb. Leiden 16 jan 1947, overl. Amsterdam 6 mei 2014, begr. Kortenhoef 14 mei 2014, trouwt 1e A.F.P. BAKKER, later gescheiden; trouwt 2e ROBERT ARNOLD (BOB) CRONE, geb. 20 okt 1918, hoogleraar oogheelkunde, overl. 18 jan 2012.

6 FRANCISCA, geb. Leiden 26 okt 1952, fysiotherapeute te Rotterdam, lid van de gemeenteraad van Rotterdam voor D66 (1988-1998), fractievoorzitter, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor D66 (1998-2002), manager externe betrekkingen bij de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (2002- ), wethouder van de gemeente Renkum (2004-2006), waarnemend burgemeester van Beverwijk (2007), burgemeester van Opsterland (2008-2014), burgemeester van Pijnacker-Nootdorp (2014- ).

E.IXb HENDRIK RAVESTEIN (zoon van E.VIII )
Geb. Kockengen 13 okt 1905, overl. Zeist 25 mei 1938, trouwt Breukelen-Nijenrode 19 nov 1930 MARRETJE HOOGENDOORN, geb. Abcoude-Baambrugge 7 apr 1908, overl. Zeist 15 jun 1996, dochter van Adrianus Hoogendoorn en Annetje van Selm. Marretje Hoogendoorn hertrouwt Vleuten-De Meern 3 nov 1967 Cornelis Jansen, geb. Nieuw-Lekkerland 15 mrt 1899, overl. Utrecht 10 apr 1973.

uit dit huwelijk:

1 HENDRIK ADRIANUS, volgt E.X .

2 ANNA CORNELIA (ANS), geb. Hilversum 4 jan 1934, trouwt A. (AGIENUS) VRIJ.

E.X HENDRIK ADRIANUS (HENK) RAVESTEIN (zoon van E.IXb )
Geb. Hilversum 4 sep 1931, werkzaam voor Buro Wiegerinck Architekten te Arnhem (1958-1993), overl. Arnhem 29 jan 2015, trouwt K. (KLARY) MOUT.

uit dit huwelijk:

1 HENK ADRIAAN FRANS (FRANS), geb. Arnhem 1 jun 1960, overl. Arnhem 15 dec 2013.

2 RENÉ

3 MARIUS

F.VIII LAMBERTUS RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Kockengen 21 jul 1863, pakhuisknecht, overl. Kockengen 23 apr 1907, trouwt Kockengen 12 dec 1890 CORNELIA GRIFFIOEN, geb. Zegveld 17 mrt 1869, overl. Kockengen 4 aug 1938, dochter van Jan Griffioen en Elizabeth Griffioen.

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Kockengen 8 mei 1891, overl. Aalsmeer 21 jun 1952, trouwt Kockengen 5 feb 1914 KAREL ABRAHAM WESSELIUS, geb. Haarlemmermeer 9 mrt 1891, huisschilder, overl. Leiden 15 dec 1967, zoon van Jeremias Wilhelmus Wesselius en Johanna de Koning.
Uit dit huwelijk: 1. Lambertus, geb. Leimuiden 10 mrt 1915; 2. Johanna, geb. Leimuiden 4 sep 1917; 3. Cornelia, geb. Leimuiden 17 aug 1920; 4. Jeremias Wilhelmus, geb. Leimuiden 10 apr 1924; 5. Pietertje, geb. Leimuiden 10 mei 1927; 6. Jan, geb. Leimuiden 2 nov 1929.

2 JAN, volgt F.IXa .

3 JOHANNA, geb. Kockengen 21 jul 1894, overl. Amsterdam 12 apr 1985, trouwt Amsterdam 28 mei 1925 (echtscheiding 19 mei 1938) PHILIPPUS JACOBUS DIETRICH, geb. Amsterdam 19 mrt 1899, handelsreiziger (Hij hertrouwt Khartoum, Soedan, 19 jul 1939 Anna Philipova Bourmeva), zoon van Hermanus Dietrich en Catharina Jacoba van Schouten
Uit dit huwelijk: 1 Catharina Jacoba, geb. Leimuiden 15 nov 1925; 2 Lambertus, geb. Leiden 21 mrt 1927; 3 Philippus Jacobus, geb 3 sep 1929.

4 ELISABETH, geb. Kockengen 22 mrt 1896, overl. Baarn 29 mrt 1972, trouwt Kockengen 31 jan 1924 WILLEM CORNELIS VAN KOPEREN, geb. Amsterdam 1 mei 1896, overl. Amsterdam 13 jul 1970, zoon van Willem Cornelis van Koperen en Hendrika Maria Johanna Waarma.

5 JOHANNES, geb. Kockengen 4 jul 1898, schilder bij carrosseriefabriek, overl. Utrecht 4 dec 1982, trouwt Ruwiel 31 mrt 1927 CORNELIA GESINA VAN DER VLIS, geb. Veldhuizen 18 mrt 1903, overl. De Ronde Venen 20 apr 1992, dochter van Teunis van der Vlis en Trijntje Dros.

6 MARINUS, volgt F.IXb .

7 DIRKJE, geb. Kockengen 24 dec 1902, overl. De Bilt 12 apr 1989, trouwt Ruwiel 30 mei 1929 ERNST VAN WAVEREN, geb. De Bilt 24 aug 1905, loodgieter, overl. De Bilt 13 apr 1970, zoon van Albertus van Waveren en Jannetje (Jannigje) Baars.
Uit dit huwelijk: 1. Cornelia, trouwt P. Gerritsen, 2. Albertus, trouwt J.A. van Kooij.

8 RIJKJE, geb. Kockengen 27 jun 1905, overl. Amsterdam 17 mei 1969, trouwt Amsterdam 27 sep 1928 JOHANNES MARINUS ALLIS, geb. Amsterdam 10 apr 1903, kantoorbediende, bedrijfsleider, overl. Amsterdam 6 mrt 1972, zoon van André Louis Allis en Teuntje Maria Elias.

9 LAMBERTA, geb. Kockengen 25 jun 1907, ongehuwd overl. Aalsmeer 27 aug 1986.

F.IXa JAN RAVESTEIN (zoon van F.VIII )
Geb. Kockengen 20 dec 1892, magazijnbediende, reiziger in kaas, pakhuisknecht, werkzaam bij een zuivelbedrijf, overl. Diemen 16 jun 1984, trouwt Kockengen 20 dec 1923 AALTJE VAN ZIJTVELD, geb. Amsterdam 18 okt 1902, overl. Diemen 1 jun 1993, dochter van Dirk van Zijtveld en Lijsje Griffioen.

uit dit huwelijk:

1 LIJSJE CORNELIA, geb. Bodegraven 31 jan 1925, trouwt Amsterdam 25 feb 1956 P. GRIFFIOEN.

2 LAMBERTUS, geb. Bodegraven 31 aug 1926, trouwt Ede 22 sep 1955 A. BLANKESTIJN.

3 DIRK JAN, geb. Nigtevecht 28 jul 1932, trouwt 30 jan 1958 J. WESTERIK.

4 CORNELIS, geb. Nigtevecht 3 jan 1932.

F.IXb MARINUS RAVESTEIN ( F.VIII )
Geb. Kockengen 6 okt 1900, schilder, overl. Utrecht 22 jul 1982, trouwt Loenersloot 17 dec 1931 EVERTJE FOKKER, geb. Loenersloot 12 mrt 1909, overl. Utrecht 29 sep 1995, dochter van Jan Fokker en Jannetje Kruiswijk.

uit dit huwelijk:

1 LAMBERTUS, volgt F.Xa .

2 JANNETJE (JANNEKE), geb. Ruwiel 30 jun 1946, trouwt JOB WITTE.

3 MARINUS, volgt F.Xb .

F.Xa LAMBERTUS (BERT) RAVESTEIN (zoon van F.IXb )
Geb. Ruwiel 30 jun 1939, trouwt Aalsmeer 10 dec 1965 A.A. (ANS) MAARSE.

uit dit huwelijk:

1 MARTIN,

2 ASTRID,

3 ANNETTE,

F.Xb MARINUS (RIEN) RAVESTEIN (zoon van F.IXb )
Geb. Ruwiel 6 aug 1950, trouwt 1e Kamerik 28 jun 1974 A.H. VAN ECK / trouwt 2e JANNEKE KLAASSEN.

kinderen:

1 EVELIEN

2 RIANNE

G.VIII DIRK RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Kockengen 24 mrt 1866, decoratieschilder en kruidenier te Groenekan (1892-1945), overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 19 mei 1945, trouwt 1e Barendrecht 25 apr 1890 ANNA PENNING (foto midden), geb. Ridderkerk 22 mei 1867, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 29 nov 1905, dochter van Cornelis Penning en Leijgje Duivestein; trouwt 2e Maartensdijk 25 apr 1907 PIETJE DE VRIES (foto rechts), geb. Leeuwarderadeel 23 jul 1869, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 21 dec 1945, dochter van Jasper Johannes de Vries en Akke Reitsma.

uit het 1e huwelijk:

1 LEIGJE (LEIDA), geb. Barendrecht 29 dec 1889, overl. Haarlem 25 jan 1968, trouwt Soest 12 mei 1916 LAMBERTUS (BERTUS) LAM, geb. Soest 3 feb 1889, directeur Nachtveiligheidsdienst, overl. Heemstede 11 aug 1977, zoon van Dirk Lam en Evertje Meerveld.
Uit dit huwelijk: 1 Dirk (Dick), geb. Haarlem 6 mrt 1917, overl. Heemstede 5 feb 1995, trouwt 2 aug 1945 Janneke van der Weij, geb. 1911, overl. 1991; 2 Anna Everdina (Annet), geb. Haarlem 9 nov 1919, overl. Haarlem 3 mrt 2018; 3 Evertje Marritje, geb. Haarlem 8 jan 1922, overl. Heemstede 31 okt 1941; 4 Leida Lambertha, geb. Haarlem 15 nov 1924; 5 Johanna Jansje (Joke), geb. Haarlem 13 jan 1926, trouwt 31 mei 1951 D. van den Brink.

2 JANNIGJE (JANS), geb. Utrecht 7 apr 1891, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 16 nov 1973, trouwt Maartensdijk 17 jul 1913 JOHANNES ADRIANUS (JAN) VAN SEIJDERVELD, geb. Utrecht 8 apr 1888, koopman in manufacturen, overl. De Bilt 8 mei 1956, zoon van Abraham van Seijderveld en Hendrika Rijkje Hoogenboom.
Uit dit huwelijk: 1 Dirk (Dick), geb. De Bilt 8 feb 1915, overl. 24 aug 1999, trouwt Woutertje van Hunnik, geb. Zeist 16 jun 1918, overl. Fuengirola, Spanje, 9 jan 1997; 2 Abraham (Aam), geb. De Bilt 14 feb 1917, overl. Amersfoort 1 jun 1972, trouwt Geertruida Klasina (Clas) Pot, geb. 22 dec 1919, overl. 29 jun 1990; 3 Anna, geb. De Bilt 30 jul 1920, overl. 9 sep 1991, trouwt De Bilt 21 mei 1942 Gerrit Jan de Graaf, geb. De Bilt 26 jan 1919, overl. Heerlen 6 jun 1989; 4 Jannigje, geb. De Bilt 23 feb 1925, overl. 26 jun 2000, trouwt Stoffel van Viegen (later gescheiden), geb. Utrecht 3 feb 1916, organist van de Domkerk te Utrecht, overl. Utrecht 12 sep 1988.

3 CORNELIS JOHANNES, volgt G.IXa.

4 JOHANNA (JO), geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 2 sep 1893, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 27 jan 1978, trouwt Maartensdijk 22 aug 1918 JACOBUS (CO) KRAMER, geb. Maartensdijk 7 nov 1894, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 19 sep 1966, zoon van Jacobus Kramer en Cornelia Johanna Heijink.
Uit dit huwelijk: 1 Jacobus, geb. Maartensdijk 27 nov 1918, overl. Blaricum 2 apr 1998, trouwt 8 okt 1942 M. de Jong; 2 Anna, geb. Maartensdijk 15 mrt 1920, overl. Groenekan (gem. Maartensdijk) 30 apr 1995, trouwt 22 okt 1942 J.H. van der Horst; 3 Cornelia Johanna, geb. Maartensdijk 26 mrt 1924, trouwt 26 sep 1951 H.J. de Bie; 4 Petronella (Nel), geb. Maartensdijk 13 mrt 1927, trouwt 27 apr 1949 C. de Vos.

5 ANNA, geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 2 dec 1894, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 11 mrt 1920, trouwt Maartensdijk 20 jun 1918 HERMANUS DIRK DU BOIS, geb. Amsterdam 14 jan 1887, handelsreiziger, handelsagent, overl. Bodegraven 5 feb 1968, zoon van Willem Frederik du Bois en Anna Maria Steckman (Stechman); Hermanus Dirk du Bois hertrouwt Bodegraven 24 nov 1920 Philippina Spijker.
Uit dit huwelijk: 1 Willem Frederik, geb. Maartensdijk 8 dec 1919, overl. De Bilt 22 apr 1920.

6 JOHANNES CORNELIS, volgt G.IXb .

7 MARINUS (RINUS), geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 9 dec 1896, kruidenier te Groenekan, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 1 mrt 1967, begr. Groenekan, trouwt Vreeswijk 12 okt 1933 JOHANNA HENDRIKA JANSEN, geb. Vreeswijk 17 dec 1911, overl. Bilthoven (gemeente De Bilt) 27 jul 1999, dochter van Willem Jansen en Johanna Hendrica van Es.

8 JAN, geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 18 jan 1898, overl. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 15 aug 1898.

9 RIJKJE, geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 22 mrt 1899, overl. Nunspeet 4 jan 1997, trouwt De Bilt 8 sep 1927 CORNELIS (KEES) TOP, geb. De Bilt 5 apr 1901, banketbakker, sigarenhandelaar, overl. Utrecht 27 nov 1981, zoon van Willem Top en Willemijntje Bieshaar.
Uit dit huwelijk: 1. Willem, geb. Soest 19 sep 1928, trouwt 29 okt 1953 W.J. van Soest; 2. Anna Wilhelmina, geb. Soest 21 nov 1930, trouwt J. de Neef; 3. Jan, geb. Soest 30 mrt 1935, trouwt E.T. Spijkerman; 4. Dirk Cornelis, geb. Soest 21 jan 1940, trouwt 18 dec 1963 C.M. (Toos) Spijker.

10 JAN, volgt G.IXc .

11 MARGARETHA (GR…), geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 21 sep 1901, overl. Nieuwegein 16 jul 1990, trouwt Vreeswijk (thans gem. Nieuwegein) 4 aug 1948 WILLEM ARNOLDUS VAN DER HORST, weduwnaar van Wilhelmina Johanna Kley, geb. Utrecht 9 jul 1903, onderwijzer te Vreeswijk (thans gemeente Nieuwegein) (1921-1924 en 1947-1964) en Nederlands Indië (1924-1947), overl. Groenekan (gem. Maartensdijk) 2 mrt 1966, zoon van Willem Johannes Hendricus van der Horst en Barta van Bekkum.

12 DIRK, volgt G.IXd .

13 HENDRIK (HENK), volgt G.IXe .

14 LAMBERTUS (BERTUS), geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 13 mei 1905, handelaar in Guatemala (1929-1930), als opzichter en administrateur werkzaam voor de United Fruit Company in Honduras (1930-1931), ongehuwd overl. De Bilt 15 feb 1944.

uit het 2e huwelijk:

15 AKKE, geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 17 mrt 1908, overl. Menaldumadeel 2 jan 1993, trouwt 1e Maartensdijk 18 jul 1946 GERRIT HENRIE JOHAN HAHNÉ (foto), geb. Rotterdam 11 jul 1911, ambtenaar voor het Ministerie van Oorlog, overl. De Bilt 1 jun 1975, zoon van Gerrit Henrie Johan Hahné en Anna Maria Cornelia van der Put; trouwt 2e Zeist 30 mrt 1979 PIETER HOGEWEG, eerder gehuwd geweest met Elisabeth Neeltje de Jong, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 12 jan 1902, onderwijzer, hoofd bijzondere school, overl. Zeist 24 apr 1986, zoon van Gerrit Hogeweg en Eva van Dijk.
Uit het 1e huwelijk: 1. Gerrit Henrie Johan, geb. 's Gravenhage 28 sep 1947, trouwt De Bilt 17 feb 1975 D. (Dicky) Jansen.

G.IXa CORNELIS JOHANNES (COR) RAVESTEIN (zoon van G.VIII )
Geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 8 jun 1892, overl. Amersfoort 5 apr 1981, trouwt Amersfoort 1 jun 1922 JOANNA HENRICA VAN KASTEREN, geb. Tilburg 8 mrt 1899, overl. Amersfoort 25 dec 1984, dochter van Marinus van Kasteren en Philomena van Oudheusden.

uit dit huwelijk:

1 PHILOMENA (WILLY), geb. Amersfoort 2 jan 1927, overl. Amersfoort 30 jan 2016, trouwt 21 aug 1952 G. VREEMAN.

2 ANNA (ANNIE), geb. Amersfoort 30 jan 1929, overl. Amersfoort 17 feb 2007, trouwt 26 mei 1955 L.A. (LEO) BOOM; uit dit huwelijk: 1 Rob; 2 Leo; 3 Anita

G.IXb JOHANNES CORNELIS (JOHAN) RAVESTEIN (zoon van G.VIII )
Geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 19 nov 1895, bedrijfsleider, overl. Mijdrecht 24 apr 1967, trouwt De Bilt 22 jan 1925 ANNA PAARLBERG, geb. Utrecht 27 dec 1901, overl. Haarlem 6 feb 1966, dochter van Jacob Paarlberg en Johanna van der Meijden.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA (JOKE), geb. Haarlem 15 aug 1927, trouwt 6 jun 1951 JAN FREDERIK (JAN) BEKKER, geb. Haarlem 24 jun 1920, brandmeester regiokorps. Uit dit huwelijk: a Jan Fredrik (Janfred), geb. Haarlem 18 nov 1952 b Johannes Cornelis (Hans), geb. Haarlem 29 jan 1956 c Dirk Jaap Willem (Jaap), geb. Haarlem 25 jun 1962

2 DIRK, volgt G.Xa

3 JACOB (JAAP), volgt G.Xb

4 ANNA AGATHA, geb. Haarlem 2 feb 1934, verloskundige, overl. Castellòn, Spanje 16 okt 1984.

G.IXc JAN RAVESTEIN (zoon van G.VIII )
Geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 23 mei 1900, overl. Zeist 18 okt 1944, trouwt Maartensdijk 19 nov 1925 MARIA (RIE) VAN VULPEN, geb. Soest 15 nov 1902, overl. Doorn 22 mrt 1972, dochter van Gijsbertus van Vulpen en Maria Bieshaar.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA PETRONELLA, geb. Doorn 17 feb 1927, overl. Doorn 13 jul 1996, trouwt Doorn 20 sep 1950 ANTONIUS HENDRIK (TOM) BOEKHOUT, geb. Doorn 5 nov 1922, overl. Driebergen 4 nov 2006. Uit dit huwelijk: a. Eleonore, geb. Doorn 29 jul 1952, trouwt Rob Glimmerveen, uit dit huwelijk: 1. Josefien 2. Barta; b. Anna Maria, geb. Doorn 9 jul 1958.

2 ANNA, geb. Doorn 16 feb 1929, trouwt 19 nov 1964 J.H. HOLST, later gescheiden.

3 MARIA GIJSBERTHA, geb. Doorn 15 mei 1933, overl. Doorn 23 dec 1993, trouwt Doorn 26 nov 1958 MATTHIJS VAN DE SCHAFT, geb. Doorn 23 mrt 1930, overl. Doorn 3 feb 1993. Uit dit huwelijk: a. Matthijs; b. Pieter; c. Erik.

4 JANNY, geb. Doorn 3 feb 1940, trouwt 10 dec 1958 J.M. VAN WAKEREN, later gescheiden, uit dit huwelijk: a. Jacqueline b. Jan c. Ditte Clasina, geb. Driebergen-Rijssenburg 18 jul 1964

G.IXd DIRK RAVESTEIN (zoon van G.VIII )
Geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 17 nov 1902, kantoorbediende, boekhouder, medewerker verzekeringsmaatschappij, overl. Utrecht 20 sep 1987, trouwt Amsterdam 27 apr 1933 LAMMEGJE GRIETINA KRAMER, geb. Chaam 14 jan 1905, overl. Utrecht 7 jun 1988, dochter van Reinder Kramer en Jacoba Offereins.

uit dit huwelijk:

1 DIRK REINDER, volgt G.Xc .

2 JACOBA PETRONELLA, geb. Maartensdijk 28 jul 1940, trouwt 11 sep 1964 P.R. ROOK.

3 ANNIE MARIJKE, geb. Maartensdijk 29 jan 1943, overl. Leiden 1 feb 2001, trouwt Utrecht 15 jan 1971 (echtscheiding Utrecht 29 jun 1983) GUSTAAF ADOLF (GUUS) VERHEUL, geb. Rheden 13 okt 1939.

4 REINOUT LAMBERTUS, geb. Maartensdijk 18 sep 1944, trouwt 1997 L.D.C. (LUCY) SINGELING.

5 KAREL BOUDEWIJN, geb. Maartensdijk 18 sep 1944, trouwt L.C.V.G. KLOOSTERMAN.

G.IXe HENDRIK (HENK) RAVESTEIN (zoon van G.VIII )
Geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 27 dec 1903, winkelier/ eigenaar 'het Modehuis' te Soesterberg (gemeente Soest) (1934-1969), overl. Lennestadt, Bondsrepubliek Duitsland 28 aug 1980, trouwt Bilthoven 25 aug 1934 ANTONETTA ADRIANA VAN DER STERRE, geb. Waddinxveen 19 feb 1910, overl. Woerden 26 nov 2005, dochter van Adriaan Hendrik van der Sterre en Antonetta Verburg.

uit dit huwelijk:

1 DIRK ADRIAAN (DICK), volgt G.Xd .

2 ANTONETTA (NETTY), geb. Soesterberg (gemeente Soest) 30 mrt 1940, trouwt Soest 24 jul 1964 CORNELIS (KEES) HABBEN JANSEN, geb. Breukelen-Nijenrode (thans gemeente Breukelen) 29 mrt 1941, huisarts te 't Harde (1969-1970), arts bij de GG&GD te Tilburg (1970-1971) en IJsselstein (1971-1996), zoon van Michiel Habben Jansen en Goverdina Hendrika Spuijbroek . Uit dit huwelijk: 1. Rolf Eric, geb. Spijkenisse 27 aug 1966, trouwt Vianen 3 jun 1994 Marieke Greven, uit dit huwelijk: a. Kirsten, geb. Gouda 24 jan 1996, b. Emma, geb. Gouda 25 nov 1998; 2. Edward Mark, geb. Apeldoorn 16 apr 1969.

3 HENDRIK JAN LAMBERTUS (HEIN), geb. Soesterberg (gemeente Soest) 13 mrt 1945, chemisch analist op het terrein van de aminozuur-analyse op de Rijks Universiteit Utrecht, trouwt 20 mei 1977 (echtscheiding Utrecht 20 mrt 1987) JANNA (JANNY) LIEFHEBBER, geb. Doorn 24 okt 1946, coupeuse, overl. Hoogland (gemeente Amersfoort) 4 jan 2008, eerder gescheiden van Hendrikus Robertus Koster, hertrouwt Aart van Soest, dochter van Pieter Willem Arnoldus Leo Liefhebber en Teuntje de Wit.

4 FRANS GERRIT (FRANS), volgt G.Xe .

G.Xa DIRK (DIK) RAVESTEIN (zoon van G.IXb )
Geb. Haarlem 13 jul 1929, centrifugist, productmanager, overl. Driebergen-Rijssenburg 27 aug 1989, trouwt 1e Palmerston-North, Nieuw-Zeeland 12 mrt 1960 (echtscheiding 's Gravenhage 2 apr 1965) GEERTJE MAKKINGA, geb. Oterleek 21 aug 1935; trouwt 2e Utrecht 2 jun 1965 KLAZINA BERENDINE (Ineke) BAART, geb. Wageningen 19 sep 1935, verpleegkundige.

Uit het 1e huwelijk:

1 ADRIANA ANNA, volgt G.XIa .

G.Xb JACOB (JAAP) RAVESTEIN (zoon van G.IXb )
Geb. Haarlem 14 dec 1931, stafdocent HBO, trouwt 18 aug 1959 AAGJE JOHANNA (HAN) HART, geb. Haarlem 10 okt 1935, lid hoofdbestuur Vrouwenbond FNV.

Uit dit huwelijk:

1 LOUISE (LIEKE), geb. 's Gravenhage 30 aug 1959, onderwijskundig adviseur HBO-raad, trouwt FRITS ANDRÉ BABTIST, geb. 's Gravenhage 27 mrt 1955, IT deskundige. Uit dit huwelijk: 1 Wessel Jacob, geb. Driebergen 29 mrt 1999.

2 JOHANNES CORNELIS (HANS), volgt G.XIb

3 JAN DIRK (JAN), volgt G.XIc .

G.Xc DIRK REINDER (DICK) RAVESTEIN (zoon van G.IXd )
Geb. Utrecht 29 apr 1935, overl. De Meern (gem. Utrecht) 21 jan 2005, trouwt Lekkerkerk 26 aug 1969 DIRKJE OOMS, geb. Lekkerkerk 10 jun 1945.

uit dit huwelijk:

1 ANNE-MARIEKE, geb. Utrecht 10 sep 1970.

2 ELISABETH JACOBA (ELJA), geb. Jutphaas (Nieuwegein) 17 mei 1972, trouwt Breukelen 10 aug 2010 MARCEL JONG, geb. Purmerend 1 jan 1975.
Uit dit huwelijk: 1. Kirsten, geb. Woerden 28 mrt 2012. 2. Samantha, geb. Woerden 3 okt 2014.

3 ERIC REMCO, volgt G.XId

G.Xd DIRK ADRIAAN RAVESTEIN (zoon van G.IXe )
Geb. Soesterberg (gemeente Soest) 27 okt 1936, gemeente-ambtenaar te Oudenrijn (1952- ), Leerdam, Rijswijk en Castricum ( -1992), trouwt Hooge en Lage Zwaluwe 15 jun 1965 TEUNTJE ELISABETH (ELLY) HABBEN JANSEN, geb. Utrecht 8 nov 1944, dochter van Michiel Habben Jansen en Goverdina Hendrika Spuijbroek.

uit dit huwelijk:

1 ROBERT MICHIEL (ROB), geb. Delft 16 apr 1966, werkzaam bij de ABN-AMRO-bank te Amsterdam, werkzaam bij UAP Nederland te Amsterdam en Utrecht, werkzaam bij AXA te Rotterdam en Utrecht.

2 YVONNE NATHALIE, volgt G.XIe .

G.Xe FRANS GERRIT RAVESTEIN (zoon van G.IXe)
Geb. Soesterberg (gemeente Soest) 25 jan 1948, werktuigbouwkundige, trouwt Utrecht 5 dec 1975 JUDITH VAN ENDHOVEN, geb. Breskens 26 sep 1954, werkzaam bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en Amersfoort, secretaresse op het crisiscentrum van de PAAZ van ziekenhuis Overvecht, secr. medewerker De Heygraeff, Woudenberg, gemeenteraadslid (1990-2002) en wethouder (1994-2010) van de gemeente Woudenberg.

uit dit huwelijk:

1 THOMAS SEBASTIAAN, geb. Amersfoort 31 mrt 1988.

2 PAUL DANIEL, geb. Amersfoort 12 mei 1990, trouwt Woudenberg 21 aug 2018 SUZANNE BOSCH.

G.XIa ADRIANA ANNA RAVESTEIN (dochter van G.Xa )
Geb. Palmerston-North, Nieuw-Zeeland 25 apr 1961, trouwt 1e KEVIN MCQUOID, trouwt 2e PAUL MARINO.

uit het 1e huwelijk:

1 AHIMSA, geb. Whangarei, Nieuw-Zeeland 24 sep 19??.

uit het 2e huwelijk:

2 AMBER TAMARIKI JEAN INEKE JASMIN, geb. Auckland, Nieuw-Zeeland 6 sep 1997.

3 AROHA MATARIKI, geb. Auckland, Nieuw-Zeeland 16 aug 1999


G.XIb JOHANNES CORNELIS (HANS) RAVESTEIN (zoon van G.Xb )
Geb. 's Gravenhage 15 feb 1961, marketingadviseur, trouwt 4 okt 1985 CAROLINE JEANETTE (CAROLINE) BOERSMA, geb. Utrecht 15 jul 1962, lerares.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES JACOB (JOHANNES), geb. Amsterdam 23 sep 1987.

2 PAULUS JAN (PAUL), geb. Amsterdam 26 nov 1990.

3 RUBEN RICHARD (RUBEN), geb. Amsterdam 10 okt 1992.


G.XIc JAN DIRK (JAN) RAVESTEIN (zoon van G.Xb )
Geb. ís Gravenhage 12 jul 1963, arbeidsdeskundige, trouwt 11 aug 1986 MARJANNEKE OUWERKERK, geb. Zeist 27 feb 1964, staflid psych. instituut.

uit dit huwelijk:

1 BEREND, geb. Amersfoort 27 dec 1992.

2 ABRAHAM (BRAM), geb. Wijk bij Duurstede 11 apr 1995.

G.XId ERIC REMCO RAVESTEIN (zoon van G.Xc)
Geb. Utrecht 18 mrt 1975, trouwt Maarssen 21 jun 2006 (echtscheiding 10 mrt 2017) MACHANNE (MACHA) VAN MEGGELEN, geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 10 mrt 1977.

uit dit huwelijk:

1 MARIT SOPHIE, geb. Nieuwegein 16 mei 2007.

2 LIEKE ELIZE, geb. Nieuwegein 10 mrt 2010.

3 THIJS REINDER, geb. Nieuwegein 17 dec 2011.

G.XIe YVONNE NATHALIE RAVESTEIN (dochter van G.Xd )
Geb. Rijswijk 27 jun 1968, kleuteronderwijzeres, werkzaam in het basisonderwijs, medewerker Milieucentrum Amsterdam, development officer Young Transnet bij het National Children's Bureau, London, Verenigd Koninkrijk.

kind uit relatie met JOHN F. STINS:

1 FELIX, geb. Amsterdam 30 mrt 2001.

(litho door Jan Veth, 1896)
H.VIII ADRIANUS RAVESTEIN (zoon van VIIn)
Geb. Kockengen 7 jan 1869, o.a. timmerman te Bussum en ijzerhandelaar, kaashandelaar (volgens trouwakte dochter Maartje, 1919), winkelier (volgens trouwakte dochter Cornelia, 1920), overl. Wateringen 9 feb 1957, trouwt Bussum 14 sep 1893 CAROLINA FREDERIKA DE JONGE, geb. Kolhorn (gemeente Barsingerhorn) 31 jul 1870, overl. Wateringen 16 dec 1947, dochter van Cornelis de Jonge en Maartje Breederode.

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Bussum 27 aug 1894, overl. Heemstede 12 feb 1983, trouwt Buitenzorg, Nederlandsch-Indië 4 jan 1926 SALOMON LEEFMANS, geb. Leeuwarden 11 jan 1884, Sr. Entomoloog bij het Departement van Landbouw, Lector aan de Universiteit van Amsterdam (1937-?), Directeur van het Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg (Bogor, Indonesia) (1927-1934), Doctor Honoris Causa van de Landbouwkundige Universiteit te Wageningen (1928), Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1934), overl. Heemstede 3 jan 1954, zoon van Mozes Leefmans en Dina Hartogs.
Uit dit huwelijk: 1. Carolina Frederika Dina, geb. Heemstede 6 nov 1928.

2 MAARTJE, geb. Bussum 30 aug 1895, overl. Nieuwer-Amstel 26 okt 1951, trouwt Bussum 19 jun 1919 PIETER KALIS, geb. Naarden 8 aug 1895, boomkweker (1919), chef tuinman begraafplaats Zorgvlied, overl. Amsterdam 12 okt 1964, zoon van Pieter Kalis en Lijsje Westerman.

3 JOHANNA, geb. Bussum 1 sep 1896, ongehuwd overl. Bosch en Duin 2 apr 1987.

4 CORNELIA, geb. Bussum 20 mei 1898, overl. 's Gravenzande 14 jan 1980, trouwt Bussum 8 sep 1920 HENDRIK METZON, geb. 's Gravenzande 24 okt 1895, brood- en banketbakker, overl. 's Gravenzande 27 sep 1962, zoon van Paulus Metzon en Arendje van Nieuwkerk. uit dit huwelijk: 1. Arendje, geb. 's Gravenzande 29 sep 1922, overl. 23 jun 2005, trouwt 27 nov 1947 G.L. LEERDAM; 2. Carolina Frederika, geb. 's Gravenzande 19 jul 1925, trouwt Naaldwijk 29 aug 1946 C. VELLEKOOP; 3. Catharina, geb. 's Gravenzande 3 jun 1927, overl. 31 aug 2008; 4. Jannetje, geb. 's Gravenzande 29 aug 1931, trouwt 7 apr 1954 A. VAN BAALEN; 5. Paulina, geb. 's Gravenzande 29 jun 1935, trouwt 17 sep 1958 J. MIDDELBURG; 6. Adriana, geb. 's Gravenzande 29 mei 1938, trouwt F.L.A. SLIEDREGT; 7. Cornelia, geb. 's Gravenzande 7 sep 1942, overl. 12 dec 2016.

5 JOHANNES, volgt H.IXa .

6 MARIE, geb. Bussum 29 mei 1904, overl. Haarlem 29 okt 1991, trouwt De Lier 4 sep 1930 PIETER JOHANNES VREESWIJK, geb. Utrecht 10 apr 1903, overl. Heemstede 18 nov 1983, zoon van Antoon Pieter Vreeswijk en Antje Offers.

7 HENDRIK, volgt H.IXb .

H.IXa JOHANNES RAVESTEIN (zoon van H.VIII )
Geb. Bussum 6 feb 1900, timmerman, overl. Bussum 14 mrt 1944, trouwt 1e Hilversum 19 mrt 1930 AALTJE JANTINE (ALIE) VAN DER VEER, geb. Hilversum 28 apr 1903, overl. Bussum 27 juli 1942, dochter van Evert van der Veer en Antje Voogd; trouwt 2e Amsterdam 4 aug 1943 JEANETTE JACOBA BRINKMAN, geb. Amsterdam 11 dec 1903, overl. Amsterdam 18 dec 1981, dochter van Frans Hendrik Brinkman en Jeanette Jacoba van Angelbeek.

uit het 1e huwelijk:

1 ADRIANUS, geb. Naarden 8 aug 1930.

2 EVERT, volgt H.Xa

H.IXb HENDRIK RAVESTEIN (zoon van H.VIII )
Geb. Bussum 30 aug 1909, winkelier, koopman in radiotoestellen, overl. Den Haag 23 feb 1945, trouwt Maassluis 4 okt 1934 MAARTJE BRIJS, geb. Maassluis 14 mrt 1909, overl. ís Gravenzande 23 okt 1993, dochter van Pieter Arend Brijs en Margaretha Spruijt.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANUS PIETER (AAD, ART), geb. Maassluis 19 sep 1935, op 23 jul 1954 vertrokken naar Canada (1993: Nelson), overl. 2 jul 2005, begr. Nelson Memorial Park, British Columbia, Canada, trouwt RIET NN.

2 MARGARETHA FREDERIKA (GREETJE, GRÉ), geb. Rotterdam (Hoek van Holland) 17 nov 1938, trouwt 12 okt 1957 L.H. (LEO) JONKMAN.

3 JOHANNES (HANS), geb. 's Gravenzande 3 jun 1944, op 26 nov 1962 vertrokken naar Canada (1993: Winnipeg) , trouwt JEAN NN.

H.Xa EVERT RAVESTEIN (zoon van H.IXa )
Geb. Naarden 18 apr 1936, vertrokken naar Canada, overl. Pickering, Canada 23 mrt 1985, trouwt GRACE LOGTMEYER, geb. ca. 1931.

uit dit huwelijk:

1 MARION, trouwt FORD FRANK.

2 EVERETT

J.VIII MARINUS RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Kockengen 26 apr 1870, overl. Vreeswijk 25 sep 1894, trouwt Kockengen 12 dec 1890 MARIA BARREVELD, geb. Kockengen 29 nov 1871, overl. Kockengen 6 aug 1924, dochter van Rijk Barreveld, koopman en Dirkje Sloesarwij; Maria hertrouwt Kockengen 13 apr 1900 Thomas Oosterom (geb. Waarder 15 mei 1854, overl. Kockengen 1 jun 1915, weduwnaar van Dirkje Griffioen, zoon van Johannes Oosterom en Johanna Catharina de Bruijn).

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Vreeswijk 15 mei 1891, overl. Laagnieuwkoop 17 jun 1914.

2 RIJK, volgt J.IX .

J.IX RIJK RAVESTEIN (zoon van J.VIII )
Geb. Vreeswijk (thans gemeente Nieuwegein) 14 jan 1893, fotograaf te Kockengen, overl. Utrecht 14 nov 1971, trouwt Vinkeveen 30 apr 1915 MARIA KRUIJSWIJK, geb. Vinkeveen en Waverveen 4 okt 1895, overl. Utrecht 19 apr 1984, dochter van Pieter Kruijswijk en Cornelia Sophia Verhoef.

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Kockengen 6 nov 1915, overl. Oud-Beijerland 3 aug 1996, trouwt Kockengen 30 dec 1937 MAARTEN NAP, geb. Kockengen 26 dec 1910.

2 CORNELIA SOPHIA, geb. Kockengen 1 sep 1918, overl. Brussel 17 jun 1983, trouwt Kockengen 3 sep 1942 ADRIAAN LAPPERRE, geb. Rotterdam 7 jan 1917, eigenaar/directeur Lapperre N.V. hoorapparaten te Brussel/Groot-Bijgaarden, België, overl. Brussel 19 jun 1980, zoon van Johan Anthonij Lapperre en Elizabeth Wammes.

3 MARIA, geb. Kockengen 6 jun 1925, trouwt F. BIRCH.

4 MARINUS, volgt J.X .

J.X MARINUS RAVESTEIN (zoon van J.IX )
Geb. Kockengen 13 mei 1927, overl. De Ronde Venen 1 dec 2000, trouwt Breukelen 2 jun 1954 WILHELMINA ROOSENBOOM, geb. Breukelen-Nijenrode 11 feb 1932.

uit dit huwelijk:

1 RIJK, volgt J.XIa .

2 MACHTELD, geb. Kockengen 16 nov 1957, trouwt GIJS BOEKELO, geb. Kockengen 20 mei 1952.
uit dit huwelijk: 1 Marinus, geb. 3 aug 1984; 2 Elisabeth, geb. Kockengen 1 jul 1986; 3 Bastiaen, geb. Woerden 12 dec 1990.

3 GERRIT, volgt J.XIb .

J.XIa RIJK RAVESTEIN (zoon van J.X )
Geb. Kockengen 10 jun 1955, trouwt ELLEN J. VAN DE BAAN, geb. Den Haag 27 mei 1956.

uit dit huwelijk:

1 STEVEN, geb. Amsterdam 5 nov 1991.

2 FOLKERT, geb. Almere 10 feb 1994.

J.XIb GERRIT RAVESTEIN (zoon van J.X )
Geb. Kockengen 11 nov 1963, trouwt FEMKE ELLENBROEK, geb. Breukelen 7 jul 1967.

uit dit huwelijk:

1 DYLAN, geb. 9 nov 1993.

2 AMY, geb. Breukelen 17 dec 1996.

K.VIII JOHAN RAVESTEIN (zoon van VIIn )
Geb. Kockengen 2 mrt 1874, overl. Amersfoort 17 jan 1935, trouwt Ruwiel 28 nov 1900 AARTJE BRINKMAN, geb. Ruwiel 13 jun 1874, overl. Kockengen 8 jan 1954, dochter van Jacob Brinkman en Martijntje Verwoerd.

uit dit huwelijk:

1 JANNETJE, geb. Kockengen 12 mei 1901, overl. Kockengen 13 okt 1901

2 JOHANNES, geb. Kockengen 22 okt 1902, meelhandelaar en metselaar, ongehuwd overl. Utrecht 28 jul 1958.

3 MARIJTJE, geb. aang. Kockengen 4 jan 1904, overl. Kockengen 1 apr 1904

4 JACOB, volgt K.IXa

5 MARINUS, volgt K.IXb

6 MARIJTJE, geb. Kockengen 8 jul 1908, overl. Woerden 5 okt 2000, trouwt Kockengen 20 dec 1945 ANTOON VAN HARBERDEN, geb. Wilnis 19 apr 1903, overl. Woerden 24 nov 1972.

7 JANNETJE, geb. aang. Kockengen 13 sep 1910, overl. Kockengen 30 jul 1911.

8 JANNETJE, geb. aang. Kockengen 16 jan 1912, overl. Kockengen 27 okt 1912.

9 LAMBERTUS, geb. Kockengen 3 dec 1915.

10 JANNETJE, geb. Kockengen 19 apr 1918, overl. Zaanstad 5 jun 2003, trouwt Kockengen 20 dec 1945 ROELOF MIDDELHOF, geb. Giethoorn 17 okt 1915, overl. Zaanstad 19 mrt 1996.
Uit dit huwelijk: Wicher Johan, geb. Kockengen 18 mei 1946.

K.IXa JACOB RAVESTEIN (zoon van K.VIII )
Geb. Kockengen 20 dec 1904, sigarenmaker, fabrieksarbeider, overl. Utrecht 15 dec 1975, begr. Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, trouwt Westbroek 3 apr 1936 HENDRIKA DE GRAAF, geb. Westbroek 30 apr 1910, overl. Breukelen 15 jan 1985, begr. Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, dochter van Evert de Graaf en Wijntje Grootendorst.

uit dit huwelijk:

1 JOHAN, volgt K.Xa

2 WIJNTJE (WEINIE), geb. Breukelen-Nijenrode 16 aug 1941, overl. 8 nov 2005, begr. Nieuwe Algemene Begraafplaats Uithoorn, trouwt Breukelen 9 dec 1965 PIETER (PIET) VAN DEN BERG, geb. Mijdrecht 12 jun 1939, overl. 29 sep 2009.
uit dit huwelijk:
1. Rudy (Ruud), geb. Amstelveen 27 jun 1967, kinderen uit relatie met Erica Regelink, geb 11 mrt 1975: a. Luca, geb. 7 okt 2007; b. Bibiana, geb. 19 sep 2014.
2. Cornelis (Kees), geb. Amstelveen 6 mei 1969, trouwt Aalsmeer 12 apr 1996 Hilda Verhulst, geb. Aalsmeer 24 mei 1969; uit dit huwelijk: a. Björn Ivar (Björn), geb. Amsterdam 3 dec 2000.

3 AARTJE, geb. Breukelen-Nijenrode 22 sep 1947, trouwt Vinkeveen 21 dec 1973 PIETER (PIET) OUSSOREN, geb. Vinkeveen 22 aug 1944, overl. 28 aug 2018.
uit dit huwelijk: 1. Jan-Jaap, geb. Vinkeveen 20 jun 1974.

K.IXb MARINUS RAVESTEIN (zoon van K.VIII )
Geb. Kockengen 18 nov 1906, overl. Breukelen 3 feb 1989, begr. Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, trouwt Maarsseveen 26 mei 1933 STIJNTJE CHRISTINA DE GRAAF, geb. Maarsseveen 15 okt 1911, overl. Breukelen 11 jun 1993, begr. Nieuwe Algemene Begraafplaats Breukelen, dochter van Rutger de Graaf en Johanna van Oostveen.

uit dit huwelijk:

1 JOHAN RUTGER MARINUS, volgt K.Xb

2 JOHANNA (JOKE), geb. Breukelen-Nijenrode 3 aug 1938, trouwt 4 okt 1961 DICK VAN HEUN.

K.Xa JOHAN RAVESTEIN (zoon van K.IXa )
Geb. Kockengen 21 jan 1937, trouwt Utrecht 14 feb 1967 J.W.M. ILBRINK, geb. 3 mei 1944.

uit dit huwelijk:

1 TANJA, geb. Utrecht 18 aug 1971, trouwt Scherpenzeel 25 mei 2000 JELLE ARIAN TEUN (JELLE) MUILWIJK, geb. Amerongen 24 jul 1966.
uit dit huwelijk: 1 Marissa Ilona Muilwijk, geb. Ede 6 sep 2001; 2 Sven Daniël Muilwijk, geb. Amerongen 18 jun 2005.

2 INGRID, geb. Leersum 10 jun 1975.

K.Xb JOHAN RUTGER MARINUS RAVESTEIN (zoon van K.IXb )
Geb. Kockengen 15 nov 1934, overl. Breukelen 4 okt 2006, trouwt Breukelen 26 apr 1957 JANNA WILHELMINA VAN VLIET, geb. Maarssen 2 dec 1938.

uit dit huwelijk:

1 MARINUS, volgt K.XIa .

2 HARRY, volgt K.XIb .

3 JONNY, volgt K.XIc .

4 MARIA (RIA), geb. Breukelen 14 jul 1966, trouwt Breukelen 28 apr 1989 KEES HERMAN.
Uit dit huwelijk: 1. Tamara, geb. 12 aug 1990; 2. Kevin, geb. 12 feb 1993.

5 EDDY, volgt K.XId .

K.XIa MARINUS RAVESTEIN (zoon van K.Xb )
Trouwt Maarssen 28 apr 1980 MARIJKE MAAT.

Uit dit huwelijk:

1 RIK, geb. 18 mei 1991, trouwt 23 okt 2019 JITSKE RIANNE SNOEK, geb. 7 jun 1993.

2 IRIS, geb. 26 sep 1994.

K.XIb HARRY RAVESTEIN (zoon van K.Xb )
Trouwt Breukelen 28 dec 1984 JOSÉ BAAS, geb. 9 dec 1960.

Uit dit huwelijk:

1 MARC, geb. 14 jun 1985.

2 BJORN, geb. 2 jan 1990.

K.XIc JONNY RAVESTEIN (zoon van K.Xb )
Trouwt Breukelen 20 jun 1996 SACHA VAN DEN HOF, geb. 23 jun 1970.

Uit dit huwelijk:

1 FENNA, geb. 30 aug 1997.

2 LUUK, geb. 6 okt 1999.

K.XId EDDY RAVESTEIN (zoon van K.Xb )
Geb. Breukelen 17 aug 1972, trouwt 27 mrt 1998 DANIËLLA KRAGTEN.

Uit dit huwelijk:

1 COLLIN, geb. 30 mei 1999.

2 JOEY, geb. 19 dec 2001.
_____________________________
Reacties