Vragen voor week 43


3.1
We schakelen een weerstand van 50 ohm 1 W en een weerstand van 50 ohm 2 W in serie. Deze schakeling kunnen we zien als een weerstand van 

A
25 ohm 2 W

B
25 ohm 3 W

C
100 ohm 2 W

D
100 ohm 3 W


3.2
We schakelen een weerstand van 50 ohm 1 W en een weerstand van 50 ohm 2 W in parallel. Deze schakeling kunnen we zien als een weerstand van

A
25 ohm 2 W

B
25 ohm 3 W

C
100 ohm 2 W

D
100 ohm 3 W


3.3
In deze schakeling geldt R1 = 1 k; R2 = 1 k; R3 = 1 k; R4 = 4 k;
R5 = 2 k; R6 = 1 k; R7 = 2 k; R8 = 2 k
Hoe groot is de weerstand die we meten tussen A en B 

A
4 k

B
6 k

C
8 k

D
10 k


3.4
We zetten tussen de punten A en B van bovenstaande schakeling (zie vraag 3.3) een spanning van 16 volt. . De spanning over R5 is dan : 

A
0,5 V

B
1 V

C
2 V

D
4 V


3.5
We demonteren in de schakeling (zie vraag 3.3 en 3.4) weerstand R4. De totale weerstand tussen A en B wordt dan: 

A
4 k

B
6 k

C
8 k

D
10 k

Terug naar homepage