Vragen voor week 46 inclusief uitwerkingenIn deze figuur gelden bij een frequentie van 1 MHz de volgende waarden: XL = 50 ohm,
XC = 50 ohm, R = 25 ohm Op de punten A en D sluiten we een wisselspanning van 5 V en 1 MHz aan
De vragen 3.13 t/m 3.18 gaan over deze situatie: 
3.13
De capaciteit van de condensator is

A
3 nF

B
31 nF

C
8 μF

D
79 μF

Antwoord
Antwoord A is dus goed

3.14
Zie de gegevens boven vraag 3.13.  De zelfinductie van de spoel is 

A
3 nH

B
31 nH

C
8 μH

D
79 μH

Antwoord 
Antwoord C is dus goed

3.15
Zie de gegevens boven vraag 3.13 We sluiten een wisselspanningsvoltmeter aan op de punten A en C. Wat zal die voltmeter aanwijzen.

A
0 V

B
16 V

C
40 V

D
80 V

Zie het vectordiagram:
De impedanties van de spoel en de condensator zijn allebei 50 ohm en heffen elkaar dus helemaal op.

Dit geldt ook voor de spanning over de spoel en de condensator:


De totale spanning over spoel en condensator is dus 0 V Antwoord A is goed

3.16
Zie de gegevens boven vraag 3.13.
We sluiten een wisselspanningsvoltmeter aan op de punten A en B. Wat zal die voltmeter aanwijzen. 

A
4 V

B
8 V

C
10 V

D
40 V

De reactanties van de spoel en de condensator zijn gelijk. Er is dus resonantie en de reactanties van de spoel en de condensator heffen elkaar op (zie ook bij vraag 3.15) . Er blijft alleen de ohmse weerstand over. De impedantie van de schakeling is dus 25 ohm. De stroomsterkte is dan
Voor de spanning tussen A en B, d.w.z. de spanning over de spoel geldt: U = I.XL = 0,2 . 50 = 10 volt. Dit is meer dan de voedingsspanning, maar dan kan bij LC kringen optreden: spanningsopslingering. Antwoord C is dus goed

3.17
Zie de gegevens boven vraag 3.13.
We sluiten een wisselspaningsvoltmeter aan op de punten C en D. Wat zal die voltmeter aanwijzen.

A
1 V

B
1,7 V

C
5 V

D
20 V

De serieschakeling van L en C is in resonantie en functioneert dan als een kortsluiting. De volledige spanning van de bron (5V) staat dan over de weerstand. Tussen C en D staat dus 5V. Antwoord C is goed

3.18
Zie de gegevens boven vraag 3.13.
De schakeling tussen de punten A en D gedraagt zich bij 1 MHz:

A
capacitief

B
inductief

C
ohms

D
onvoorspelbaar

De serieschakeling van L en C is in resonantie en functioneert dan als een kortsluiting. Blijft over de weerstand . De schakeling is dus ohms. Antwoord C is juist


Terug naar homepage