Vragen voor week 25 met uitwerkingen.


1.34
Een sinusvormige wisselspanning wordt gebruikt om een zender te moduleren. Het frequentiespectrum van het uitgangssignaal ziet er zo uit:

  De modulatie is hier

A
AM

B
DZB

C
EZB

D
FM

We moduleren met een sinusvormige wisselspanning. Bij AM krijg je dan naast de draaggolf twee zijbanden (één onder en één boven de draaggolffrequentie) Het plaatje hoort dus niet bij AM. Bij dubbelzijband krijg je in het frequentiespectrum alleen een bovenzijband en een onderzijband zonder draaggolf of met vermindere draaggolf. Dit is het dus ook niet. Bij EZB enkelzijband zou je hier maar een frequentie in het spectrum overhouden. Dat lijkt er dus ook niet op. Bij FM krijg je altijd een reeks zijbanden, onder en boven de draaggolf. Dat komt overeen met het plaatje. Antwoord D is dus goed

1.35
Welk signaal heeft geen volledige draaggolf ?

A
AM

B
CW

C
EZB

D
FM

Bij AM is de draaggolf aanwezig, bij FM ook, bij CW ook (als de seinsleutel ingedrukt is) , alleen bij enkelzijband wordt de draaggolf onderdrukt. Antwoord C is dus goed

1.36
Fasemodulatie lijkt bij ontvangst op

A
AM

B
CW

C
EZB

D
FM

In een ontvanger wordt fasemodulatie op dezelfde manier gedetecteerd als FM. Antwoord D is dus juist

1.37
Een AM zender heeft een rustdraaggolf van 100 watt. De zender wordt met een toon gemoduleerd, de modulaliediepte is daarbij 50 %. Het PEP vermogen is dan:

A
150  W

B
200 W

C
225 W

D
400 W

PEP betekent Peak Envelope Power: het vermogen in de pieken van de omhullende, de pieken van de modulatie dus Bij 50% modulatie gaat de amplitude in de pieken met 50% omhoog en in de dalen met 50% omlaag. t.ov. de rustdraaggolf. Als de topspanning van de wisselspanning van 100% naar 150 % gaat is de spanning dus 1,5x zo groot geworden. In de formule wordt U 1,5 maal zo groot en wordt U2 dus 1,52 = 1,5 x 1,5 = 2,25 keer zo groot. P wordt dus in de pieken 2,25 maal zo groot als het rustvermogen : dus 2,25 * 100 = 225 watt. antwoord C is dus juist.

1.38
Een AM zender heeft een rustdraaggolf van 100 watt. De zender wordt met een toon gemoduleerd, de modulaliediepte is daarbij 100% Het PEP vermogen is dan:

A
150 W

B
200 W

C
225 W

D
400 W

PEP betekent Peak Envelope Power: het vermogen in de pieken van de omhullende, de pieken van de modulatie dus Bij 50% modulatie gaat de amplitude in de pieken met 100% omhoog en in de dalen met 100% omlaag. t.ov. de rustdraaggolf. Als de topspanning van de wisselspanning van 100% naar 200 % gaat is de spanning dus 2 x zo groot geworden. In de formule wordt U 2 maal zo groot en wordt U2 dus 22 = 2 x 2 = 4 keer zo groot. P wordt dus in de pieken 4 maal zo groot als het rustvermogen : dus 4 * 100 = 400 watt. antwoord D is dus juist.

1.39
Het gemiddelde vermogen van de zender uit vraag 1.38 is

A
150 W

B
200 W

C
225 W

D
400 W

Bij 100 % modulatie krijgen elk van de zijbanden een kwart van het vermogen van de draaggolf.. Hier dus een kwart van 100 = 25 watt.
Dus Draaggolf : 100 W, onderzijband 25 W en bovenzijband 25 W maakt totaal 100 + 25 + 25 = 150 W Antwoord A is dus goed

1.40
Bij de zender van vraag 1.38 is het vermogen van de bovenzijband:

A
25 W

B
37,5 W

C
50 W

D
100 W

Bij 100 % modulatie krijgen elk van de zijbanden een kwart van het vermogen van de draaggolf.. Hier dus een kwart van 100 = 25 watt. Antwoord A is dus goed

Terug naar homepage