Vragen voor week 26 inclusief uitwerkingen.


1.41
Een verzwakker levert bij een ingangssignaal van 10 V over 50 ohm een uitgangssignaal van 100 mV over 50 ohm. De verzwakking is dan:

A
-10 dB

B
-20 dB

C
-30 dB

D
-40 dB

Bedenk dat 100 mV is gelijk aan De verzwakking is dan Als , over de zelfde weerstand gemeten, de spanning met een factor 10 verkleind wordt levert dit een verlies op van –20 dB. Bij 100, dat is 10 x 10 krijgen we twee keer –20 dB dus –40 dB.
Berekenen m.b.v. een formule kan ook:

Antwoord D is dus goed Een handig tabelletje hierbij is:
verhouding
versterking bij die spannings- of stroomsterkte-verhouding
(over dezelfde weerstand gemeten)
versterking bij die vermogensverhouding
1/10
-20 dB
-10 dB
1/100
-40 dB
-20 dB
1/2
-6 dB
-3dB
1/5
-14 dB
-7 dB
10
20 dB
10 dB
100
40 dB
20 dB
2
6 dB
3 dB
5
14 dB
7 dB

1.42
Een versterker levert bij een ingangssignaal van 10 mW over 600 ohm een uitgangsspanning van 100 mW over 600 ohm. De versterking is

A
10 dB

B
20 dB

C
26 dB

D
36 dB

De vermogensversterking is hier Bij 10 x vermogensversterking hoort 10 dB Met een formule:
Het gegeven “600 ohm” is bij de berekening overbodig.
Antwoord B is dus goed

1.43
Een antenne met antennewinst 10 dB wordt aangesloten op een coaxkabel van 30 m lengte. De coaxkabel heeft een verlies van 10 dB per 100 meter. We sluiten het andere uiteinde van de kabel aan op een zender met uitgangsvermogen 50 W. Het ERP vermogen wordt dan:

A
25 W

B
50 W

C
250 W

D
500 W

Voor 100 m kabel is het verlies 10 dB Delen door 10: voor 10 m kabel is het verlies 1 dB Vermenigvuldigen met 3: voor 30 m kabel is het verlies 3 dB Totaal : 10 dB winst door antenne – 3 dB verlies door kaleb levert op 7 dB winst. Dat is volgens bovenstaand tabelletje een vermogensversterking van 5 x. Het ERP vermogen is dan 5 * 50 = 250 watt Met de formule:

1.44
Mijn antenne is aangesloten m.b.v. 30 m coaxkabel met een verlies van 20 dB per 100m. Ik neem nu een andere kabel met een verlies van 10 dB per 100 m. Hoeveel S punten scheelt dat bij mijn tegenstation . Neem aan dat de condities niet veranderen.

A
0,3

B
0,5

C
1

D
3

Voor de eerste kabel geldt: voor 100 m kabel is het verlies 20 dB
Delen door 10: voor 10 m kabel is het verlies 2 dB
Vermenigvuldigen met 3: voor 30 m kabel is het verlies 6 dB
Voor de vervangende kabel geldt: per 100 m een verlies van 10 dB
Delen door 10: voor 10 m een verlies van 1 dB
Vermenigvuldigen met 3: voor 30 m een verlies van 3 dB.
Eerst was het verlies 6 dB, met de andere kabel is het verlies nog maar 3 dB. Dat scheelt 3 dB , dat is een half S punt (een S-punt is 6 dB). Het goede antwoord is dus B. De afspraak is dat één S-punt meer overeenkomt met 6 dB meer signaal. In de praktijk klopt dit vaak niet om S-meters meestal niet geijkt zijn.

1.45
 Maarten beweert: “het verlies van een kabel hangt af van de gebruikte frequentie” Paulien beweert: “het verlies van een kippenladder is kleiner dan dat van een coaxkabel” Wie spreekt de waarheid 

A
alleen Maarten

B
alleen Paulien

C
allebei

D
geen van beiden

De bewering van Maarten klopt: hoe hoger de frequentie die door de kabel gaat, des te hoger het verlies. De bewering van Paulien klopt ook: in een kippenladder (open lijn) is er minder verlies dan een coaxiale kabel. In een coaxialekabel zit een dielectricum wat bijdraagt aan het verlies. In de open lijn is geen dielectricum aanwezig en is er daardoor ook minder verlies. Antwoord C is goed

1.46
Een versterker met uitgangsimpedantie 100 ohm levert het grootste uitgangsvermogen bij een belasting met

A
50 ohm

B
100 ohm

C
200 ohm

D
hij levert bij alle belastingsweerstanden hetzelfde vermogen

Een versterker levert het grootste uitgangsvermogen als de belastingsweerstand gelijk is aan de uitgangsweerstand. Dus antwoord B

1.47
Een verzwakker ( 50 ohm in, 50 ohm uit) verzwakt de spanning met 10 dB. De spanning wordt verzwakt met een factor 

A
3 x

B
5 x

C
10 x

D
20 x

10 dB verzwakking komt overeen met een vermogensverzwakking van 10 maal . Omdat is U2 dus 10 maal zo klein. U is dus maal zo klein. Antwoord A is goed. 

Terug naar homepage