Vragen voor week 40 inclusief uitwerkingen.


2.41 Bij een gemeenschappelijke emitter schakeling is ligt de ingang bij de ………… en de uitgang bij …………… Ingevuld moet worden:

A
emitter, collector

B
emitter, basis

C
basis, collector

D
basis, emitter

 Bij een gemeenschappelijke emitter schakeling is de emitter het gemeenschappelijke punt.
De ingang ligt dan bij de basis en de uitgang bij de collector Een voorbeeld van zo’n schakeling zie rechts. Antwoord C is juist
2.42
 Bij een gemeenschappelijke collector schakeling is ligt de ingang bij de ………… en de uitgang bij …………… Ingevuld moet worden: 

A
emitter, collector

B
emitter, basis

C
basis, collector

D
basis, emitter

Bij een gemeenschappelijke collector schakeling is de collector het gemeenschappelijke punt. De ingang ligt dan bij de basis en de uitgang bij de emitter: zie figuur. Antwoord D is juist
2.43
Bij een gemeenschappelijke basis schakeling is ligt de ingang bij de ………… en de uitgang bij …………… Ingevuld moet worden:

A
emitter, collector

B
emitter, basis

C
basis, collector

D
basis, emitter

Bij een gemeenschappelijke basis schakeling is de basis het gemeenschappelijke punt. De ingang ligt dan bij de emitter en de uitgang bij de collector. Dus antwoord A is goed. Om de ingang links en de uitgang rechts te krijgen wordt de transistor vaak gedraaid getekend bij een gem. basis schakeling:

2.44
Een hoge ingangsimpedantie vind je bij een schakeling van het type

A
gem. basisschakeling

B
gem. collectorschakeling

C
gem. emittorschakeling

D
geen van de drie

Een hoge ingangsimpedantie vind je bij een gemeenschappelijke collector schakeling (ook wel emittervolger genoemd). antwoord B is juist

2.45
Een spanningsversterking van circa 1 vind je bij een schakeling van het type

A
gem. basisschakeling

B
gem. collectorschakeling

C
gem. emittorschakeling

D
geen van de drie

Een spanningsversterking van circa 1 vind je bij een gemeenschappelijke collector schakeling (ook wel emittervolger genoemd). antwoord B is juist

2.46
Een stroomversterking van circa 1 vind je bij

A
gem. basisschakeling

B
gem. collectorschakeling

C
gem. emittorschakeling

D
geen van de drie

Een stroomversterking van cica 1 vind je bij een gemeenschappelijke basis schakeling . antwoord A is juist

2.47
Volgens de datasheet van de BC107 geldt : Icmax= 100 mA; Ucemax = 45 V en Pmax(zonder koelplaat) = 300 mW bij 250C. We sluiten de transistor aan op Uce=10 V. Wat is de maximale stroom die we dan in de collector mogen laten lopen

A
10 mA

B
30 mA

C
90 mA

D
100 mA

In ieder geval mag de stroom niet boven de 100 mA komen, maar we moeten ook nog rekening houden met het maximale vermogen. Met U = 10 V en P = 300 mW (= 0,3 W) vinden we voor de stroomsterkte: Antwoord B is juist

Terug naar homepage