Vragen voor week 45


3.6
 We schakelen een zenerdiode van 4 V parallel aan een zenerdiode van 12 V.
De zenerspanning van deze schakeling is dan

A
3 V

B
4 V

C
12 V

D
16 V3.7
We schakelen een zenerdiode van 4 V in serie met een zenerdiode van 12 V.
De zenerspanning van deze schakeling is dan 

A
3 V

B
4 V

C
12 V

D
16 V


3.8
We schakelen een weerstand en een condensator in serie. De fasehoek tussen stroom en spanning.: 

A
00

B
ligt tussen 0 en 900

C
is 900

D
is meer dan 900


3.9
Voor de schakeling van vraag 3.8 geldt: de spanning over de schakeling ………… de stroom door de schakeling.
Ingevuld moet worden:  

A
loopt voor op

B
loopt achter op

C
loopt in fase gelijk met

D
is in tegenfase met3.10

Een weerstand van 100 ohm staat in serie met een spoel. We zetten er wisselspanning op. Bij meting blijkt dat de spanning over de schakeling en de stroom door de schakeling een faseverschil van 450 hebben. De reactantie van de spoel is bij die frequentie kennelijk 

A
50 ohm

B
71 ohm

C
100 ohm

D
142 ohm


3.11
In de schakeling van vraag 3.10 gaan we de frequentie verhogen. De fasehoek:

A
wordt kleiner dan 450

B
blijft 450

C
wordt groter dan 450

D
wordt kleiner of groter, afhankelijk van de zelfinductie van de spoel


3.12
We maken een serieschakeling van een weerstand, een condensator en een spoel. We zetten er wisselspanning op. Bij de gebruikte frequentie geldt: R = 30 ohm, XL = 100 ohm en XC = 140 ohm.De impedantie van de schakeling is: 

A
30 ohm

B
40 ohm

C
50 ohm

D
270 ohm
Terug naar homepage