Opgave 2

ABCD.EFGH is een kubus. P is het midden van BC.Q ligt op FG.
K is het vlak dat AP bevat en evenwijdig is met BQ.
Teken de doorsnede van K met de kubus.
Constructie tonen
Inhoudsopgave