Vragen voor week 41 inclusief uitwerkingen.


2.48
De grootste ingangsimpedantie krijgen we bij

A
gemeenschappelijke gate schakeling

B
gemeenschappelijke source schakeling

C
gemeenschappelijke emitter schakeling

D
gemeenschappelijke basis schakeling

Bij de gemeenschappelijke source schakeling is de gate de ingang. De gate vormt t.o.v. het kanaal een diode in sperrichting en is daardoor hoogohmig. Hierdoor heeft de gem. source schakeling de grootste ingangsimpedantie. Antwoord B is dus juist

2.49
In de getekende ges-schakeling (figuur rechts) is Re = 1 k en Rw = 1 k en Rc = 2 k. De spanningsversterking is dan ongeveer

A
2x

B
4x

C
8x

D
16x

Voor wisselspanning heeft de condensator een hele lage, verwaarloosbare weerstand en staat Rw dus parallel aan Re Voor de vervangweerstand van Re en Rw geldt dan dus De spanningsversterking van deze schakeling is gelijk aan Het juiste antwoord is dus B

2.50 Een keerrooster vind je bij een 

A
diode 

B
triode

C
tetrode 

D
pentode

Diode : Kathode en anode
Triode: Kathode en anode en stuurrooster
Tetrode: Kathode en anode en stuurrooster en schermrooster
Pentode: Kathode en anode en stuurrooster en schermrooster en keerrooster
Antwoord D is dus goed .

2.51 Een schermrooster wordt aangesloten op een 

A
aangesloten op een negatieve spanning 

B
aangesloten op een nuldraad 

C
aangesloten op een positieve spanning

D
niet aangesloten

Op het schermrooster staat altijd een positieve spanning. Antwoord C is goed

2.52 In sommige buizen zit in de buis een doorverbinding tussen

A
kathode en rooster

B
rooster en schermrooster

C
kathode en keerrooster

D
rooster en keerrooster

Het keerrooster moet op een lage spanning staan en wordt daarom in sommige buizen direct doorverbonden met de kathode. Antwoord C is goed

2.53  Statische lading is gevaarlijk voor een 

A
junction transistor

B
FET transistor

C
MOSFET transistor

D
HF transistor

Bij MOSFET is de weerstand van gate naar kanaal enorm groot, hierdoor kan statische lading niet snel weg waardoor de spanning hoog oploopt en er doorslag optreedt . Antwoord C is juist

2.54
De steilheid van een FET kan aangegeven worden in

A
V

B
mA

C
mA/V

D
V/ma

De steilheid is de verandering van de drain-stroomsterkte (in mA) gedeeld door de verandering van de gate spanning (in V) , dus de eenheid wordt mA/V. Antwoord C is goed

Terug naar homepage