Vragen voor week 22.
De juiste antwoorden volgen aan het eind van week 22

1.19
1.19 Twee evenwijdige platen A en B zijn verbonden met een spanningsbron van 20 V. A is verbonden met de positieve pool van de spanningsbron, B met de negatieve pool. De veldlijnen lopen ………… (vul in: van A naar B of van B naar A) en het elektrische veld is …………. (vul in: homogeen of niet homogeen) Ingevuld moet worden  

A
van A naar B, homogeen

B
van A naar B, niet homogeen

C
van B naar A, homogeen

D
van B naar A, niet homogeen1.20
Bij de condensator van vraag 1.19 zetten we de platen dichter bij elkaar. Hierdoor wordt de elektrische veldsterkte 

A
groter

B
kleiner

C
niet veranderd


1.21.
Een metalen plaat AB is positief geladen. De veldlijnen van het elektrisch veld lopen zoals getekend in

A
figuur 1 van onderstaand plaatje

B
figuur 2  van onderstaand plaatje

C
figuur 3 van onderstaand  plaatje

D
figuur 4 van onderstaand plaatje


1.22
Nu stelt AB een stroomdraad voor waar een stroom van A naar B loopt. Welk van de hierboven getekende figuren geeft nu het magnetisch veld weer 

A
figuur 1

B
figuur 2

C
figuur 3

D
figuur 4
Terug naar homepage