Vragen voor week 38.2.30
Een NPN transistor staat in geleiding door een basisstroom. Dan geldt: de basis﷓emtterdiode staat in …… (doorlaat/sper) richting en de collector﷓basis diode staat in …….. (doorlaat/sper) richting. Ingevuld moet worden: 

A
doorlaat, doorlaat

B
doorlaat, sper

C
sper, doorlaat

D
sper, sper


2.31
Een NPN transistor staat in geleiding door een basisstroom. Wat geldt voor de stromen Ib, Ic , Ie

A
Ib is het grootst

B
Ic is het grootst

C
Ie is het grootst

D
Ie = Ic


2.32
Een NPN transistor staat in geleiding door een basisstroom. De basis is dan ……. (positief / negatief) t.o.v. de emitter en de collector is dan ………. (positief / negatief t.o.v. de emitter. Ingevuld moet worden 

A
positief, positief

B
positief, negatief

C
negatief, positief

D
negatief, negatief


2.33
We willen uit het 230 volt net een
gelijkspanning maken van b.v. 12 volt.

Welke van de onderstaande schakelingen zijn daarvoor geschikt ? 

A
1 en 2

B
2 en 3

C
2 en 4

D
3 en 4


2.34
Welke van de schakelingen van vraag 2.33 levert dubbelfasige gelijkrichting 

A
1

B
2

C
3

D
4


 

Terug naar homepage